Наказ про підсумки методичної роботи

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук


УКРАЇНА ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДДІЛ ОСВІТИ

48500, м. Чортків, вул. Шевченка, 23, тел. (03552) 2-16-93 факс (03552) 2-16-93 Е-mail: osvita@cor.tr.ukrtel.net


НАКАЗ

01.09. 2014 м.Чортків № 232 -одПро підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх навчально – виховних закладах району за 2013-2014 н. р.

Діяльність районного методичного кабінету щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками освітніх установ Чортківського району у 2013-2014 н. р. скеровувалась у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011–2021 роки, програми діяльності Кабінету Міністрів України, програм профільного навчання, роботи з обдарованими школярами. інших актів законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації, плану роботи та рекомендацій Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти і була спрямована на реалізацію головної мети – забезпечення якісного науково-методичного супроводу системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, організацію науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації та професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, розвиток їхньої творчої ініціативи, а в цілому – на успішне виконання завдань розвитку національної освіти, створення умов для творчої самореалізації учасників навчально-виховного процесу, підвищення якості освітніх послуг. Реформування загальної середньої освіти поставило перед методичною службою нові завдання, глибина і масштабність яких вимагає виваженого науково-обгрунтованого, стратегічно-цільового планування, орієнтованого не на процес, а на результат. У 2013 – 2014 н. р. відділ освіти продовжував роботу над проблемою: “Удосконалення системи управління освітою з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти”. Відповідно до цього методична служба працювала над науково-методичною проблемою: “Методологічна переорієнтація педагогічних працівників на нову філософію освіти шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій”. З метою організації ефективної роботи над даною проблемою було розроблено модель управління процесом реалізації науково-методичної проблеми району, а також алгоритм роботи над єдиною методичною проблемою. Завершився третій рік роботи над науково-методичною проблемою. За цей час проведено ряд семінарів, творчих зустрічей із керівниками загальноосвітніх навчальних закладів і педагогами як Крім цього, усі форми методичної роботи було спрямовано на: - реалізацію програми профільного навчання, системи професійної орієнтації, методичне забезпечення організації профільного навчання; - удосконалення системи роботи з талановитими та обдарованими школярами, реалізацію цільової програми роботи з обдарованою молоддю; - психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу і методичної роботи в цілому, сприяння розвитку психологічної служби системи освіти району; - вивчення і оцінку умов організації навчально-виховного процесу, кадрового і навчально-методичного забезпечення діяльності педагогічних працівників, рівня навчальних досягнень школярів; - проведення моніторингових досліджень якості навчально-виховного процесу; - створення умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів району; - залучення творчих педагогів до науково-дослідної діяльності, розробки авторських програм, посібників; - вивчення перспективного педагогічного досвіду вчителів району; - підвищення управлінського рівня керівників закладів освіти району з питання допрофільного і профільного навчання; - співпрацю РМК та ТОКІППО щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів району; - координацію внутрішкільної методичної роботи у навчально-виховних закладах району; - формування інноваційного освітнього середовища, пошук і підтримку молодих творчих учителів; - реалізацію програм, спрямованих на формування громадянської позиції молоді, здорового способу життя. У 2013 – 2014 н. р. продовжувався методичний супровід реалізації різноманітних міжнародних проектів на базі експериментальних майданчиків, а саме: - у Білівській ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Яровий Ю.М.) – програма «Школа як осередок громади» (ГАШ); - у Косівській ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Петрів Л.А.), Ягільницькій ЗОШ І – ІІІ ст.(дир. Зайло А.Я.),– українсько-шведський проект «Освіта для стійкого розвитку в дії». Методична робота з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району, дошкільних та позашкільних установ проводилася згідно з планом роботи відділу освіти та РМК, а також відповідно до структури методичної роботи. Головною метою в роботі методичної служби відділу освіти та її підрозділів на місцях (в 7 освітніх округах, 44 загальноосвітніх навчальних закладах району, 33 дошкільних навчальних закладах та 2 позашкільних) є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників цих закладів. Освіта є найважливішою формою соціального життя. Саме вона формує інтелектуальний, культурний, духовний стан суспільства. Зміст освіти та її спрямованість відображають освітні програми і стандарти. Зовнішнє незалежне оцінювання започаткувало реалізацію у нашому суспільстві широко рекламованого принципу «рівний доступ до якісної освіти». Введення зовнішнього незалежного оцінювання – єдиний і найпотужніший реформаторський крок, реалізований в освітній галузі України. У 2013 – 2014 навчальному році для участі в ЗНО було зареєстровано 179 учасників із 221 випускників ЗНЗ, що становить 81% від їхньої загальної кількості. Реєстрація проводилася з 04 січня 2014 року по 05 березня 2014 року в мережі Інтернет та з допомогою дисків, які були роздані загальноосвітнім школам району. У 2013 – 2014 навчальному році (як і минулого року) випускник мав можливість обирати до 4 тестувань, із яких обов'язковими були українська мова та література. Протягом трьох навчальних років ЗНО відмежоване від державної підсумкової атестації. У березні 2014 року ІФРЦОЯО було організовано проведення пробного тестування за кошти фізичних осіб. Участь у ньому взяли 87 учнів загальноосвітніх навчальних закладів нашого району. Упродовж навчального року ІФРЦОЯО проводились онлайн конференції та направлялися інформаційні листівки у кожний навчальний заклад про повний хід проведення ЗНО-2014. Відповідно до плану роботи районного методичного кабінету проводилися навчання педагогічних працівників, які були залучені до проведення тестування. З метою інформування широкого кола громадськості з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії до вищих навчальних закладів України в 2014 році РМК було організовано ряд громадських зустрічей з учнями 11-х класів, їхніми батьками, вчителями, подано статті в районній газеті «Голос народу». Матеріали ефективності роботи методичної служби та навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів району глибоко аналізуються, систематизуються у щорічнику РМК «Рейтингова оцінка роботи навчальних закладів району», який дає можливість керівникам загальноосвітніх навчальних закладів об’єктивно аналізувати результативність навчально-виховного процесу педагогічного колективу. У 2013 – 2014 навчальному році за результатами рейтингової оцінки навчально-виховного процессу: - І місце серед загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІІ ступенів здобув колектив Чортківської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 (дир. Кушнір В.Б., заступник директора з навчально-виховної роботи Самолюк Г.С., заступник директора з виховної роботи Хорощак М.С.), ІІ місце – Колиндянська ЗОШ І – ІІІ ступенів (дир. Довгань А.Л., заступник директора з навчально-виховної роботи Гикава Л.Я., заступник директора з виховної роботи Дячок С.О.), ІІІ місце – Білобожницька ЗОШ І – ІІІ ступенів (дир. Лесек Л.А., заступник директора з навчально-виховної роботи Нога Л.М., заступник директора з виховної роботи Біланик Н.І.),Улашківська ЗОШ І-ІІІ ступенів(дир. Дідик А.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи Самотяга О.В., заступник директора з виховної роботи Юрків Л.О.); - І місце серед загальноосвітніх навчальних закладів І – ІІ ступенів здобув колектив Давидківської ЗОШ І – ІІ ступенів (дир. Віват О.Б., заступник директора з навчально-виховної роботи Кушнір М.М.); ІІ місце –Бичківська ЗОШ І – ІІ ступенів (дир. Йосифів Н.Р., заступник директора з навчально-виховної роботи Любинська С.П.), Шманьківська ЗОШ І – ІІ ступенів (дир. Гермак Б.Є.), ІІІ місце – Милівецька ЗОШ І – ІІ ступенів (дир. Скриник Б.Л., заступник директора з навчально-виховної роботи Рисак М.О.),

   Відповідно до наказу відділу освіти Чортківської РДА «Про організацію та проведення у 2013 – 2014 н.р. районного конкурсу педагогічної майстерності «Обличчя освіти Чортківщини » у номінації “Шкільні методичні комісії” № 68-од від 17.03.2014 р. було проведено районний конкурс «Обличчя освіти Чортківщини».

