Обов'язки вчителя інформатики

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

6.5 Заступник директора з навчально-виховної роботи координує діяльність завідувача кабінету, вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, контролює використання кабінету для урочних, позаурочних і факультативних занять.

6.6 Завідувач кабінету призначається наказом директора навчального закладу з числа вчителів, які мають відповідну освіту і проводять заняття у КІІКТ. До обов’язків завідувача кабінету входять: - складання перспективного і річного плану роботи кабінету; - забезпечення умов для проведення уроків і позаурочної роботи; - систематичне поновлення та вдосконалення матеріальної бази кабінету, її поповнення традиційними та сучасними засобами навчання; - складання і ведення тематичних картотек засобів навчання та навчального обладнання; - проведення консультацій для вчителів щодо викладання предмета з використанням сучасних засобів навчання та пропаганди передового педагогічного досвіду вчителів; - забезпечення дотримання в кабінеті правил поведінки,чистоти, порядку, правил безпечної експлуатації електротехнічного і іншого обладнання, дотримання правил протипожежної безпеки; - систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати й списання матеріальних цінностей; - керування роботою лаборанта і контроль за нею, надання йому практичної допомоги, сприяння підвищенню його кваліфікації.

Особисті інструменти