Конспект уроку з теми "Фонетика" №3

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Тема: Склад. Наголос. Основні правила переносу слова в рядок. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (письмово).

Мета: поглибити знання учнів про склад та наголос, домогтися усвідомлення важливості правильного наголошування формувати уважне ставлення до мовлення розвивати, увагу, пам’ять, вміння працювати в нестандартних ситуаціях;

збагачувати словниковий запас учнів, розвивати логічне мислення, навики самостійної творчої роботи;

виховувати любов до рідної мови, удосконалювати власне мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: роздатковий матеріал, ключові слова, мультимедійний посібник «Українська мова. 5 клас», таблиця, словники, підручник.

ХІД УРОКУ

І. Підготовка учнів до сприймання нового матеріалу.

1. Перевірка домашнього завдання.

♦ Фронтальне опитування.

— що таке фонетика або графіка, орфоепія, орфоргафія, стенографія, поліграфія, звук, склад?

— скільки є звуків в українській мові?

— назвати кількість голосних;

— скільки приголосних звуків в українській мові?

— скільки звуків у певному слові (яма,спокій, ступінь)

— назвати звуки, які складаються з двох букв;

— назвати букви, що завжди позначають два звуки;

— проговорити алфавіт;

— чи всяке поєднання звуків буде словом?

— які є склади? скільки складів є у слові Японія? що між ними спільне, що відмінне?

♦ Оцінювання.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

1. Робота з підручником . Опрацювання теоретичного матеріалу на с. 103.

2. Чи правильно на табличці-карці записано слово за переносом (гуд-зик, підп-лес-ти, роз-ки-дач, Тарас Шевченко, під'язиковий, под-ру-га, май-ор, 11-га).

Давайте звіримо свої міркування із матеріалом підручника на с. 205.

ІІІ. Мотиваційно-установчий етап.

1. Пропоную прочитати за ролями текст.

Якось Дмитрик написав оповідання, дав його Толі.

Той почав читати вголос: «Колись в одній далекій країні на березі річки стояв великий замок.

Його охороняли цілі полки. Воїни були мужні й хоробрі.

Та їм часто завдавали турбот і муки тубільці, підпливли вороги в своїх пирогах зовсім близько, страшне пекло...»

— Нічого не розумію, — перервав читання Андрій.

—- Я такого не писав, — схопився Дмитрик.

А що ви, діти, думаєте, про це? Хто винуваті і чому?

(Толя, бо не вміє правильно наголошувати слова).

А щоб ви, як Толя, не потрапляли в подібні ситуацїї, нині будете особливо уважні: навчитесь її дотувати ті слова, які сьогодні запросимо на наш урок, не лінуватиметеся заглядати у словник, щоб навчитись наголошувати й інші слова.

2. Робота за підручником, вивчення правила. Показати словник наголосів.

Доповнення учителя.

В українській мові наголошений склад не виділяється різко з-поміж інших складів слова.

Тому всі скла¬ди слова вимовляються чітко, виразно, але один виділяється із більшою силою голосу.

3. Проблемне запитання

— Чому французи й поляки ніколи не помиляються в наголошуванні слів?

(У французів наголошують тільки останній: кабаре, камзол, кабінет...

У поляків — тільки передостанній склад: почекай, цимбали мазурка,приязнь...)

— А в українській?

Відповідь прочитайте на сторінці 104.

Отже, які є види наголосів в українській мові? (початковий, середин¬ний, кінцевий).

4. Проблемне запитання

• Що робити коли не можемо правильно визначити наголос у слові? ( слід скористатись словником)


Не бійтесь заглядати у словник, Це пишний яр, а не сумне провалля.

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

5. Індивідуальна робота із словником та словами з конвертів (робота в парах).

Розкласти у три колонки з наголосом ( напій, небеса, буде, наодинці, надовго, дочка, напис, черговий, навчання, їстівний, пишу, ходжу):на перший склад; середній склад; останній склад.

Учні почергово зачитують уголос свої слова спочатку першої колонки, потім другої, потім третьо.

6. Руханка. Правильно запам'ятати наголос у слові дуже допомагають загадки-складки.

Наприклад:

Це, діти, не просто трава —

жалка, куслива кропива.

1. Відгадайте загадки.

Останній, тисячний був метр,

Скінчився, врешті, ...

У кожного із нас бажання:

художнє слухати ...

♦ При зміні слова наголос в українській мові може перехо¬дити з одного складу на інший.

Такий наголос називається РУХОМИМ.

Голова — голови — голів...

На початку уроку ми вже ознайомились з унікальним мов¬ним явищем, коли однаковісінькі слова за звуковим складом насправді зовсім різні, бо ... (учні продовжують) мають різні наголошені склади. Ці слова називаються ... омографи (види омонімів).

— Самостійно наведіть приклади омографів: вигода — вигода, брати — брати, атлас — атлас, сорока парнй... (Письмово в зошиті).

Омографи можуть входити у загадки-складки.


Зіставлення не марне,

та й зовсім не складне:

число буває... (парне),

а молоко —... (парне).

Як кажуть, це на лобі

нам зарубати слід:

у колесі є ... (о

бід), а за столом —... (обід).

IV. Підсумок уроку.

На цьому наш урок завершуємо.

Сподіваюся, що він був цікавим і корисним.

Дайте відповіді на запитання:

— Що таке склад, наголос?

— Як називаються слова, що однаково пишуться, але по-різному звучать і мають різне значення?

— Яким є наголос в українській мові?

— Де можна звіритись, як правильно наголошувати слова?

V. Домашнє завдання.

1. Вивчити правила.

2. Робота зі словами в конвертах (які використовували у класі): скласти 5 або більше речень з поданими словами, поставити у цих словах наголоси.

Синтаксичний розбір одного речення.

Виконати також індивідуальне завдання, вказане на конверті (наприклад: підкреслити у складених реченнях букви, які позначають губні приголосні звуки, шиплячі приголосні звуки; записати звуковий склад трьох слів; підкреслити букви, які позначають пом'якшені приголосні звуки; фонетич¬ний розбір одного слова; синтаксичний розбір двох словосполучень...).

Гикава Любов

Особисті інструменти