Конкурс проводився з метою формування нового управлінського мислення керівників закладів освіти, розвитку творчості, підвищення професійної компетентності як керівників шкіл, так і педагогів, ознайомлення з кращим досвідом методичної роботи та організації навчально-виховного процесу, підтримки адміністрації школи, яка ефективно та творчо працює; виявлення, оприлюднення та поширення кращого педагогічного та управлінського досвіду. Методична робота складається з багатьох компонентів, які взаємопов’язані між собою, складають єдине ціле та формують обличчя навчального закладу. Даний конкурс мав на меті відобразити ефективність системи методичної роботи у плані створення оптимальних умов для розвитку творчої особистості педагога. На розгляд журі подали матеріали 31 загальноосвітній навчальний заклад, що висвітлює роботу шкільних методичних комісій ЗНЗ району. Журі районного етапу Конкурсу відзначає належний науково-методичний рівень організації роботи та високий рівень підготовлених на конкурс матеріалів навчальних закладів, учасників Конкурсу: Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Лесик Л.А.), Милівецької ЗОШ І – ІІ ст. (дир. Скриник Б.Л.), Чортківської ЗОШ І – ІІІ ст. № 4 (дир. Кушнір В.Б.), Росохацької ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Наконечна Г.П.), Староягільницької ЗОШ І – ІІ ст. (дир.Сенів Н.І.),Свидівської ЗОШ І – ІІ ст. (дир. Луник В.В.), Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Довгань А.Л.), Ягільницької ЗОШ І-ІІІст. (дир. Зайло А. Я.), Улашківської ЗОШ І-ІІІст. (дир..Дідик А.Г.), Пробіжнянської ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Верля І.З.), Сосулівської ЗОШ І-ІІст. (дир. Миколишин В.Ф), Звиняцької ЗОШ І – ІІ ст. (дир. Гринчишин М.В.), Ромашівської ЗОШ І – ІІ ст. (дир. Здебська Д.М.), Давидківської ЗОШ І-ІІст.(дир.Віват О.Б.) . До значної частини представлених на Конкурс матеріалів за резуль¬татами їх всебічного вивчення та аналізу члени журі висловили такі зауваження:

-	 конкурсні матеріали недостатньо структуровані та систематизовані;

- авторами не дотримано вимог до оформлення конкурсних матеріалів, які визначені Положенням про проведення районного Конкурсу; - не представлено пояснень та коментарів до поданого діагностичного матеріалу;

Не забезпечили подачу матеріалів на Конкурс дирекція таких навчальних закладів району: Горішньовигнанської ЗОШ І-ІІІст., Коцюбинчицької ЗОШ І-ІІст., Кривеньківської ЗОШ І-ІІст., Мухавської ЗОШ І-ІІст., Чорнокінецько-Волянської ЗОШ І-ІІ ст., Шульганівської ЗОШ І-ІІст., що вказує на недостатню увагу до важливих питань ефективної організації методичної роботи в зазначених закладах. 

З метою виявлення і підтримки творчо працюючих учителів, стимулювання роботи педагогічних працівників на досягнення високих результатів у науково-методичній діяльності та в організації навчально-виховного процесу було проведено районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2014», у якому взяли участь 132 педагогічних працівники із 40 загальноосвітніх навчальних закладів району: 38 учителів початкових класів, 26 - світової літератури, 25 - трудового навчання, 29 - географії, 14 директорів шкіл. Найбільш масовими в конкурсі серед загальноосвітніх навчальних закладів І - III ступенів були педагогічні колективи Чортківської ЗОНІ І - III ст. № 4 (6 учасників) (дир. , Кушнір В.Б.), Білівської ЗОШ І -III ст. (4 учасники) (дир. Яровий Ю.М.), Великочорнокінецької ЗОШ І - III ст. (4 учасники) (дир. Клапків Г.І.), Джуринської ЗОШ І - III ст. (4 учасники) (дир. Ярема П.Ф.), Косівської ЗОШ І - III ст. (4 учасники) (дир. Петрів Л.А.);серед загальноосвітніх навчальних закладів І - II ступенів - Палашівської ЗОШ І - II ст. (5 учасників) (дир. Періг М.В.), Полівецької ЗОШ І - II ст. (5 учасників) (дир. Стасишин І.Б.), Скородинської ЗОШ І - II ст. (5 учасників) (дир. Маланчук Г.Ф.), Бичківської ЗОШ І - II ст. (4 учасники) (дир. Йосифів Н.Р.), Давидківської ЗОШ І - II ст. (4 учасники) (дир. Віват О.Б.), Нагірянської ЗОШ І - II ст. (4 учасники) (дир. Гриньків С.М.), Ридодубівської ЗОШ І - II ст. (4 учасники) (дир. Підперигора Г.З.), Свидівської ЗОШ І - II ст. (4 учасники) (дир. Луник В.В.), Угринської ЗОШ І - II ст. (4 учасники) (дир. Подоляк Н.О.). У номінації «Вчитель початкових класів» взяла участь Бойко О.І. - учитель початкових класів Пробіжнянської ЗОШ І ст. (зав. Калушка О.В.). У складі журі, крім методистів районного методично кабінету, активно працювали вчителі загальноосвітніх навчальних закладів району - призери обласного етапу конкурсу «Учитель року» минулих років: Нога Ліда Мар'янівна - заступник директора з навчально-виховної роботи Білобожницької ЗОШ І - III ст., вчитель трудового навчання; Верля Ігор Зеновійович - директор Пробіжнянської ЗОШ І - III ст., вчитель географії; Дячок Світлана Олександрівна - заступник директора з виховної роботи Колиндянської ЗОШ І - III ст., вчитель світової літератури.В очному етапі районного туру конкурсу взяли участь 9 учителів початкових класів, 8 -світової літератури, 10 - трудового навчання, 10 - географії, 7 директорів шкіл. Проте не взяли участі у конкурсі "Учитель року - 2014" педагоги Залісянської ЗОШ І -II ст. (дир. Мігдій А.В.), Кривеньківської ЗОШ І - II ст. (дир. Монастирський І. Р.), Милівецької ЗОШ І - II ст. (дир. Скриник Б.Л.) Мухавської ЗОШ І - II ст. (дир. Куривчак Т.І.). Науково-методична діяльність вчителів району знаходить відображення у поширенні свого перспективного педагогічного досвіду через фахово-методичні газети та журнали. У школах, зазвичай, здійснюється видавнича діяльність (як мінімум, випускаються стіннівки, рукописні журнали та ін.). Зібрати матеріал, обробити його, представити з урахуванням особливостей будь-якої аудиторії — уміння, які є актуальними для педагогічної та методичної діяльності педагога. Поряд із цим багато вчителів району друкують свої педагогічні та методичні надбання на сторінках інших педагогічних видань, вчителі Чортківської ЗОШ І-ІІІст. №4: Хорощак М. С.( Вуглеводи. Глюкоза. (конспект уроку). Хімія. Шкільний світ, № 15 – 16, серпень 2013р.).,Галай Л. (В. Різноманітність рослин. Значення рослин в життілюдини. Конспект уроку з природознавства у 1 класі. Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» № 1, 2013 р.), Самолюк Г. С. (Тижденьдуховності. Ранок, 2013.), Самолюк Ю. Ю. (Стоятиструнко, коли звучить Гімн України. Основи Захисту Вітчизни. № 8 (84), серпень, 2013 р), Галай Л. В. («Тарас Шевченко – України син». Конспект виховного заходу. Видавнича група «Основа», «Учительський журнал он-лайн», вересень 2013 р.), Самолюк Г. С. (Мандрівка сторінками Христових притч. Слово вчителю. № 2, лютий 2014 року.), Кубасова Л. С.(Світ полонить весняне цвітіння та Шевченкове слово живе. Голос народу. № 22, травень 2014 р), Колиндянської ЗОШ І-ІІІст.: Дячок С.О.,Гикава Л.Я. «Запрошуємо на чай». Сценарій позакласного заходу для учнів 8-11 класів// Зарубіжна література в школах України, №10, 2013.; Дячок С.О. «Використання інтертексту як шлях удосконалення ЗНО з літератури» (на матеріалі творів Ліни Костенко) Науковий часопис національного педагогічного університету імені м. п. Драгоманова. серія № 5. педагогічні науки: реалії та перспективи. випуск 43 : збірник наукових праць. – к. : вид-во нпу імені м. п. драгоманова, 2013. – с.54-59.; Дячок С.О.,Гикава Л.Я. Запрошуємо у музей. Сценарій позакласного заходу// Зарубіжна література в школах України, №4, 2014.); Рисак М.О. В.Симоненко. “ Цар Плаксій та Лоскотон”// Українська мова та література, №11-12.2013.( Милівецька ЗОШ І-ІІІст.);


Пуляк М.З. Світ дитинства в повісті Марка Твена “ Пригоди Тома Сойєра”// Світова література.№ 11-12.2013 (Улашківська ЗОШ І-ІІІст.), Джуринської ЗОШ І-ІІІст. Маланюк О.І. (Реакції часткового окислення. Кольорові реакції білків. Учительський журнал он-лайн. Методичний портал. 14.04.2014р.), Квасниця О.Я. (Урок з української мови. Свято першого Дзвоника. Учительський журнал он-лайн. Методичний портал. 20.11.2013р.), Ярема П.Ф. (Фізпрактикум. Методичний портал. 29.04.2014р.), Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІст.: Саска І. Б. вчитель фізичної культури.(Конспект уроку з фізичної культури для 5 класу. Модуль: гімнастика. kopyya_konspekt.docx - 1.65 MБ, kopyya_prezentaciya.pptx - 6.78 MБ, instrukciji.docx - 3.53 MБ), вчитель Базарської ЗОШ І-ІІІст.Чикалюк Г. М. («Розвиток навичок читання в початковій школі» Журнал «Початкова школа»).

