Користувач:Джулинська Галина

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Джулинська Галина Антонівна

Вчитель

основ інформатики, математики та економіки

Стаж роботи

11 років

Категорія

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Проблема, над якою працюю

Використання методу проектів як засобу підвищення творчої активності учнів

Час не стоїть на місці, а все біжить вперед, збираючи великий об’єм інформації. Як не заблукати в лабіринтах цієї інформації?
Саме така роль вчителя інформатики та математики – допомогти учням розібратися з великим обсягом інформації, впорядкувати отримані знання у певному порядку 

і не загубитися у безперервному русі, а йти в ногу із розвитком науки та техніки. Дуже часто школа дає учням міцні знання, вміння розв’язувати задачі і приклади, але не вчить вчитися самостійно, самостійно шукати і приймати певні рішення, аналізувати, мислити, шукати інформацію. Саме метод проектів дозволяє навчити учнів шукати знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, спілкуватися з однолітками і вирішувати поставленні завдання. Метою методу проектів є створення умов, за яких учні самостійно й охоче отримують знання з різних джерел, вчаться користуватися ними (знаннями) для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань; удосконалюють комунікативні вміння, працюючи в різних групах; розвивають дослідницькі вміння та аналітичне мислення. Виконання проекту

передбачає зв'язок з реальним життям, незвичайність форми і самостійність виготовлення, створення матеріалів, що по суті є різними формами документування: 

анотація, рецензія, анкета, таблиця, опис, фото-, аудіо- або відеозвіт, комікс, сценарій, щоденник, журнал, довідник, каталог, брошура, альбом, словник,

стаття, стінгазета, виставка. Матеріал може подаватися в різних формах: дискусія, огляд, виставка, демонстрування, обговорення, рольова гра, диспут, 

повідомлення, доповідь, конференція, репортаж, драматизація.

Під час використання проектного методу всі учасники навчально-виховного процесу розв'язують цілу низку різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань. Це сприяє розвитку пізнавальних навичок учнів, формуванню вміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі тощо.

Таким чином, основними вимогами до використання методу проектів є: наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), розв'язання якої потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку; практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів; структурування змістової частини проекту (із зазначенням поетапних результатів); використання дослідницьких методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв'язання, обговорення методів дослідження; обговорення способів оформлення кінцевих результатів (презентації, захисту, творчих звітів); збір, систематизація та аналіз отриманих даних; підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація; висновки, висунення нових проблем дослідження. Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими – відеофільм, альбом, бортжурнал, комп’ютерна газета, буклет, презентація тощо.
Особисті інструменти