Гусятинський районний методичний кабінет

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Методичний колектив

З вересня 2005 року завідувачем райметодкабінету призначена Цвігун Галина Йосипівна.

У районному методичному кабінеті працює 17 методистів, з них 15 основних та 2 сумісники (методист з предметів художньо-естетичного та методист з фізики й астрономії). 12 методистів мають вищу кваліфікаційну категорію, 5 - першу кваліфікаційну категорію.


Планування роботи методичного кабінету

Здійснюється на основі глибокого аналізу основної діяльності, аналізу навчально-виховного процесу в освітніх закладах району, діагностики, диференційованого підходу до організації роботи з педагогічними працівниками відповідно до їх рівня кваліфікації та стажу роботи.

Вважаючи планування важливим підготовчим етапом кожного управлінського циклу, районним методичним кабінетом вироблено систему планування роботи: перспективний план роботи Гусятинського районного методичного кабінету на 2006-2011 роки, річний план роботи райметодкабінету, план роботи районного методичного кабінету на кожен місяць.

Працівники Гусятинського РМК 2008-2009 н.р.jpg

На світлині засідання робочої групи працівників райметодкабінету з підготовки ради РМК З ліва на право: В.В.Коваль (логопед), О.І. Федченко (методист), Г.Й.Цвігун (завідувач РМК), І.В.Данилюк (методист-психолог), А.Т.Гулик (методист), Л.Ю.Лозінська (методист)


Всі працівники методичного кабінету планують свою роботу відповідно до функціональних обов`язків на рік. Складають структурну модель та циклограму своєї роботи, розробляють робочі плани на кожен день.

Розроблено режим роботи райметодкабінету та визначено єдині дії організації методичної роботи відповідно до категорії педпрацівників.

Кожного року методисти накреслюють шляхи підвищення професійного рівня вчителів на основі педагогічної діагностики, яка дає можливість визначити рівень компетентності педагога, сприяє виявленню недоліків. Діагностика вносить конкретність у діяльність кожного методиста , а відповідно і до планування методичних заходів.

Ведеться контроль за виконанням планів. Практикуються звіти про проведену роботу на інструктивно-методичних нарадах, раді РМК.


Форми методичної роботи

Стрімко розвивається сучасне суспільство. Входять у повсякденне життя нові технології. На зміну традиційним класичним формам навчання приходять інтерактивні, мультимедійні. Перед педагогами повстає питання: як визначити, чого та як навчати у сучасних навчальних закладах? І цьому добрим практичним інструментом є моніторинг. Тому з 2007/2008 навчального року районний методичний кабінет почав працювати над вирішенням проблеми «Система моніторингу якості навчально-виховного процесу як функція оцінювання, прогнозування, корекції та планування освіти.

Усі форми методичної роботи спрямовуються на: реалізацію програми профільного навчання, системи професійної орієнтації, методичне забезпечення організації профільного навчання; удосконалення системи роботи з талановитими та обдарованими школярами, реалізацію цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2008-2010 рр.; психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу і методичної роботи в цілому, сприяння розвитку психологічної служби системи освіти району; вивчення і оцінку умов організації навчально-виховного процесу, кадрового і навчально-методичного забезпечення, діяльності педагогічних працівників, рівня навчальних досягнень школярів; проведення моніторингових досліджень якості навчально-виховного процесу; створення умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів району; залучення творчих педагогів до науково-дослідної діяльності, розробки авторських програм, посібників; вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів району; підвищення управлінського рівня керівників закладів освіти району з питання допрофільного і профільного навчання; співпрацю РМК та ТОКІППО щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів району; координацію внутрішкільної методичної роботи у навчально-виховних закладах району; формування інноваційного освітнього середовища, пошук і підтримку молодих творчих учителів; реалізацію програм, спрямованих на формування громадянської позиції молоді, здорового способу життя.

Під час проведення методичної роботи застосовуються різноманітні види індивідуальної роботи з педагогами, орієнтовані на їх практичну підготовку, та поширеними і досить ефективними формами методичної роботи стали відвідування навчальних занять і позакласних заходів, проведення творчих звітів, майстерень, зустрічей у педагогічних вітальнях, спрямовані на обмін досвідом та його поширення, колегіальну взаємодопомогу в роботі. Протягом останніх років значного поширення набули сучасні форми організації методичної роботи, зокрема, методичні фестивалі, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, ділові педагогічні ігри, тренінги і практичні заняття, під час яких детально розглядалися окремі теоретичні положення та педагогічні ситуації, наближені до реальних.

Районий семінар-практикум (Гусятинський РМК).jpg

На світлині директори шкіл під час проведення районного семінару-практикуму з теми: «Використання комп`ютерних технологій в управлінні навчально-виховним процесом.


В умовах розбудови національної системи України на сучасному етапі її розвитку важливого значення набуває підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу як професіонала, спроможного створити творче освітнє середовище у закладі освіти і навколо нього. Районний методичний кабінет приділяв і приділятиме велику увагу творчому зростанню ділових якостей директорів шкіл та їх заступників, націлюючи директора на перетворення його школи в творчу лабораторію. Завдання, які ставить перед собою РМК – задоволення потреб кожного керівника школи в оволодінні інноваційними методами контролю і управління, у формуванні професійної кар`єри на засадах постійного професійного вдосконалення, підвищення рівня його педагогічної та управлінської культури, впровадження у навчально-виховний процес системи моніторингу та перехід старшої школи на профільне навчання.


Результати методичної роботи

Результати методичної роботи виявляються у підвищенні рівня фахової майстерності педагогів, готовності до запровадження інноваційних освітніх технологій, у навчально-виховний процес, що сприяє підвищенню його якості, залучення освітян до пошукової, дослідницької, видавничої діяльності, участі у різноманітних професійних змаганнях. Постійно зростає число педагогів, досвід яких визнаний перспективним і внесений до районної та обласної картотеки перспективного педагогічного досвіду.

Учителі району активно публікуються у фахових періодичних виданнях, зокрема, Хорощак Н.С. (директор ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м.Копичинці), Кушицька Г.В. (вч. зар.літ. ЗОШ І-ІІІ ст. м.Хоростків), Зубко Л.В. (вч. зар.літ. ЗОШ І-ІІ ст. с.Васильківці), Рогатин О.І. (вч. історії ЗОШ І-ІІІ ст. с.Нижбірок), Дрозда М.Р. (вч. історії ЗОШ І-ІІІ ст. с.Красне).

Працівники методкабінету продовжують і надалі організовувати поїздки та педагогічні зустрічі вчителів шкіл, з метою вивчення досвіду роботи освітян різних областей та районів.


Документація

Діяльність методичного кабінету на даному етапі здійснюється відповідно до власного Статуту (нова редакція), затвердженого розпорядженням голови Гусятинської райдержадміністрації від 01.07.2009 року №374 та розпорядження голови райдержадміністрації від 29.01.2010 року №49, яким затверджено штатний розпис.
Адміністратор сторінки

--Ірина Шевчук 08:46, 28 січня 2011 (EET)
Особисті інструменти