Варто зазначити також, що матеріали педагогічних нарад та батьківських зборів проведених у 2013-2014 н.р. публікуються на сайті «Методичний портал» (в-во «Шкільний світ»), про що засвідчують сертифікати: Дячок С.О. (Методична педагогічна нарада.), Опалюх І.М.( Батьківські збори в 6 класі.). Без сумніву, сучасній школі потрібен учитель, котрий працює у форматі творчих шукань, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики і включають інноваційні елементи, педагог, самомотивований не на репродукцію, а на дослідження, новаторство. Не може вважатися творчою та педагогічна діяльність, яка включає лише репродуктивні дії й переважно традиційні стереотипні прийоми та засоби навчання. Творчою є праця, в якій особистість усвідомлено змінює програму, застосовує чи створює оригінальні прийоми та засоби, що забезпечують позитивний результат. Творчою вважається діяльність, в якій використовуються оригінальні прийоми та засоби, спрямовані на шукання нових, ефективніших способів діяльності, створення нових педагогічних технологій. А також педагоги району активно співпрацюють із районними засобами масової інформації. Працівники методичного кабінету не тільки надають методичну допомогу вчителям району у поширенні свого педагогічного досвіду через педагогічні видання, але і самі беруть активну участь у різноманітних педагогічних конкурсах, що пропагуються на сторінках педагогічної преси. У сучасній системі неперервної освіти є чинники, що можуть сприяти суттєвому вдосконаленню професійної майстерності вчителя. Упродовж ряду років методична діяльність у районі будується і проводиться на основі моніторингу, де враховуються інтереси та запити різних категорій педагогів і керівників навчальних закладів, тому й склалася відповідна структура методичної роботи з педагогічними кадрами району. Проте найголовнішою формою роботи і наймасовішою залишається діяльність вчителя в районному методичному об’єднанні. Методичні об’єднання – найголовніша організаційна форма групової науково-методичної роботи. Вони знайомлять педагогів із досягненням педагогічної науки й передового педагогічного досвіду, допомагають вчителям поглибити знання із відповідних спеціальностей. Також під час проведення методичної роботи застосовувалися різноманітні види індивідуальної роботи з педагогами, орієнтовані на їх практичну підготовку, поширеними і досить ефективними формами методичної роботи стали відвідування навчальних занять і позакласних заходів, проведення творчих звітів, майстерень, зустрічей у педагогічних вітальнях, спрямованих на обмін досвідом та його поширення, колегіальну взаємодопомогу в роботі. Протягом року значного поширення поряд із традиційними набули сучасні форми організації методичної роботи, зокрема, методичні фестивалі, педагогічні майстерні, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, ділові педагогічні ігри, тренінги і практичні заняття, під час яких детально розглядалися окремі теоретичні положення та педагогічні ситуації, наближені до реальних. На належному рівні була організована методична робота у семи освітніх округах. У 2013-2014 н. р. в системі методичної роботи на районному рівні в напрямку підвищення майстерності педагогічних працівників працювало 99 методичних підрозділів, основні з них – методична рада, методичні об’єднання (25) та семінари-практикуми (9) для всіх категорій педагогічних працівників, в тому числі і керівників навчальних закладів та їх заступників, постійно діючий психолого-педагогічний семінар для педагогічних колективів ЗНЗ, опорні школи (4), динамічні (3) та творчі (4) групи, молодого педагога (4), навчальні курси з основ інформаційно-комунікаційних технологій (8), а також інструктивно-методичні наради для всіх категорій працівників галузі освіти та індивідуальні форми методичної роботи – наставництво над молодими педагогами, консультації із проблемно-тематичних питань, самоосвіта (організація самоосвітньої діяльності щодо дослідження шляхів реалізації особистої науково-методичної проблеми). Протягом навчального року з метою реалізації основних завдань, поставлених перед методичною службою, було проведено 62 тематичних масових методичних заходів для працівників галузі освіти Чортківського району. Відповідно до плану роботи Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти 18 грудня 2013 року на базі Чортківського району проходив обласний семінар методистів РМК (ТКМЦ) з історії та правознавствана тему: «Діяльність освітнього округу: система науково-методичної роботи з учителями суспільних дисциплін» У відповідності до тематики був розроблений план проведення семінару, який проходив на базі опорних навчально-виховних закладів Білобожницького та Джуринського освітніх округів. Беручи до уваги наявність досвіду щодо організації науково-методичної роботи з вчителями Білобожницького освітнього округу на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання та виховання, учасникам семінару запропонували перші результати функціонування блогу вчителів суспільних дисциплін Білобожницького освітнього округу. Під час проведення семінару позитивне враження на всіх його учасників справили емоційне привітання учнів навчального закладу, гостинне та доброзичливе слово директора школи Лесик Л.А., виступ заступника директора школи з навчально-виховної роботи Ноги Л.М., яка науково та, одночасно, доступно ознайомила присутніх із діяльністю освітнього округу щодо пошуку неординарних методичних ідей в його діяльності тавикористання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі педагогічною спільнотою освітнього округу. Вчитель історії та правознавства Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст., керівник методичного об’єднання вчителів суспільних дисциплін Білобожницького освітнього округу Швалюк Л.Б. виступила перед учасниками семінару з питанням «Методологічна переорієнтація вчителів суспільних дисциплін Білобожницького освітнього округу на нову філософію освіти шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій», проінформувала учасників семінару про перші результати практичного використання матеріалів блогу під час викладання історії України у 5 класі, переконливо довела, що така форма роботи методичного об’єднання вчителів суспільних дисциплін не тільки вимога часу, але і висока результативність науково-методичної роботи кожного педагога, кінцевий результат якої він побачить у знаннях та уміннях учнів. Інформаційний супровід щодо підготовки та проведення презентації новоствореного блогу вчителів суспільних дисциплін Білобожницького освітнього округу здійснили вчителі інформатики Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст. Барна О.В. та Слободян Н.Б. Керівник методичного об’єднання вчителів історії та правознавства Джуринського освітнього округу Горин Н.І. представила учасникам обласного семінару основні напрямки науково-методичної роботи з вчителями суспільних дисциплін Джуринського освітнього округу та презентувала одну з найновітніших форм позакласної роботи з правознавства веб-квест, який базується на вивченні випереджаючого проблемного завдання шляхом об’єднання учнів у групи та пари з використанням елементів рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету. Запропонована тема «Поліфонія прав дитини у міжнародному життєвому просторі» організувала учнів на пошук інформації щодо особливостей організації освіти в Україні та провідних зарубіжних державах.Кожна група у рамках реалізації проекту створювала свою презентацію і переконливо перед учасниками семінару її захищала.

     Завдяки чіткій, зорганізованій діяльності всіх учасників семінару, які на високому рівні вирішили всі організаційні питання, що виникали під час підготовки та проведення обласного семінару, у методистів з історії та правознавства всіх районів Тернопільської області залишилося глибоке переконання щодо чіткої узгодженої діяльності всіх суб’єктів організаційної та методичної діяльності у навчально-виховному процесі вчителів суспільних дисциплін Чортківського району.

