Користувач:Брик Роман

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Посада і місце роботи: кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Брик Р.С.

Про себе

Брик Роман Степанович

Народився 20 лютого 1965 року в с. Новосілка Підгаєцького району Тернопільської області.

Освіта: вища, кандидат педагогічних наук

Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. О. Галана (1989), спеціальність: географія і біологія;

кваліфікація: учитель географії та біології.Здобувач наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2007-2011 рр.).

У 2011 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти на тему «Формування професійної компетентності майбутніх працівників сфери туризму в професійно-технічних навчальних закладах засобами інформаційних технологій» у Національному авіаційному університеті.

Фахова діяльність: розпочалася з посади вчителя географії (1989-1991 рр.),

працював директором ЗОШ I-II ступенів с. Петриків (1991-2005 рр.),

директором Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму (2005-2010 рр.),

заступником начальника управління – начальником відділу професійної та вищої освіти управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації (2010-2013 рр.).

В ТОКІППО працює з травня 2013 року на посаді викладача кафедри менеджменту і методології освіти,

з січня 2014 року на посаді доцента кафедри,

з січня 2017 року в. о. завідувача кафедри.

Коло наукових інтересів:

професійна компетентність керівників навчальних закладів,

управління навчальними закладами.

Відзнаки та нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак «Відмінник освіти України».

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Брик Р.С. Організація освітнього середовища для збереження та зміцнення здоров'я учасників освітнього процесу в Новій українській школі / Р.С. Брик // Матеріали обласної веб-конференції «Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) - запорука розвитку нації України», 12 грудня 2018 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – С. 79-83.

2. Брик Р.С. Механізми впровадження внутрішньої системи забезпечення якості ЗСО в умовах інноваційної управлінської діяльності / Р.С. Брик // Збірник матеріалів IІ регіональної науково-практичної конференції «Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти», 20 листопада 2018 р. [укладачі: Р.С. Брик, Т.Г. Дідух]. – Тернопіль 2017. – С. 9-12.

3. Брик Р.С. Актуалізація ідей В.О. Сухомлинського в сучасних умовах управління закладом освіти / Р.С. Брик // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація української педагогічної концепції на початку III тисячоліття», 31 жовтня 2018 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – С. 5-8.

4. Брик Р.С. Професійна компетентність педагога в контексті Нової української школи / Р.С. Брик // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога» (м. Тернопіль, Україна, 26–27 квітня 2018 року). / укладачі: В.Є Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, І.І. Гаврищак, С.Б. Гах. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2018. С. 46–49.

5. Брик Р.С. STEM-освіта обов'язкова складова професійної компетентності педагога / Р.С. Брик // STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції, Тернопіль, 25 квітня 2018 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – С. 11–14.

6. Брик Р.С. Правова компетентність як важлива складова управлінської діяльності керівника закладу освіти / Р.С. Брик // Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами: збірник матеріалів I регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 13 листопада 2017 р. / укладачі: Р.С. Брик, О.Б. Мочук. – Тернопіль 2017. – С. 19-25.

7. Брик Р.С. Імідж вчителя як інструмент педагогічного впливу / Р.С. Брик // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності», 5–6 квітня 2017 р. [укладачі: В.Є Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух]. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. - С. 30-33.

8. Брик Р.С. Йосиф Сліпий як духовний борець за українську державність / Р.С. Брик // Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 23 лютого 2017 року). / укладачі: В. С. Мисик, І. Ф. Янюк, Т. Г. Дідух, О. А. Ревуцька. – Тернопіль : ТОКІППО, 2017. – С. 30–34.

9. Брик Р.С. Функції керівника ЗНЗ у впровадженні механізмів державно-громадського управління / Р.С. Брик // Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка», 08 грудня 2016 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – С. 144-148.

10. Брик Р.С. Фандрайзинг як спосіб залучення додаткових джерел фінансування та інших ресурсів для діяльності ЗНЗ / Р.С. Брик // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів», 29 березня 2016 р. – Житомир : ФО-П Левковець, 2016. – С. 51-57.

11. Брик Р.С. Формування лідерської компетентності керівника навчального закладу як основи ефективного управління / Р.С. Брик // матер. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Професійне самовдосконалення керівників загальноосвітніх навчальних закладів»: Зб. наукових праць / за ред. В.В. Гуменюк. - Хмельницький: ХОІППО, 2015. -160 с. – С. 17-19. Режим доступу: http://hoippo.km.ua/index.php?name=content&op=view&id=53

12. Брик Р.С. Самоменеджмент як необхідна умова професійного розвитку керівника навчального закладу / Р.С. Брик // Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах: Збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції / НАПН України; Ун.-т менедж. освіти. - К.: вид.-во ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2015. - 112 с. - С. 18-19.

13. Брик Р.С. Лідерська компетентність керівника - запорука успішного розвитку закладу освіти / Р.С. Брик // // матер. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Управління професійним розвитком сучасного керівника закладу освіти та оцінювання результативності його діяльності»: Зб. наукових праць / за ред. В.В. Гуменюк. - Хмельницький: ПП Сторожук О.В., 2015. - 172 с. - С. 12-15.
Особисті інструменти