Користувач:Свідерський Юрій

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Посада і місце роботи: кандидат історичних наук, доцент кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
Свідерський Ю.Ю.

Про себе

Свідерський Юрій Юрійович кандидат історичних наук, доцент.

Народився 23 лютого 1948 р. у м. Почаїв, Кременецького району Тернопільської області У 1966 р.

Освіта Закінчив Почаївську СШ. Навчався на історичному факультеті Львівського державного університету.

Фахова діяльність

У 1971 - 1972 рр. працював вчителем історії у Тернопільській СШ№ 1.

У 1972 - 1980 рр. – науковий співробітник інституту суспільних наук (нині – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича у м. Львів). Вивчав проблеми середньовічної історії України, історії релігії і церкви. Захистив кандидатську дисертацію.

У 1980 - 2015 рр. працював у Тернопільському педагогічному університеті. Займав посади завідуючого кафедрою і декана факультету, доцента кафедри історії України.

З 2015 р. працюю у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної освіти на посаді доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів.

Публікації

Опублікував одну індивідуальну і дві колективні монографії, більше десяти посібників з історії України для учнів 9-х та 11-х класів, підручник (у співавторстві) для учнів 7 класу з грифом МОН України.

Основні праці:

1. Свідерський Ю.Ю., Ладиченко Т.В., Романишин Н.Ю. Історія України: Підручник для 7 класу. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України – К.: Грамота, 2007. – 272 с.: іл.. (21,93 друк.арк.)

2. Свидерский Ю.Ю., Ладыченко Т.В., Романишин Н.Ю. История Украины: Учебник для 7 класса. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины – К.: Грамота, 2007. – 272 с.: ил. (21,93 печ.л.)

3. Свідерський Ю.Ю., Романишин Н.Ю. Зошит для робіт з історії України. 7 клас. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України – К.: Грамота, 2007. – 64 с.

4. Свідерський Ю.Ю., Ладиченко Т.В., Романишин Н.Ю., Камбалова Я.М. Планування уроків історії України в 7 класі 12-річної школи. Методичні рекомендації. – К.: Грамота, 2007. – 16 с.

5. Свідерський Ю.Ю. Історія України як складова професійної підготовки сучасного вчителя // Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції України в Європейський освітній простір: Матеріали регіонального науково-практичного семінару. – Тернопіль, 22-23 травня 2007 р. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. – С.88-90.

Особисті інструменти