Зміни в соціально-економічних відносинах у нашому суспільстві позначилися на системі освіти в Україні, у тому числі на управлінській діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. У зв`язку з цим важливого значення набуває підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу як професіонала, спроможного створити творче освітнє середовище у закладі освіти і навколо нього. Районний методичний кабінет приділяв і приділятиме велику увагу творчому зростанню ділових якостей директорів шкіл та їх заступників, націлюючи директора на перетворення його школи в творчу лабораторію. Завдання, які ставив перед собою РМК у 2013 – 2014 н. р., – задоволення потреб кожного керівника школи в оволодінні інноваційними методами контролю і управління, у формуванні професійної кар`єри на засадах постійного професійного вдосконалення, підвищення рівня його педагогічної та управлінської культури, впровадження у навчально-виховний процес системи моніторингу та перехід старшої школи на профільне навчання, – успішно реалізувалися. У цьому навчальному році підготовлено та проведено 8 семінарів-практикумів керівників ЗНЗ, заступників із навчально-виховної, виховної роботи. Зокрема, - у 2013 року відбувся семінар заступників директорів із навчально-виховної роботи у Ридодубівській ЗОШ І – ІІ ст. (дир. Підперигора Г.З. (тема «Творча співпраця, педагогів, учнів та громадськості щодо створення позитивного іміджу навчального закладу»); - у 2014 року відбувся семінар директорів загальноосвітніх навчальних закладів у Косівській ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Петрів Л.А.), під час якого було проведено показовий День цивільного захисту. Методична робота в 2013 – 2014 навчальному році району була спрямована на виконання положень Законів України «Про освіту», «Про дошкільна освіту», «Про охорону дитинства», інших чинних нормативно-правових актів, які забезпечують успішну реалізацію Державних базових програм розвитку дитини дошкільного віку. Методична робота в дошкільних навчальних закладах є запорукою якості освітнього процесу. Вона набула нової якості, стала дієвим засобом управління навчально-виховним процесом. Основне її завдання – розвиток та підтримка творчого педагога і педколективу на основі загальнолюдських і національних освітньо-виховних стандартів. Її характеризує особистісний підхід до професійного вдосконалення кожного педагога, цілісна система подачі інформації, поєднання традиційних форм роботи з активними, практична спрямованість навчання. У районі склалася чітка практика методичного навчання, що передбачає активну участь слухачів: творчі групи, школи передового педагогічного досвіду, семінари-практикуми, школи педагогічної майстерності, районні методичні об’єднання, тренінги. Цінність усіх цих форм роботи в тому, що вони забезпечують зворотний зв’язок, обмін думками, дають змогу аналізувати конкретні ситуації, приймати рішення, вчать культури дискусій, об’єднують, згуртовують колектив, підвищують рівень відповідальності кожного педагога, покращують взаємовідносини. З метою підвищення якості дошкільної освіти та управлінської компетентності керівників ДНЗ у 2013 – 2014 навчальному році продовжив роботу семінар завідуючих і методистів. Під час засідань розглядалися питання: «Впровадження інноваційних технологій у роботі з дітьми п’ятирічного віку», «Пріоритетні напрями розвитку дошкільної освіти», «Педагогічне спілкування, як аспект професійної взаємодії», Засідання проходили на базі ДНЗ № 10 (зав. Полюга О.М.), слід відзначити високий науково-методичний рівень підготовки та проведення даними керівниками дошкільного закладу цих методичних заходів. У 2013 – 2014 навчальному році на належному рівні була організована робота районного методичного об’єднання вихователів старших груп на базі ДНЗ с. Джурин. Під час засідань розглядалися таке питання: «Наступність у роботі ДНЗ і початкової школи» . Поряд із державними програмами, дитячі садки працюють за цілим спектром нових програм, педагогічних технологій, авторських програм. Найбільш успішно в своїй роботі впроваджують інноваційні технології педагогічні колективи ДНЗ № 10 смт. Заводське, ДНЗ с. Джурин, ДНЗ с. Білобожниця. Дошкільніий навчальний заклад № 10 смт. Заводське є опорним з питань впровадження педагогічних інновацій, естетичного та родинного виховання. Протягом року вся методична робота у районі була спрямована на розвиток та удосконалення роботи з педагогами, на відновлення та поглиблення необхідних загальноосвітніх та професійних знань, умінь і навичок фахівця. Пріоритетними у розвитку дошкільної освіти району, організації методичної роботи залишаються питання створення оптимальних умов для здобуття дітьми дошкільної освіти; підвищення якості дошкільної освіти; модернізації її змісту, орієнтації на системний розвиток особистості дитини, створення умов для впровадження варіативних форм здобуття дошкільної освіти. Початкова школа – самооцінний, принципово новий етап у житті дитини, вона починає систематичне навчання в освітній установі, розширюється сфера її взаємодії з навколишнім світом, змінюється соціальний статус і збільшується потреба в самовираженні. Третій рік вчителі початкових класів працюватимуть за новим стандартом початкової загальної освіти. Особлива увага зверталась на організацію навчально-виховного процесу в 1-ому класі, на адаптаційний період- створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання. У 2013 – 2014 н.р. методична робота була спрямована на підвищення кваліфікації вчителя, удосконалення педагогічної майстерності, впровадження в практику роботи сучасних досягнень психоло – педагогічної науки та інноваційних педагогічних технологій особистісно орієнтованого навчання і виховання. Посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Планування методичної роботи здійснювалося на основі вивчення документів про освіту, аналізу стану навчально – виховного процесу, відвіданих уроків та діагностування вчителів і реалізувалося через такі форми роботи:

     -районні методичні об’єднання вчителів 1-их, 2-их, 3-іх, 4-их класів; 
     -шкільні методичні комісії і міжшкільні методичні об’єднання вчителів  початкових класів; 
     -засідання творчої групи вчителів початкових класів; 
     - школа молодого вчителя; 
     - постійно – діючий семінар керівників шкіл І ступеня; 
     - індивідуальні консультації. 

На засіданнях районних методичних об’єднаннях розглядалися питання організації навчально-виховного процесу, особливу увагу було приділено організації навчально- виховного процесу в першому і другому класах, проведення державної підсумкової атестації у 4-их класах. Вчителі ділилися своїм досвідом роботи, проводився огляд педагогічної та методичної літератури. Заслуговують уваги проведені засідання:

    - школи молодого вчителя (керівник Лучка О.М.) на базі Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст. – вчителі Гнатишин О.Й., Лучка О.М., 
     - міжшкільних методоб’єднань та освітніх округів, де вчителі , що атестувалися, проводили відкриті уроки, творчі звіти (Озімчук Н.А. – Вигнанська ЗОШ І-ІІІ ст., Божагора Н.А. – Білівська ЗОШ І-ІІІ ст., Галай Л.В.- Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4,  Чикайлюк Г.М.- Базарська ЗОШ І-ІІІ ст., Дутко Г.О., Нагаєвська Р.І.- Джуринська ЗОШ І-ІІІ ст., Дерій М.В.- Староягільницька ЗОШ І-ІІ ст.). Відвідані уроки, позакласні заходи свідчать про те, що вчителі володіють сучасними формами і методами викладання, використовують інноваційні технології, які активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню їхнього інтересу до навчання, розвивають у школярів навички самостійної навчальної діяльності. 
     Постійно-діючий семінар керівників шкіл І ст.(керівник Калушка О.В.) працювали над проблемою «Система моніторингового дослідження якості освіти як функція оцінювання, прогнозування, корекції та планування». На належному рівні проведено виховний захід в Криволуцькій ЗОШ І ст. (вчитель Василишин Г.В.). 

