Користувач:Кастранець Лілія

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Про себе

Педагогічну діяльність почала у 1981 році в Чортківській середній школі (нині Чортківська гімназія) старшою піонервожатою, пізніше вчителем математики. Педагогічний стаж становить 29 років. На посаді методиста працюю з 1993 року. Маю вищу кваліфікаційну категорію, звання "Старший вчитель".

==Коло наукових та методичних інтер В рамках своїх функціональних обов'язків можу надати методичну допомогу з питань організації навчально-виховного процесу з математики та фізики, атестаційної експертизи загальноосвітніх навчальних закладів, моніторингу якості освіти, з питань конструювання робочих навчальних планів закладів освіти, ведення шкільної документації.

Проекти, які я організовую

Організовую роботу вчителів математики та фізики щодо удосконалення своєї педагогічної майстерності в рамках роботи методичних структур. Координую роботу Ягільницького освітнього округу, районних методичних об'єднань вчителів математики та фізики, міжшкільних методичних об'днань на базі освітніх округів, роботу школи вчителя-початківця "Вчись вчити", опорних шкіл з математики, фізики. Разом з членами районної дидактичної майстерні-лабораторії вчителів фізики працюємо над проектом "Викладання фізики за сучасних умов", що включає навчально-методичне забезпечення викладання фізики за новою програмою.

Методист радить

Рекомендації щодо складання перспективного плану роботи школи

1. Науково і методологічно вивірене планування визначає найбільш педагогічно доцільні напрями і зміст функціонування навчального закладу на наступний період. Його підготовка вимагає спеціального попереднього дослідження й узагальнення таких основних складників: передбачення змін у навчально-виховному процесі на основі триваючої розбудови системи освіти у державі, перспективи розвитку мікрорайону школи, в т. ч. зміни у демографічній ситуації; стан навчально-матеріальної бази і фінансового забезпечення, побажання учнів та їх батьків, кадрове забезпечення та ін.

2. Глибокий попередній аналітико-узагальнюючий підхід при вивченні стану системи ліквідує поверховість і формалізм у розроблюваній перспективній і поточній плановій документації.

3. До планування повинні бути залучені кращі, творчо мислячі представники педколективу. На цій основі виділяється кілька найактуальніших проблем, які необхідно буде вирішити у найближчі 5 років. По кожній з них бажано розробити такий план вирішення: короткий опис стану проблеми, система заходів (завдань) для її подолання, критерії оцінки стану реалізації проблеми, терміни, виконавці, контроль за вирішенням проблеми, поточний і підсумковий аналіз одержуваних результатів та ін. Ця попередньо розроблена інформація і кладеться в основу перспективного плану (найчастіше на 5 років) роботи школи, інакше – плану її розвитку (Концепції розвитку навчально-виховного закладу). Він, таким чином, є стратегічним документом діяльності навчального закладу на ряд років, у якому визначено найважливіші орієнтири і головні напрями його функціонування.

Структура плану

1. Вступ. 2. Перспективи (концепція) розвитку школи. 3. Кадрове забезпечення. 4. Управління навчально-виховним процесом. 5. Розвиток навчально-матеріальної бази.

Алгоритм складання

Вступ. Короткий аналіз роботи школи за минулий період (5 років), досягнення школи, якісний аналіз кадрів. Проблема, над якою працювала школа та її результативність. Визначення проблеми на наступні 5 років та конкретизація підпроблем на кожний рік ( або 2-3 роки).


Перспективи (концепція) розвитку школи. Головні завдання школи і напрямки діяльності педагогічного колективу на наступні 5 років.


Кадрове забезпечення. План атестації на 5 років; курси і інші форми підвищення кваліфікації на 5 років; вихід на пенсію; потреба в кадрах; навантаження вчителів та ін.


Управління навчально-виховним процесом. Перспективна мережа по роках. Контроль за всіма предметами інваріантної та варіативної складової навчального плану. Допрофільна підготовка та профільне навчання старшої школи, введення нових курсів, факультативів.


Розвиток навчально-матеріальної бази. .Проведення поточних ремонтів по роках. Капітальні ремонти. Добудови господарських споруд. Раціональне використання землі, навчально-дослідних ділянок. Обладнання майданчиків, спортивного поля чи стадіону. Оформлення кабінетів, збереження майна, ТЗН, поповнення навчально-методичної бази школи.


Методист РМК Л.М.Кастранець.

Особисті інструменти