Методист психологічної служби

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Кабінет основ здоров'я корисні посилання вчителям ОБЖ, основ здоров'я, "Школи проти СНІДу" Конкурси здоров'язберігаючого спрямування

Положення про кабінет [1]

Оновлена програма з основ здоровя [2]

Наказ МОН від 20.04.2018 № 405 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня" [3]

Програма з розвитку соціальних навичок учнів основної та старшої школи у курсі "Основи здоров'я" "Вчимося жити разом" [4]
До початку 2020-2021 н.р.

Лист МОН від 11.08.2020 № 1/9-430 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020 - 2021 н.р." (освітня галузь "Здоров"я і фізична культура") [5]

Методичні рекомендації ТОКІППО щодо викладання навчальних предметів у звкладах ЗСО у 2020-2021 н.р. (основи здоров"я)[6]

Лист МОН від 30.07.14р. №1/9-385 "Проведення бесід з учнями ЗНЗ з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами [7]

Лист МОН від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань , проведення інструктажів з питань ОП та БЖ" [8]


Конкурс "Безпека в житті - життя у безпеці"
Навчальна майстерня для уроків обслуговуючої праці Методичні заходи на допомогу вчителям трудового навчання Конкурси декоративно-ужиткового мистецтва

Лист МОН від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань , проведення інструктажів з питань ОП та БЖ" [9]


До початку 2020-2021 н.р.

Лис МОН України від 11.08.2020 №1/9-430 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р." (трудове навчання) [10]

Методичні рекомендації ТОКІППО щодо викладання навчальних предметів у звкладах ЗСО у 2020-2021 н.р. (технології) [11]

Оновлена програма з трудового навчання [12]кабінет практичного психолога Нормативно-правова база на допомогу працівнику психологічної служби інклюзивне та індивідуальне навчання

До початку 2020-2021 н.р.

Лист ІМЗО від 20.07.2020 № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020-2021 н.р.» [13]

Рекомендації навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи щодо організації діяльності працівників психологічної служби у 2020/2021 н.р.[14]

Методичні рекомендації "Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби" [15]

Корисні посилання

Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України» [16]

Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби в системі освіти України» [17]

Лист МОН від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу МОН України від 28.12.2019 № 1646» [18]

Наказ МОН від 16.06.2020 № 802 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми» [19]

Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» [20]

Лист МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020 – 2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» [21]


Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : метод. рек. /Н.П.Бочкор, Є.В.Дубровська, О.В.Залеська та ін. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. - 84с. http://psyua.com.ua/doc/metodichka_final.pdf

практичні матеріали з кризового консультування http://www.usp.inf.ua/index.php/kryzova-psykholohiia


Методичні рекомендації по профілактиці делінквентної поведінки [22]

Лист МОНУ від 06.09.17 №1/9-474 «Про посилення міжвідомчої взаємодії під час виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» [23]

Психодіагностичний інструментарій [24]

Психокорекційний інструментарій [25]


Лист МОН України від 28.03.2014 р. №1/9-179 "Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів" [26]

Лист МОН України від 07.08.2015 р. №2/3-14-1572-15 "Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень" [27]

Перелік навчальних і виховних програм з питань запобігання та протидії домашньому насильству [28]

Перелік діагностичних методик з виявлення домашнього насильства відносно дітей [29]

Лист МОН від 31.08.2020 р. № 1/9-495 "Щодо організації навчання дітей з ООП у ЗЗСО у 2020-2021 навчальному році" [30]

Положення про індивідуальну форму навчання в ЗЗСО [31]

Положення про інклюзивне навчання в ЗЗСО [32]

А.Колупаєва, О.Таранченко "Навчання дітей з ООП в інклюзивному середовищі"[33]

Асистент вчителя у ЗЗСО з інклюзивною формою навчання [34]

Критеріїї оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку [35]

Критеріїї оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку [36]

Лист МОН Про примірне положення команди супроводу [37]

Посадова інструкція асистента вчителя [38]

Типовий договір про проведення корекційних занять [39]

Законодавчі та нормативно-правові акти [40]

Індивідуальна програма розвитку дитини - основний освітній документ для дітей з ООП [41]

Особисті інструменти