Нормативно-правова документація

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Методичні рекомендації(від 21лютого 2011року) щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році

Відповідно до Типових навчальних планів (лист Міністерства освіти і науки України від 20.02.2009 року №1/9-120), Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 року №94), листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 року №1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 20.01.2011 р. №24 «Про порядок закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області», з метою дотримання вимог, викладених у вищезазначених документах, вивчення навчального матеріалу предметів учнями 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів завершуватиметься 18 травня 2011 року. Для ущільнення вивчення навчального матеріалу можуть бути застосовані різні способи, а саме: - за рахунок об’єднання навчальних тем; - використання резервних годин та годин, передбачених на узагальнення і повторення вивченого; - використання між предметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення окремих тем. При цьому обов'язково мають бути виконані усі види фронтальних контрольних, практичних та лабораторних робіт.

Методичні рекомендації з конкретних навчальних предметів можна використати вчителям для внесення змін у календарне планування, керівникам ЗНЗ – при коригуванні розкладу навчальних занять.

Українська мова 1. Об’єднати теми уроків: «Види зв’язків між реченнями в тексті» та «Засоби зв’язку між частинами синтаксичної єдності. 2. Об’єднати теми уроків: “Виражальні засоби риторики» та «Виступ перед аудиторією: звертання, інтонація, взаємодія зі слухачами, способи виголошення промови, темп і гучність виступу, поведінка під час виступу».


Українська література 1. Об’єднати теми уроків: Борис Олійник. Розповідь про поета. Вірш «Пісня про матір». Образ хліба в поезії «В оборону хліба». Художнє відтворення почуттів і переживань людини, яка творить добро, в поезії «Крило». 2. Об’єднати теми уроків: Українська література на сучасному етапі. Позакласне читання. Огляд творів сучасної української літератури.


Світова література 1. У ІІ розділі програми «Література другої половини ХХ століття»: - в підрозділі «Західна драматургія» об’єднати уроки 56 і 57; - в підрозділі «Постмодернізм» уроки 59 і 60 провести як оглядову лекцію. 2. Скоротити кількість уроків узагальнення і повторення вивченого.

Іноземні мови Ущільнення вивчення навчального матеріалу здійснити за рахунок вилучення годин, виділених на резервні та підсумкові уроки.


Історія Ущільнення вивчення навчального матеріалу здійснити за рахунок вилучення годин, виділених на передекзаменаційне повторення (уроки 49, 50, 51).


Математика Ущільнення вивчення навчального матеріалу в класах різних профілів здійснити за рахунок вилучення годин, виділених на резервні та уроки повторення і систематизації знань.

Інформатика Розділ навчальної програми 11 клас (рівень стандарту)

6.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора 6 5

7. Бази даних. Системи управління базами даних 9 8

11 клас (академічний рівень)

7.1. Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм 9 8

7.2. Основи структурного програмування 19 18

9.1. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів 6 5

9.2. Основи створення комп’ютерних публікацій 3 2

11 клас(поглиблене вивчення) Інформаційно-комунікаційні технології

Комунікаційні технології (JavaScript) 14 13

Основи комп’ютерного проектування (Створення власних сайтів з використанням сучасних технологій) 22 18

Алгоритмізація та програмування

Бази даних у об’єктно-орієнтованій мові програмування 14 12

Основи комп’ютерного проектування (Розробка проекту) 22 19

Біологія Ущільнення вивчення навчального матеріалу здійснити за рахунок вилучення годин, виділених на резервні та уроки узагальнення курсу.

Фізика, астрономія Ущільнення вивчення навчального матеріалу здійснити за рахунок зменшення кількості годин, виділених на узагальнююче повторення.


Хімія Ущільнення вивчення навчального матеріалу в класах різних профілів здійснити за рахунок вилучення годин резервного часу.

Трудове навчання Ущільнення вивчення навчального матеріалу провести за рахунок спрощення об’єктів праці.

Фізична культура Ущільнення вивчення навчального матеріалу здійснити за рахунок зменшення кількості годин на опрацювання модулів,и передбачається повторення вивченого у попередніх класах матеріалу.

Особисті інструменти