Користувач:Кавецький Віктор

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Посада і місце роботи: кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (в. о. завідувача кафедри) Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Кавецький В.Є.

Про себе

Кавецький Віктор Євгенович

освіта

З 1991 р. до 1996 р. навчався в Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти, де отримав вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія», кваліфікація – практичний психолог.

У 2000 р. в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка учнів загальносвітніх шкіл до професійного самовизначення в сучасних умовах» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Професійна діяльність Після закінчення ВНЗ працював практичним психологом у Березовицькій і Великоглибочецькій загальноосвітніх школах.

З 2000 р. до 2010 р. працював на посаді викладача, доцента, завідувача кафедри психології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти.

Протягом 2005 – 2006 рр. працював головним спеціалістом, інспектором, начальником відділу вищої та професійної освіти управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.

З 2010 р. працював на посадах викладача, доцента кафедри педагогіки і психології Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

З 2016 р. – доцент кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти (в. о. завідувача кафедри) Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

Керівник випускних робіт практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів ДНЗ.

Організовує і проводить тренінги, практикуми для практичних психологів області на тему «Формування компетенцій з надання консалтингових послуг учасникам навчально-виховного процесу».

Коло наукових інтересів

У науковому доробку понад 30 публікацій. Сферою наукових інтересів є підготовка особистості до професійного самовизначення, психологія професійної діяльності педагогічних працівників, формування життєвих компетентностей школярів, психологічне консультування суб’єктів навчально-виховного процесу в закладах освіти.
Особисті інструменти