З метою поширення нового педагогічного мислення, педагогічних ідей, виявлення творчих учителів, які активно і вдумливо спроваджують у практику своєї роботи новітні освітні технології, форми і методи, які працюють на ефективність навчально-виховного процесу в 2013- 2014 н.р. проводилися конкурси: «Обличчя освіти Чортківщини» (методичні комісії), «Панорама творчих уроків», в якій взяли участь вчителі Калюжна М.А. (Росохацька ЗОШ І-ІІІ ст.), Чуба П.Я., Цюпак Г.С. (Білівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Дячок Г.П., Галай Л.В. (Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4). Вчителі початкових класів постійно підвищують свій фаховий та методичний рівень на курсах підвищення кваліфікації в ОКІППО. Своїм досвідом педагоги діляться на сторінках педагогічних видань. Методичні доробки вчителів розміщені на всеукраїнському порталі «Початкове навчання». У травні 2014року проведено державну підсумкову атестацію в 4- их класах. Охоплено 352 учні. Державна підсумкова атестація у початковій школі проводилась з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-их класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності навчатися в основній школі. Результати проведення державної підсумкової атестації свідчать про те, що вчителі початкових класів виробили систему роботи щодо підготовки учнів до проведення контрольних робіт. Якість знань учнів з української мови становить 82%, з читання-86,9%, з математики- 76,8%. Належний рівень знань показали учні Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст.. №4, Горішньовигнанської, Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІ ст..(вчителі Кейно О.М.,Озімчук Н.А., Керницька Н.С.), Бичківської, Угринської ЗОШ І-ІІ ст..(вчителі Боцян Л.Є., Багрій О.М.). Проте аналіз учнівських робіт засвідчив такі недоліки в діяльності вчителів початкових класів: відсутність власної системи роботи над помилками різного характеру; недотримання вимог щодо культури оформлення письмових робіт та каліграфії учнів. У цілому результати ДПА навчальної діяльності учнів 4-их класів з математики, мови, читання свідчать , що вчителі забезпечують достатній рівень підготовки учнів як для навчання в 5-ому класі, так і для формування життєвих компетентностей молодших школярів. Українська мова – не лише навчальний предмет, а й засіб спілкування, пізнання нагромаджених людством культурних цінностей, а також засобом самовираження особистості та засвоєння знань і умінь з інших предметів. Насамперед мова програмує національну ідентичність учня, формує національну свідомість, сприяє національному самоототожненню, оскільки державна мова є неоціненною національною святинею, скарбницею духовних надбань українського народу. Вивчення цього предмета має забезпечити вільне володіння українською мовою в усній і писемній формах як засобом та умовою успішної самореалізації особистості. Найголовніше завдання вчителя-словесника – вчити дітей так, щоб вони, за словами Г.С.Сковороди, «пізнали свій народ, а в народі себе!». Тому художню літературу вчителі повинні розкривати, а учні сприймати та аналізувати як явище мистецтва слова, як поетичне вираження духовного життя народу. Саме над розв’язанням даних проблем працюють філологи району, в яких є відповідна фахова підготовка та освітній рівень, котрий постійно підвищується,про ефективність якого свідчать результати участі в конкурсах педагогічної майстерності та ефективність роботи з обдарованими дітьми. У районі склалася чітка система методичної роботи з учителями – філологами, яка містить індивідуальні, групові та міжшкільні форми роботи і покликана розвивати особистісний потенціал кожного вчителя. Уроки української мови та літератури формують український менталітет, навчають учнів живого спілкування, спонукають до мислення, розвивають уяву, збагачують душу. Тому районне методичне об’єднання вчителів української мови та літератури (керівник Гикава Л.Я., вчитель української мови та літератури Колиндянської ЗОШ І-ІІІст.), працює над проблемою: « Упровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес при вивченні української мови та літератури з метою підвищення професійної майстерності вчителя і розвитку творчих здібностей учня», а світової літератури ( керівник Греньків О.В., вчитель світової літератури Білобожницької ЗОШ І-ІІІст.): « Організація ефективного освітнього середовища шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій у процесі вивчення світової літератури з метою забезпечення формування всесторонньо розвиненої особистості». Серед проблем, які мають суттєвий вплив на підвищення ефективності і якості навчального процесу,найголовніше місце відводиться урокові і його побудові, тобто його структурній організації, Форма уроку не пасивна стосовно змісту. Тому творчі вчителі району прагнуть постійно урізноманітнювати навчальний процес. Закономірно, що вони шукають нові форми проведення уроків мови та літератури, які сприяли б формуванню в учнів позитивних мотивів навчальної діяльності. Із метою підвищення фахового рівня вчителів – філологів, обміну досвідом з лютого 2014 року було продовжено проведення своєрідного творчого звіту районного методичного об’єднання. У лютому 2014 року своїми методичними знахідками ділилася з представниками шкіл району вчитель світової літератури Білівської ЗОШ І-ІІІст. ( дир.Яровий Ю.М.): Волянська Г.А.. Під час зустрічі обговорювалося питання про роль позакласних навчально – виховних заходів у вивченні програмового матеріалу, а також члениметодичного об’єднання відвідано інтегрований навчально – виховний захід з географії та світової літератури на тему: « В гості до Японії». Також, у лютому 2014 року відбулася зустріч членів Колиндянського освітнього округу вчителів української мови та літератури на базі Колиндянської ЗОШ І–ІІІст.( В.о.дир.Довгань А.Л.). Учитель Машталяр М.В. провела урок у 5 класі на тему «Спрощення в групах приголосних». На відкритих уроках Погріщук Р.Р. « Жіночі долі в творчості Т.Г.Шевченка» у 9 класі ( Сосулівська ЗОШ І-ІІст., дир. Миколишин В.Ф.); Брик О.А. «Протистояння добра і зла у творі Євгена Гуцало «Лось» у 5 класі ( Нагірянська ЗОШ І-ІІст., дир. Гриньків С.М.); Греньків О.В. « Уклін тобі Тарасе» ( Білобожницька ЗОШ І-ІІІст., дир. Лесик Л.А.); Дорошенко І.М. «Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль» (Угринська ЗОШ І-ІІ ст., дир.. Подоляк Н.О.) вчителі – філологи мали змогу спостерігати широкий спектр різноманітних засобів і методів роботи з учнями, комунікативно-діяльнісний підхід у викладанні, який збагачує словник учнів і розвиває як усне, так і писемне мовлення та формує свідому, духовно багату мовну особистість. Високий рівень професійної майстерності відмітив на засіданні районної творчої групи учителів української мови та літератури і світової літератури « Тарас Шевченко: національні і світові виміри» в Колиндянській ЗОШ І -ІІІст., керівником якого є вчитель-методист світової літератури С.О.Дячок, Ковбасенко Юрій Іванович, президент УАВЗЛ, завкафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, професор, автор чинної програми зі світової літератури, який виступив перед учителями з промовою на тему: «Кобзар і Мельпомена» (поглиблене вивчення творчості Тараса Шевченка в світовому контексті). Редакційна рада в особах Л.Я.Гикавої та С.Я.Дячок створила « Захалявну книжечку» педагогічних ідей учителів та учнівських здобутків « У вінок Шевченкової слави». Слід відмітити активну участь окремих педагогів у роботі методоб’єднань в освітніх округах. Вчителі Гикава Л.Я., Дячок С.О. Машталяр М.В.( Колиндянська ЗОШ І-ІІІст.), (Богуцька К.Ю. Шманьківська ЗОШ І-ІІ ст.), Романів А.В. ( Ягільницька ЗОШ І-ІІІст.), Побуринна Є.Є. ( Улашківська ЗОШ І-ІІІст.), Грицак Г.Є. ( Росохацька ЗОШ І-ІІІст.), Греньків О.В. ( Білобожницька ЗОШ І- ІІІст.); Скрипник Н.Я.( Горішньовигнанська ЗОШ І-ІІІст.), Ріба О. Й. ( Чортківська ЗОШ І-ІІІст), Квасниця О.Я. ( Джуринська ЗОШ І – ІІІст.), Довбуш Н.О. ( Залісянська ЗОШ І-ІІст.), Скриник І.М. (Милівецька ЗОШ І –ІІст.) успішно впроваджують у практику елементи нових освітніх технологій, багато працюють над тим, щоб предметом вивчення була не тільки нормативна складова мови (набір її правил), але й взаємозв’язки мови з духовним життям народу, щоб на уроках учні пізнавали історію, культуру, традиції, менталітет свого народу, що сприяє підвищенню якості знань учнів, вихованню всесторонньо розвиненої особистості майбутнього громадянина України. Методична робота з учителями української мови і літератури та світової літератури, проведена у 2013-2014 н. р. сприяла зростанню майстерності вчителів, умінню їх творчо планувати і проводити уроки й позакласні заходи, а це вплинуло на підвищення ефективності занять, покращило якість навчання та рівень навчальних досягнень учнів із предметів, про що засвідчили щорічні звіти вчителів, які атестуються, та результати ДПА і ЗНО із вищевказаних предметів. У 2013 – 2014 навчальному році районне методоб’єднання вчителів іноземної мови через мережу колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи працювало над організаційним та науково-методичним забезпеченням реалізації науково-методичної проблеми “Впровадження інноваційних освітніх технологій як засіб розвитку професійної компетенції учителів іноземної мови ”. Проводився обмін досвідом з питань ведення уроків на різних етапах викладання, використання інтерактивних методів навчання, комп’ютерних технологій. Опрацьовувались нормативні документи з питань викладання іноземної мови, адаптації учнів початкової школи до навчання в основній школі, Державний стандарт початкової загальної освіти та базової повної загальної середньої освіти, перехід на вивчення іноземної мови з першого класу, Концепція навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах, впровадження профільного навчання, розробка та використання тестових завдань, єдині вимоги до усного і писемного мовлення. Основна увага приділялась підвищенню фахової майстерності вчителів. Проводився обмін досвіду роботи з певних проблем, методичних розробок уроків, виховних заходів, інновацій : Прокопик О.І. (Ягільницька ЗОШ І-ІІІ супенів), Пендзій С.Б. (Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Якимець Ю.І. (Базарська ЗОШ І-ІІІ ступенів). Проходили творчі звіти вчителів за підсумками роботи над науково-методичною проблемою: Гульчак Л.З. (Росохацька ЗОШ І-ІІІ ступенів), Гуць Г.Д. (Кривеньківська ЗОШ І-ІІ ступенів), Галушка М.М. (Чорнокінецьковолянська ЗОШ І-ІІ ступенів). У районі вивчалися три іноземні мови – англійська, німецька, французька, а також у всіх загальноосвітніх навчальних закладах запроваджено вивчення другої іноземної мови. Важливою ланкою роботи вчителів іноземної мови була робота з обдарованими дітьми. Школярі Месаксуді Т. (Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Войцьо Т. (Нагірянська ЗОШ І-ІІ ступенів), Козак С. (Ягільницька ЗОШ І-ІІІ ступенів) були учасниками обласної олімпіади з французької мови. 315 учнів шкіл району взяли участь у Всеукраїнських мовознавчих конкурсах, зокрема: «Гринвіч» (235 учнів), «Орлятко» (30 учнів), «Галлус» (50 учнів). Зріс рівень фахової майстерності педагогів: встановлено І кваліфікаційну категорію – 2 вчителям, ІІ кваліфікаційну категорію – 3 вчителям. 5 вчителів пройшли курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО. Поповнювався банк передового педагогічного досвіду (16 вчителів).


