Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

Матеріал з ТерноВікі

(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 3: Рядок 3:
Офіційний веб-сайт інституту [https://sites.google.com/site/institutpidpriemnictvaibiznesu/home]
Офіційний веб-сайт інституту [https://sites.google.com/site/institutpidpriemnictvaibiznesu/home]
==Основні відомості==
==Основні відомості==
-
На сьогодні інститут є вищим закладом освіти сучасного типу, який здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та угодами з юридичними та фізичними особами за спеціальностями '''облік і аудит''', '''фінанси та кредит'''. Студенти отримують вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр-спеціаліст", "бакалавр-магістр", з 2010 року при вузі діє відділення підготовки молодших спеціалістів.
+
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ
 +
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу функціонує у складі Тернопільського національного економічного університету із 30 січня 1995 року.
 +
 
 +
На сьогодні Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу є вищим закладом освіти сучасного типу, діяльність якого спрямована на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за державними замовленнями та договірними зобов’язаннями з базових акредитованих спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фіскальне адміністрування та митна справа»), «Облік та оподаткування» (спеціалізація «Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»).
==Напрямки діяльності вузу==
==Напрямки діяльності вузу==
-
*задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, розвитку та успадкування національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;
 
-
*підготовка спеціалістів з повною вищою освітою, реалізація державних програм в освітній галузі, міжурядових угод про принципи вищої освіти, дотримання концепції неперервної освіти в умовах економіки знань;
 
-
*організація та здійснення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;
 
-
*підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої економічної кваліфікації, забезпечення бази та умов для підвищення фахового та методичного рівня професорсько-викладацького колективу;
 
-
*підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків із вищими навчальними закладами нашої держави.
 
-
==Адміністрація==
 
-
Керівництво вузом здійснює ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор ''Сергій Ілліч Юрій.''
 
-
Незмінним директором, його натхненником, вмілим організатором зачинателем усіх справ є кандидат педагогічних наук, доцент ''Степан Петрович Дем’янчук''. Заступники директора – кандидат педагогічних наук, доцент Ковальчук-Дехтяренко Л.Й., старший викладач Буратинський В.В. та Любінський М.П. – справжня команда однодумців, які разом із керівництвом вузу докладають усіх зусиль, щоби навчально-виховний процес відповідав усім європейським стандартам, щоби диплом випускника вузу був конкурентноспроможним на ринку праці, а знання студентів – послужили їм добрим початком для подальшого професійного зростання.
 
-
Ось уже 15 років поспіль першого вересня своїх студентів чекають світлі аудиторії, обладнані відповідно до вимог навчання у ВУЗі, комп’ютерні класи із безкоштовним необмеженим в межах навчальних завдань доступом до ресурсів Інтернету, загальна площа навчального корпусу становить 9041 кв. м. У 2010 році увійшов до ладу спортивний комплекс, аналогу якого не те що немає в жодному вузі Тернопільщини, а йому можуть позаздрити і столичні вузи-корифеї. Фонди бібліотеки інституту представлені сучасними підручниками та посібниками, а сама бібліотека є найбільшою серед усіх бібліотек міста Чорткова за кількістю періодики із спеціальної тематики, електронним ресурсами, зручними каталогами та довідковими матеріалами. Студенти займаються у гуртках, розвивають свої мистецькі таланти, удосконалюють спортивну майстерність, відкривють нові спрямування особистості.
+
• підготовка спеціалістів з вищою освітою;
 +
• виконання державних освітніх програм;
 +
• організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень;
 +
• підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація;
 +
• задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови;
 +
• формування патріотичної, соціально зрілої творчої особистості, виховання у студентів громадянської позиції, високих етичних норм, власної гідності;
 +
• підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами України та Польщі;
 +
• сприяння по працевлаштуванню в провідні установи і підприємства регіону.
 +
 
 +
Адміністрація
 +
Керівництво вузом здійснює ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор  Крисоватий Андрій Ігорович.  Обов’язки директора Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу виконує кандидат економічних наук, доцент Кульчицька Надія Євстахівна.
 +
Уже 20 років поспіль першого вересня своїх студентів чекають світлі аудиторії, обладнані відповідно до вимог навчання у ВУЗі, комп’ютерні класи із безкоштовним необмеженим в межах навчальних завдань доступом до ресурсів Інтернету, загальна навчальна площа будівель інституту становить 13696,2 кв. м. До інфраструктури інституту належить: навчальний  корпус  загальною площею 9521,6 кв. м., студентський гуртожиток, бібліотека, читальний  зал, їдальня та спортивний комплекс «Економіст»  загальною площею 2400 кв. м., у якому створені всі необхідні умови і для проведення змагань з волейболу, баскетболу, гандболу навіть на міжнародному рівні.
 +
День за днем, семестр за семестром, рік за роком на нелегких стежках до майбутньої професії супроводжують студентів викладачі Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу.
 +
 
-
День за днем, семестр за семестром, рік за роком на нелегких стежках до майбутньої професії супроводжують студентів викладачі Чортківського інституту підприємництва і бізнесу.
 
==Структура==
==Структура==
-
На сьогодні вони об’єднані у 4 кафедри:
 
-
*гуманітарних дисциплін (завідувач к.пед.н., доцент Вівчар П.В.),
 
-
*фндаментальних дисциплін (завідувач к.е.н., доцент Черниш С.С.),
 
-
*бухгалтерського обліку та аудиту (завідувач д.е.н., професор Хомин П.Г.).
 
