Користувач:Черняк Володимир

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Посада і місце роботи: Професор, доктор біологічних наук, в.о. завідувача кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Черняк В.М.

Про себе

Черняк Володимир Максимович

Народився 17 травня 1948 року.

Освіта вища, доктор біологічних наук

В 1965 році вступив до Кременецького державного педагогічного інституту і в 1970 році закінчив повний курс Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю біологія з додатковою спеціальністю хімія.

В 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук спеціальністю 06.03.03 – Лісові культури та фіто меліорація за темою "Культивована дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення".

У 2011 році отримав атестат професора.

Робота над індивідуальною науковою проблемою 2017р.:

“Інструментарій з управління знаннями з біології і природознавства”.

Консультування методистів РМК з питань:

Застосування технології розвитку критичного мислення в навчально-виховному процесі;

Застосування морально-гуманістичних якостей фахівців соціальної сфери;

Організації роботи з обдарованими учнями.

Теми лекцій професора кафедри змісту і методик навчальних предметів:

1. Унікальні перлини природи Тернопільщини.

2. Біорізноманіття України в контексті природних умов і середовища.

3. Сучасний стан розвитку науки біології


Видавнича діяльність 2017рік:

А.В. Гордійчук, В.М. Черняк, Н.І. Цицюра. Деякі аспекти історії інтродукції представників родини Magmoliaceac Juss на Волино-Поділлі. Науковий вісник НЛТУ України №27(4). - Львів. 2017 — С. 36-38. Черняк В.М. Унікальні дерева Волино-Поділля, перспективи їх використання та збагачення // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту” (До 10-річчя відкриття напряму підготовки “Лісове та садово-паркове господарство”) 25-26 травня 2017 року.- Біла Церква, 2017. С.143-145.

Контактна інформація

v.chernyak@ippo.edu.te.ua

Особисті інструменти