Перелік матеріалів учасника конкурсу

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Перелік матеріалів учасника районного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2011"

1. Заява вчителя про участь в конкурсі.

2. Анкета.

3. Фотографії.

4. Висновок адміністрації навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність учасника.

5. Опис та презентація досвіду.

6. Матеріали з досвіду роботи (розробки уроків, позакласних заходів).

Вимоги та рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника

районного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2011"

1. Документи подаються відповідно до поданого вище переліку і оформляються на паперових носіях.

2. Матеріали, які подаються в паперовому вигляді, надаються в одному екземплярі та зібраними в папку.

3. Текст набирається на аркушах білого паперу стандартного формату А-4, з використанням шрифтів текстового редактора Word, кеглем 14, через 1,5 інтервали (30 рядків на сторінці) з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого – 20 мм, правого – 10 мм.

3. Фотографії: кольоровий портрет розміром 9 х 14;

чорно-біле фото розміром 4 х 6;

дві-три жанрові кольорові фотографії (з уроку та позакласного заходу).

Примітка: фотографії подаються в паперовому та електронному варіантах без зменшення розміру.


4. Висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника:


у висновку слід викласти відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, МАН, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність вчителя на рівні навчального закладу, району, міста, області; обсяг висновку до 2 друкованих сторінок.


5. Опис та презентація досвіду: в описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, та методи і засоби її вирішення, розкриваючи індивідуальні особливості своєї роботи; обсяг опису - до 5 сторінок, виконується в Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14;

готуючи опис досвіду, можна використати такий алгоритм: дати обґрунтування актуальності досвіду, його практичне значення; висвітлити основну ідею досвіду, її новаційну та інноваційну значущість; вказати, на які наукові чи практичні дослідження опираєтесь у своїй роботі, які наукові концепції та теорії, яких авторів використовуєте; розкрити технологію реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових; показати запропоновані інновації в організації навчально-виховного процесу; провести аналіз результатів професійної діяльності, вказати зміни в якості знань учнів, у оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо; вказати проблеми і труднощі, з якими зіткнулися в процесі роботи, та шляхи їх подолання; викласти свою точку зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання школярів предмету, який викладаєте;

презентація досвіду виконується в програмі Microsoft Power Point і надається в електронному варіанті; обсяг презентації до 15 слайдів; при підготовці презентації необхідно врахувати наступні рекомендації: матеріал викладати стисло з максимальною інформативністю; інформацію ретельно структурувати; важливішу інформацію подавати крупним планом, другорядну поміщати внизу сторінки; для унаочнення використовувати схеми, діаграми, графіки, малюнки, ілюстрації; графіки, схеми повинні мати чітке пояснення.

6. Матеріали з досвіду роботи (розробки уроків, позакласних заходів): Подаються розробки чотирьох - п'яти уроків різних типів та одного позакласного заходу з повним дидактичним забезпеченням, що можуть бути ілюстрацією вирішення проблеми, над якою працює вчитель. Матеріали подаються в електронному вигляді.

Особисті інструменти