Відступи, ненумерований, нумерований список

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Списки та відступи

Ненумерований список

Для створення ненумерованого списку - просто на початку рядка вводьте кількість символів " * ", яка відповідає глибині підпункту, назву якого задає цей рядок.

Ви вводите :


* Пункт перший

* Пункт другий

** Перший підпункт другого

*** Перший підпункт першого підпункту другого

*** Другий підпункт першого підпункту другого

** Другий підпункт другого

* Третій пункт

Ви отримуєте :

 • Пункт перший
 • Пункт другий
  • Перший підпункт другого
   • Перший підпункт першого підпункту другого
   • Другий підпункт першого підпункту другого
  • Другий підпункт другого
 • Третій пункт

Нумеровані списки

Для створення нумерованого списку - просто на початку рядка вводьте кількість символів " # ", яка відповідає глибині підпункту, назву якого задає цей рядок. Нумерація задаватиметься автоматично.

Ви вводите :

# Пункт перший

# Пункт другий

## Перший підпункт другого

### Перший підпункт першого підпункту другого

### Другий підпункт першого підпункту другого

## Другий підпункт другого

# Третій пункт

Ви отримуєте :

 1. Пункт перший
 2. Пункт другий
  1. Перший підпункт другого
   1. Перший підпункт першого підпункту другого
   2. Другий підпункт першого підпункту другого
  2. Другий підпункт другого
 3. Третій пункт

Дворівневий список

Для створення дворівневого списку перед пунктами першого рівня вводьте " ; ", другого - ":".

Ви вводите :

; Перший рівень

: другий рівень

; знову перший

: знову другий

: другий рівень

Ви отримуєте :

Перший рівень
другий рівень
знову перший
знову другий
другий рівень

Відступи в списках

Для створення відступів, в тому числі у списках, на початку рядка, після специфікатора типу списку ( " * " або " # " ) додайте таку кількість двокрапок " : ", яка відповідає кількості відступів.

Ви вводите :


без відступу

: перший рівень

:: другий рівень

::: третій рівень

*:відступи

*::у списках

* роблять так

#:відступи

#::у списках

# роблять так

Ви отримуєте :

без відступу

перший рівень
другий рівень
третій рівень
 • відступи
  у списках
 • роблять так
 1. відступи
  у списках
 2. роблять так

Пробіли та відступи

Зауважте, що TeX робить відступи автоматично, але якщо необхідно, Ви можете робити це вручну.

Функціональність Синтаксис Як це виглядає на екрані
подвійний четверний пробіл a \qquad b <math>a \qquad b</math>
четверний пробіл a \quad b <math>a \quad b</math>
текстовий пробіл a\ b <math>a\ b</math>
текстовий пробіл без конветування в PNG a \mbox{ } b <math>a \mbox{ } b</math>
великий пробіл a\;b <math>a\;b</math>
середній пробіл a\>b [not supported]
маленький пробіл a\,b <math>a\,b</math>
без пробілу ab <math>ab\,</math>
від'ємний відступ a\!b <math>a\!b</math>
Особисті інструменти