Однією з пріоритетних галузей діяльності РМК є підвищення фахової майстерності вчителів. Курсова перепідготовка вчителів біології, хімії, фізики, географії, математики здійснюється на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти періодично (1 раз на 5 років) згідно плану. У міжкурсовий період методистами районного методичного кабінету здійснюється діагностика психологічної та методичної готовності вчителів до вибору науково-методичної проблеми, надання консультативних послуг з питань дистанційної освіти, створення творчих проектів самоосвіти вчителів, організовано системну методичну допомогу вчителям щодо реалізації вже створених проектів. Здійснюється систематичне консультування вчителів через інформаційний освітянський простір Чортків-вікі. Розпочато роботу над створенням віртуальних спільнот вчителів природничо-математичних дисциплін на основі хмарних технологій, розробляється інформаційно-методичний супровід їх діяльності. В травні 2014 на базі Чортківського навчально-науковвого інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ був проведений семінар-тренінг вчителів математики та фізики на тему «Моделювання сучасного уроку на основі використання новітніх інформаційних технологій». Відділом освіти, райметодкабінетом здійснюється ефективна робота щодо підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до системного використання в навчально-виховному процесі інформаційно-комунікативних технологій, забезпечення належних для цього умов. 2 школи району (Ягільницька ЗОШ І-ІІІ ст., Косівська ЗОШ І-ІІІ ст.) є учасниками Міжнародного проекту «Освіта для стійкого розвитку». Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. №4, Білобожницька ЗОШ І-ІІІ ст.. здобули перемогу у конкурсі «2000 шкіл» від Національного проекту «Відкритий світ». З метою заохочення школярів до вивчення природничо-математичних дисциплін організовано системну позакласну та гурткову роботу. Щорічно учні району беруть участь в інтелектуальних конкурсах: Міжнародному математичному «Кенгуру», Всеукраїнському фізичному «Левеня», природничому «Колосок». Інформатизація суспільства На сьогоднішній день Україна, незважаючи на скрутне економічне становище, робить рішучі кроки до влиття в Світовий інформаційний простір, вбачаючи одним з головних пріоритетів – інформатизацію освіти, як запоруку майбутнього інтелектуального потенціалу народу України. В умовах інформатизації навчального процесу, впровадження і поширення нових інформаційних технологій навчання різних навчальних предметів, формування основ інформаційної культури учнів, їх підготовки до життя в сучасному інформатизованому суспільстві одне із центральних місць займає шкільний курс інформатики, який в сучасних умовах є одним з найбільш ефективних засобів інформатизації навчального процесу, впровадження і поширення технологій під час вивчення самої інформатики та інших навчальних дисциплін. Тому протягом 2013 – 2014 н. р. члени районного методичного об’єднання вчителів інформатики під керівництвом методиста Мандзюк У.З. працювали над реалізацією методичної проблеми «Добір ефективних засобів та методів формування інформаційної компетентності учнів за умов впровадження нових державних стандартів освіти». Основною метою та завданням роботи методичного об’єднання вчителів інформатики було: - впроваджувати сучасні технології навчання в роботу вчителів з метою формування в учнів певних компетентностей і вміння застосовувати знань з предмету в побуті і щоденному житті; - організовувати методичну роботу з урахуванням потреб, потенціалу та побажань учнів, та вимог сучасного освітнього простору; - розвивати творчий потенціал вчителів, сприяти розробці авторських програм, методичних рекомендацій і розробок, дидактичних напрацювань; - активізувати, спланувати і систематизувати роботу вчителів з обдарованими і здібними учнями; - удосконалити інформативну компетентність вчителів як основу забезпечення належного рівня інформативної компетентності учня. Методичною службою здійснювався пошук активних, нестандартних форм роботи з кадрами, спрямованих на реалізацію творчих можливостей педагогів, підвищення їх професіоналізму і як кінцевий результат – покращення роботи з дітьми, засвоєння ними програмних вимог. Вчителі інформатики працюють у системі роботи районного методоб’єднання, засідання якого проводяться двічі на рік. На засіданнях обговорювалися питання по роботі з обдарованими учнями, вивчались інструктивно-нормативні документи, що регулюють викладання предмету в основній та старшій школах, пропагувався досвід роботи кращих вчителів району з питань використання інтерактивних форм і методів на уроках інформатики, комп’ютерних технологій в процесі вивчення інформатики, нестандартних форм проведення уроків, як засобу активізації навчальної діяльності учнів. Важливим етапом досягнення мети інформатизації навчального процесу є професійна підготовка вчителів інформатики, а ефективність навчально-виховного процесу залежить від їхньої науково-методичної підготовки. Для цього проводилися науково - практичні тренінги: «Сервіси Веб 2.0 для підтримки навчання інформатики» (вчитель Білобожницької ЗОШ І – ІІІ ст. Барна О.В.). «Щоденник.ua» – це унікальна освітня мережа, яка створена для того, щоб модернізувати освітній процес і зміцнити відносини між викладачами, школярами і батьками, тому у 2013-2014 н. р. всі загальноосвітні навчальні заклади району продовжили роботу. Слід відзначити школи, які активно працюють в даному проекті: Білобожницька ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Лесик Л.А.), Джуринська ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Ярема П. Ф.), Залісянська ЗОШ І – ІІ ст. (дир. Міщій А.В.). Актуальним залишається питання зміцнення матеріальної бази викладання інформатики, поповнення та модернізація комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет. На даний час всі загальноосвітні навчальні заклади підключені до мережі Інтернет. На жаль, через брак коштів недостатньо оснащені комп’ютерною технікою школи І – ІІ ступенів. В сучасних умовах модернізації національної освіти значну роль відіграє система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання методичної допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але і активізація творчого потенціалу кожного педагога. Головним завданням навчання історії є забезпечення виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, формуванню навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості . У 2013-2014 навчальному році члени районного методичного об»єднання вчителів суспільних дисциплін працювали над реалізацією науково-методичної проблеми « Впровадження та удосконалення новітніх освітніх технологій навчання, шляхи зростання педагогічної майстерності вчителів у процесі формування учнівських компетенцій», в контексті якої також була організована робота творчої групи вчителів історії та правознавства, опорної школи та методичних об’єднань вчителів суспільних дисциплін на базі шести освітніх округів. У колі особливої уваги вчителів історії та правознавства були актуальні питання розвитку в учнів історичного мислення, досягнення значно вищого рівня їх навчальних досягнень із предметів суспільствознавчого спрямування, розвиток навичок творчої діяльності та вміння використовувати здобуті знання у практичній діяльності. З метою реалізації цих завдань члени районного методичного об»єднання вчителів суспільних дисциплін працювали над удосконаленням методики викладання курсів історії та правознавства, домагалися обє’ктивності у визначенні рівня навчальних досягнень учнів з предметів, активно впроваджували у систему роботи новітні методи навчання у вигляді елементів інформаційно-комунікативних технологій, активізації позакласної пошукової історико-краєзнавчої роботи. Засідання районного методичного об’єднання на базі Великочорнокінецької ЗОШ І-ІІІ ст.ст. розглянуло актуальну тему: «Використання методу проекту у навчанні історії і позакласній роботі». Вчителі району ознайомилися із багатим та цікавим досвідом організації та результативності запровадження проектної технології навчання суспільних дисциплін вчителя історії та правознавства, директора навчального закладу Клапків Г.І., відвідали засідання історичного гуртка. Під час засідання «круглого столу» члени районного методичного об»єднання поділилися своїм досвідом щодо впровадження проектної технології навчання та виховання в процесі вивчення історії, у позакласній роботі. Відповідно до Державного стандарту загальної географічної освіти, головна мета вивчення географії полягає в оволодінні учнями певною системою географічних знань і вмінь, можливостями застосовувати їх в різних життєвих ситуаціях. Значну роль у науково-методичному зростанні педагогів виконує існуюча структура географічної освіти в районі, а саме: районне методичне об»єднання вчителів географії, творча група вчителів географії, методичні об»єднання на базі шкільних освітніх округів. Члени методичного об’єднання Приміського освітнього округу (керівник Стефанчук Г.П.).) високо оцінили актуальність тематики та методику проведення засідання районного методичного об’єднання вчителів географії та світової літератури на базі Білівської ЗОШ І-ІІІ ст. ( вчителі Онищук О.Р. та Волянська Г.А.), яке проходило у вигляді інтегрованого позакласного заходу «В гості до Японії». Учасники районного методичного об’єднання запозичили елементи сучасних та цікавих методів проведення позакласного заходу щодо використання інформаційних технологій у позакласній роботі. Методична робота з вчителями хімії та біології у 2013-2014 н. р. сприяла зростанню майстерності вчителів, умінню їх творчо планувати і проводити уроки й позакласні заходи, а це вплинуло на підвищення ефективності занять, покращило якість навчання та рівень навчальних досягнень учнів з предмета. Систематично, згідно графіка, проводились усі заплановані засідання районних методичних об’єднань вчителів природничого циклу на тему «Використання технологій продуктивного навчання при роботі з обдарованими дітьми», «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі», на базі Чортківського МНВК (дир. Ніколайчук В. І.). Вивчення хімії на науковій основі, яке дедалі активніше впроваджується у практику загальноосвітніх навчальних закладів, вимагає розширення методичної палітри вчителя, зокрема обов’язкового і постійного використання наукових підходів до аналізу та взаємозв’язків. Без дослідницької роботи неможливо провести нестандартні уроки, які так подобаються учням, адже з’являється можливість кожному на певний час стати «вченим-дослідником», утвердити себе як особистість. На високому методичному рівні проведено інтегрований виховний захід з біології та фізики на базі Ридодубівської ЗОШ І-ІІ ст. (вч. Вербіцька В. В.) на тему «Фізика в живій природі». Високою ефективністю відзначився також виховний захід з використанням проектних технологій, який провела вчитель біології Мороз Г. В. Милівецької ЗОШ І-ІІ ст. «Живе обличчя моєї Землі», метою якого є виховати відповідальність за природу. Як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на землі. Такі заходи привчають учнів до відповідальності, ставлять їх в умови, коли вони у своїй навчальній діяльності завжди мають досягти певного запланованого результату, і таким чином прищеплюють їм прийоми та навички саморозвитку. Вчителі переконані, що джерелом пізнавальної активності учнів є сучасні модерні технології. Інноваційні технології в освіті – це насамперед інформаційні й комунікаційні технології, які пов’язані із застосуванням комп’ютеризованого навчання. Шукати і самостійно знаходити інформацію, необхідну для задоволення власних освітніх потреб, - це і є завдання природничої освіти. Одним із завдань навчальних закладів є розвиток творчого потенціалу учнів через орієнтацію пошуково-дослідницької роботи. Приділяється особлива увага як колективній творчій діяльності, так і індивідуальній. Ця система роботи з обдарованими дітьми працює давно і досить успішно, результатами є досягнення у Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Структуру методичної роботи з вчителями художньо-естетичного циклу складає: – районне методичне об’єднання, яке працює над проблемою «Впровадження інноваційних технологій, спрямованих на формування життєвих компетенцій учнів»; – опорна школа: «Удосконалення професійної майстерності, творчого підходу до вирішення питань навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій»; – школа молодого вчителя: «Підвищення якості знань на основі впровадження сучасних технологій навчання, досягнення психолого-педагогічної науки». У 2013 – 2014 н.