Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

Матеріал з ТерноВікі

(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
-
'''Чортківський інститут підприємництва і бізнесу функціонує у складі Тернопільського національного економічного університету із 30 січня 1995 року.
 
Офіційний веб-сайт інституту [https://sites.google.com/site/institutpidpriemnictvaibiznesu/home]
Офіційний веб-сайт інституту [https://sites.google.com/site/institutpidpriemnictvaibiznesu/home]
Рядок 13: Рядок 12:
• підготовка спеціалістів з вищою освітою;
• підготовка спеціалістів з вищою освітою;
 +
• виконання державних освітніх програм;
• виконання державних освітніх програм;
 +
• організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;
• організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;
 +
• підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;
• підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;
 +
• задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;
• задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;
 +
• формування патріотичної, соціально зрілої творчої особистості, виховання у студентів громадянської позиції, високих етичних норм, власної гідності;
• формування патріотичної, соціально зрілої творчої особистості, виховання у студентів громадянської позиції, високих етичних норм, власної гідності;
 +
• підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами України та Польщі;
• підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами України та Польщі;
 +
• сприяння по працевлаштуванню в провідні установи і підприємства регіону.
• сприяння по працевлаштуванню в провідні установи і підприємства регіону.

Версія 11:50, 13 березня 2017

Офіційний веб-сайт інституту [1]

Основні відомості

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу функціонує у складі Тернопільського національного економічного університету із 30 січня 1995 року.

На сьогодні Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу є вищим закладом освіти сучасного типу, діяльність якого спрямована на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за державними замовленнями та договірними зобов’язаннями з базових акредитованих спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фіскальне адміністрування та митна справа»), «Облік та оподаткування» (спеціалізація «Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»).

Напрямки діяльності вузу

• підготовка спеціалістів з вищою освітою;

• виконання державних освітніх програм;

• організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;

• підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;

• задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;

• формування патріотичної, соціально зрілої творчої особистості, виховання у студентів громадянської позиції, високих етичних норм, власної гідності;

• підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами України та Польщі;

• сприяння по працевлаштуванню в провідні установи і підприємства регіону.

Адміністрація

Керівництво вузом здійснює ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Крисоватий Андрій Ігорович. Обов’язки директора Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу виконує кандидат економічних наук, доцент Кульчицька Надія Євстахівна. Уже 20 років поспіль першого вересня своїх студентів чекають світлі аудиторії, обладнані відповідно до вимог навчання у ВУЗі, комп’ютерні класи із безкоштовним необмеженим в межах навчальних завдань доступом до ресурсів Інтернету, загальна навчальна площа будівель інституту становить 13696,2 кв. м. До інфраструктури інституту належить: навчальний корпус загальною площею 9521,6 кв. м., студентський гуртожиток, бібліотека, читальний зал, їдальня та спортивний комплекс «Економіст» загальною площею 2400 кв. м., у якому створені всі необхідні умови і для проведення змагань з волейболу, баскетболу, гандболу навіть на міжнародному рівні. День за днем, семестр за семестром, рік за роком на нелегких стежках до майбутньої професії супроводжують студентів викладачі Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу.


Структура

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін створена в 2015 році. Обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат економічних наук, доцент Дерманська Людмила Василівна. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 26 викладачів, які є кандидатами наук, досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менеджменту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи, міжнародної економіки, обліку і аудиту. Викладачі кафедри виступають рецензентами наукових робіт учасників Малої Академії наук, навчально-методичних та наукових видань, проводять експертні оцінки навчальних проектів, членами журі конкурсів, олімпіад та змагань із свого фахового спрямування, здійснюють науково-дослідні роботи, пов’язані з актуальними проблемами. При кафедрі фундаментальних та спеціальних дисциплін створений та успішно функціонує Бізнес-тренінг центр ЧННІПБ, що пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність центру спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів. Якість освітньої підготовки студентів підтверджується тим, що вони успішно працюють керівниками промислових підприємств, головними бухгалтерами, консультантами, аудиторами, економістами, значна кількість наших випускників державні службовці науковці та підприємці.

Особисті інструменти