-
*фінансів (завідувач д.е.н., доцент Десятнюк О.І.).
 
-
Професорсько-викладацький колектив налічує 62 викладачі, з них більша половина – викладачі із науковим ступенем та вченим званням, 3 доктори наук.
 
-
Тут працюють справжні науковці, за підручниками яких навчаються студенти вузів України, а на основі наукових доробок формується інноваційна політика регіону та держави практично у всіх сферах нашого життя: від економіки, фінансів, політики, права, історії, філософії до математики, психології та педагогіки. Свій практичний досвід передають і відомі на теренах Тернопільщини практики, які протягом свого багатолітнього досвіду чеканили свою фахову майстерність, щоби у кожному занятті студенти пізнавали грані творчого підходу, нестандартного мислення, креативних рішень до організації підприємницької діяльності.
+
Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін створена в 2015 році. Обов’язки завідувача кафедри  виконує кандидат економічних наук, доцент Дерманська Людмила Василівна. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 26 викладачів, які є кандидатами  наук, досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менеджменту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи, міжнародної економіки, обліку і аудиту.
 +
Викладачі кафедри виступають рецензентами наукових робіт учасників Малої Академії наук, навчально-методичних та наукових видань, проводять експертні оцінки навчальних проектів, членами журі конкурсів, олімпіад та змагань із свого фахового спрямування,  здійснюють науково-дослідні роботи, пов’язані з актуальними проблемами.  
 +
При кафедрі фундаментальних та спеціальних дисциплін створений та успішно функціонує Бізнес-тренінг центр ЧННІПБ, що пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність центру спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів.
 +
Якість освітньої підготовки студентів підтверджується тим, що вони успішно працюють керівниками промислових підприємств, головними бухгалтерами, консультантами, аудиторами, економістами, значна кількість наших випускників державні службовці науковці та підприємці.
 +
 
 +
 
[[Категорія: Навчальний заклад]]
[[Категорія: Навчальний заклад]]
[[Категорія: ЧортківВікі]]
[[Категорія: ЧортківВікі]]

Версія 11:44, 13 березня 2017

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу функціонує у складі Тернопільського національного економічного університету із 30 січня 1995 року.

Офіційний веб-сайт інституту [1]

Основні відомості

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу функціонує у складі Тернопільського національного економічного університету із 30 січня 1995 року.

На сьогодні Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу є вищим закладом освіти сучасного типу, діяльність якого спрямована на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів за державними замовленнями та договірними зобов’язаннями з базових акредитованих спеціальностей: «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фіскальне адміністрування та митна справа»), «Облік та оподаткування» (спеціалізація «Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»).

Напрямки діяльності вузу

• підготовка спеціалістів з вищою освітою; • виконання державних освітніх програм; • організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень; • підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх атестація; • задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, духовному розвитку та створення умов для її професійного зростання, для успадкування та розвитку національно-культурних традицій українського народу, дотримання законодавства про мови; • формування патріотичної, соціально зрілої творчої особистості, виховання у студентів громадянської позиції, високих етичних норм, власної гідності; • підтримання тісних зв’язків з іншими інститутами Університету та зовнішніх зв’язків з вищими навчальними закладами України та Польщі; • сприяння по працевлаштуванню в провідні установи і підприємства регіону.

Адміністрація Керівництво вузом здійснює ректор Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор Крисоватий Андрій Ігорович. Обов’язки директора Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу виконує кандидат економічних наук, доцент Кульчицька Надія Євстахівна. Уже 20 років поспіль першого вересня своїх студентів чекають світлі аудиторії, обладнані відповідно до вимог навчання у ВУЗі, комп’ютерні класи із безкоштовним необмеженим в межах навчальних завдань доступом до ресурсів Інтернету, загальна навчальна площа будівель інституту становить 13696,2 кв. м. До інфраструктури інституту належить: навчальний корпус загальною площею 9521,6 кв. м., студентський гуртожиток, бібліотека, читальний зал, їдальня та спортивний комплекс «Економіст» загальною площею 2400 кв. м., у якому створені всі необхідні умови і для проведення змагань з волейболу, баскетболу, гандболу навіть на міжнародному рівні. День за днем, семестр за семестром, рік за роком на нелегких стежках до майбутньої професії супроводжують студентів викладачі Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу.


Структура

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін створена в 2015 році. Обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат економічних наук, доцент Дерманська Людмила Василівна. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 26 викладачів, які є кандидатами наук, досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менеджменту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи, міжнародної економіки, обліку і аудиту. Викладачі кафедри виступають рецензентами наукових робіт учасників Малої Академії наук, навчально-методичних та наукових видань, проводять експертні оцінки навчальних проектів, членами журі конкурсів, олімпіад та змагань із свого фахового спрямування, здійснюють науково-дослідні роботи, пов’язані з актуальними проблемами. При кафедрі фундаментальних та спеціальних дисциплін створений та успішно функціонує Бізнес-тренінг центр ЧННІПБ, що пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність центру спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів. Якість освітньої підготовки студентів підтверджується тим, що вони успішно працюють керівниками промислових підприємств, головними бухгалтерами, консультантами, аудиторами, економістами, значна кількість наших випускників державні службовці науковці та підприємці.

Особисті інструменти