р. педагоги району впроваджували інтерактивні методи на уроках художньої культури та образотворчого мистецтва, розвивали творчу активность школярів на уроках образотворчого мистецтва, формували полікультурну компетенцію в учнів шляхом вивчення основ кіномистецтва на уроках художньої культури: Музика Н. К. (Бичківська ЗОШ І – ІІ ст.), Гикава Л. Я. (Колиндянська ЗОШ І – ІІІ ст.), Федорків М. П., Ставнича І. В. (Косівська ЗОШ І – ІІІ ст. У процесі роботи районного методичного об’єднання вчителів музики виправдали себе такі форми як моделювання уроків і проведення їх з використанням мультимедійного проектора (Чортківська ЗОШ І – ІІІ ст. № 4), індивідуальна та групова робота з обдарованими учнями (Колиндянська ЗОШ І – ІІІ ст.), корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань, підвищення в учнів мотивації до навчання, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури. Важливим у роботі методичного об’єднання вчителів християнської етики є обмін досвідом між учителями, впровадження елементів досвіду кращих учителів району, області та систематичне ознайомлення з новинами фахової літератури, періодичних видань тощо. Основна проблема, над якою працює методичне об’єднання, „Удосконалення уроку шляхом особистісно-орієнтованої системи навчання і виховання. Творчий розвиток учителя й учня”. Цікаво були проведені засідання методичного об’єднання вчителів християнської етики у Великичорнокінецькій ЗОШ І – ІІІст. (дир. Клапків Г.І.) та Пробіжнянській ЗОШ І – ІІІ ст. (дир. Верля І.З.). Вчителі фізичної культури, предмета “Захист Вітчизни” через залучення їх до роботи в семінарах-практикумах, методичних об’єднаннях вдосконалювали свою педагогічну майстерність. На всіх відкритих заходах обговорювались шляхи підвищення результативності уроків, опановувались нестандартні форми навчання учнів, простежувався тісний зв’язок між здоров’ям людини, її фізичним розвитком та оволодінням фізичною культурою в цілому – виховання здорової, фізично витривалої людини та формування її характеру. Обговорювались питання проведення внутрішкільних змагань з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, легкоатлетичного кросу та районної Спартакіади в цілому. На належному методичному рівні проведено семінар-практикум вчителів фізичної культури на базі Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Синявський І.М.), Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Саска І.Б.), де вчителі обговорювали методику викладання гімнастики, волейболу в середніх та старших класах, правила суддівства з цих видів спорту, проведення змагань тощо. На базі Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Винничук П.В.) відбулося районне методичне об’єднання вчителів “Захисту Вітчизни» з цивільного захисту. У лютому-березні 2014 року проведено районний етап Всеукраїнського конкурсу серед вчителів фізичної культури на кращий інноваційний урок фізичної культури та кращий урок фізичної культури з елементами футболу. У конкурсі взяли участь вчителі ФК з 7 шкіл району. Переможцем районного етапу конкурсу стала вчитель фізичної культури Білівської ЗОШ І-ІІІ ст. Дмитровська Тетяна Володимирівна, матеріали якої подано на обласний етап конкурсу. З метою встановлення єдиної методики проведення Дня цивільного захисту 10 квітня 2014 року на базі Косівської ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено показовий День цивільного захисту із залученням керівників загальноосвітніх шкіл району. На належному організаційному рівні 23-24 травня 2014 року на базі урочища «Білавіно» с. Ягільниця проведено районну дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»). У змаганнях взяло участь 24 команди (210 учнів), 9 команд у грі «Сокіл» та 15 команд у грі «Джура». Переможцями районної військово- патріотичної гри стали Білобожницька ЗОШ І-ІІІ ст. («Сокіл») та Милівецька ЗОШ І-ІІ ст. («Джура»), які брали участь в обласному етапі гри «Сокіл» («Джура») у Теребовлянському районі. Важливу роль в успішній реалізації питань фізичного виховання та «Захисту Вітчизни» відіграють педагогічні кадри. Заслуговує уваги та розповсюдження досвід роботи Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 (вч. Волощук В.М., Шемлей В.В., Самолюк Ю.Ю.), Горішньовигнанської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Мерена А.В.), Давидківської (вчитель Струтинський В.Г.), Нагірянської (вч. Пиняк Б.М.), Ридодубівської ЗОШ І-ІІ ст. (вч. Копель А.А.). Досвід роботи даних вчителів занесений в картотеку передового педагогічного досвіду Чортківського району. У 2014 – 2015 н.р. районне методичне об’єднання вчителів фізичної культури продовжуватиме працювати над проблемою: «Оздоровча спрямованість фізичного виховання у школі на основі інноваційних освітніх технологій», вчителів «Захисту Вітчизни» - «Пріоритетні принципи військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі їх підготовки до Захисту Вітчизни». Сучасна школа повинна орієнтуватися на розвиток техніко-конструкторських компетенцій учнів, що в майбутньому дозволить їм самостійно здобувати нові знання та застосовувати їх у житті, тому роль трудового навчання у вихованні учнів, як особистостей, надзвичайно велика. Саме цьому аспекту у викладанні предмета “Трудове навчання” приділяється значна увага вчителями району. У 2013 – 2014 навчальному році робота районного методичного об’єднання вчителів обслуговуючої праці під керівництвом методиста райметодкабінету Гикавої І.Л. була орієнтована на реалізацію проблеми: «Формування техніко-конструкторських компетенцій учнів на уроках трудового навчання». Цьому сприяла система методичних заходів, моніторингових досліджень, спрямованих на відстеження ефективності участі обдарованої учнівської молоді у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з предмету, результативність позакласної роботи з технічно обдарованим учнями, відвідування уроків обслуговуючої праці в процесі атестаційної експертизи навчальних закладів району. Членами районного методичного об’єднання обговорювалися питання навчально-методичного забезпечення викладання трудового навчання, методики організації роботи над учнівськими проектами, передбаченими навчальними модулями програми для 5-9 класів, а також використання оригінальних технологій як засобу мотивації учнів до трудової діяльності в позакласній та гуртковій роботі. Підвищенню фахової майстерності сприяла робота школи становлення професійної майстерності, що працює на базі шкільних освітніх округів. Активну участь в роботі міжшкільних методичних об’єднань брали вчителі Мухавської ЗОШ І-ІІ ст. Куривчак Т.І., Заболотівської ЗОШ І-ІІ ст. Попадюк Д.В., Шульганівської ЗОШ І-ІІ ст. Корнят Г.С. Моніторинг якості позакласної роботи засвідчив високу результативність у роботі педагогічних колективів Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст., Колиндянської ЗОШ І-ІІІ ст., Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст., Бичківської ЗОШ І-ІІ ст. Аналіз показників результативності участі вихованців загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад свідчить про систему в роботі вчителів обслуговуючої праці Колиндянської ЗОШ І-ІІІ ст. Дячок С.О., Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Музики Л.І., Росохацької ЗОШ І-ІІІ ст. Басістої С.О., Міжшкільного навчально-виробничого комбінату трудового навчання та професійної орієнтації молоді Нахім М.Л. У 2014-2015 н. р. методична робота з учителями обслуговуючої праці буде спрямована на:  формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві;  формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ професій, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого дотримання безпечних прийомів роботи та користування інструментами і матеріалами;  розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, технічного мислення у процесі творчої діяльності, навичок ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися технічною термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером;  виховання готовності до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Організація навчально-виховного процесу курсу «Основи здоров’я» в районі була спрямована на формування соціальної, культурної, комунікативної, інформаційної і творчої компетенцій учнів. Успішна реалізація програми цього курсу можлива лише на засадах активної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів та батьків), що передбачає особистісно орієнтоване навчання, збагачення змісту інтегрованого курсу емоційним, особистісно значимим матеріалом, використання інтерактивних методів навчання, стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовна диференціація та індивідуалізація вивчення цього курсу, уможливлення роботи учнів з різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів, залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяльності, багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів. 20 учителів району пройшли спеціальні експрес-курси «Школа проти СНІДу» та 39 з «Основи здоров’я». За сприяння Міністерства освіти і науки України та МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» у 2013 році отримано комплект навчально-методичної літератури. З 1 вересня 2013 року введено факультативний курс «Школа проти СНІДу» у Базарській, Росохацькій та Ягільницькій ЗОШ І-ІІІ ст. Система методичної роботи з вчителями ОБЖ та основ здоров’я, організована методистом Гикавою І.Л., у 2013-2014 н.р. включала діяльність районного методичного об’єднання (кер. Попіль Т.В., вчитель основ здоров’я Ягільницької ЗОШ І-ІІІ ступенів), школи становлення професійної майстерності (кер. Довгань А.Л., вчитель основ здоров’я Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ступенів), та проведення інформаційно-методичних нарад із питань підготовки позакласних заходів. Впродовж 2013-2014 н.р. члени РМО працювали над реалізацією науково-методичної проблеми: «Розвиток здоров’язберігаючих компетенцій учнів, формування активної соціальної позиції щодо власної безпеки й безпеки оточуючих, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень щодо запобігання травматизму та збереження здоров’я», моделювали уроки основ здоров’я за новою програмою 5 класу. З метою ознайомлення учителів основ здоров’я з новими тенденціями у викладанні предмету 22.08.2013 року був організований і проведений рефреш-семінар у формі тренінгу, що сприяло оволодінню вчителями методами сучасного інтерактивного навчання, також дало можливість розвитку власних життєвих особистісних навичок спілкування тощо.

Робота школи становлення професійної майстерності під керівництвом Довгань А.Л. була спрямована на реалізацію методичної проблеми: «Технологія проведення сучасного уроку основ здоров’я». Найвищу оцінку колег отримали уроки, проведені вчителями Нагірянської ЗОШ І-ІІ ст.. Гриньковим С.М., Залісянської ЗОШ І-ІІ ст. Міщієм А.В. Моніторинг якості позакласної роботи з предмета засвідчив високу результативність у роботі вчителів Білівської ЗОШ І-ІІІ ст., Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст., Великочорнокінецької ЗОШ І-ІІІ ст., Колиндянської ЗОШ І-ІІІ ст., Давидківської ЗОШ І-ІІІ ст., Милівецької ЗОШ І-ІІ ст., Ридодубівської ЗОШ І-ІІ ст. Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу зумовлена новими соціальними вимогами, відповідними стратегічними змінами розвитку освіти України. Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби району забезпечують умови, які сприяють розвитку індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання. Отже, важливим завданням діяльності психологічної служби району є забезпечення супроводу дітей, захист психічного і соціального здоров’я дитини на всіх рівнях навчання. Робота спеціалістів служби спрямована на забезпечення та захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища. Аналіз звернень до фахівців психологічної служби засвідчив, що батьків найбільше хвилюють проблеми психолого-педагогічного супроводу замкнутих дітей (132), виховання (123), профільного та професійного самовизначення старшокласників (117), шляхи подолання шкільної неуспішності (105), питання формування готовності дитини до навчання в школі (110); з боку педагогів: запити щодо норм поведінки та моральних принципів у дітей (57), негативна поведінка дитини під час перерв (48), підвищений рівень тривожності у дітей (48); з боку дітей: налагодження взаємин в класному колективі (123), запити особистісного спрямування (проблеми статевого виховання, авторитарність виховання в сім’ї, спілкування з вчителями, невідвідування школи, небажання виконувати доручення) - 173, запити щодо проведення психодіагностичних досліджень (112), подолання конфліктів з вчителями (80). З метою пошуку ефективних методів роботи, розвитку творчої активності та вдосконалення професійної майстерності працівників соціально-психологічної служби району методистом РМК Гикавою І.Л. організовано роботу районного методичного об’єднання, школи становлення професійної майстерності та студії психолога дошкілля. Протягом 2013 – 2014 навчального року було опрацьовано питання соціалізації та формування навичок моральної поведінки дітей раннього віку, психолого-педагогічного супроводу адаптаційних процесів під час вступу дитини до дошкільного закладу, соціалізації й адаптації першокласника до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей, вирішення педагогічних конфліктів. Схвальні відгуки колег отримав захід, проведений практичним психологом Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Шарабуряк Н.П. У І семестрі вивчено питання про роботу психологічної служби у плані створення сприятливого середовища для адаптації першокласника як необхідної умови забезпечення благополучного розвитку, успішного навчання та виховання учнів Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст., Горішньовигнанського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад», Росохацької ЗОШ І-ІІІ ст., Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст.,Чортківської гімназії ім. М.Шашкевича, Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. №7, Чортківської ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступеня, обговорено та заслухано на засіданні колегії працівників освіти. Працівники психологічної служби Росохацької ЗОШ І-ІІІ ст. Гачківська Г.Б. та методист РМК Гикава І.Л. ділилися досвідом роботи на сторінках фахових періодичних видань. Методист РМК Гикава І.Л. була учасником Міжнародної науково-практичної конференції «Дитинство без насилля», що пройшла у квітні 2014 року на базі м. Тернополя. Третій рік поспіль проводився районний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з психології та педагогіки. Цьогоріч у ІІ етапі приймали участь 10 учнів 11 класу ЗНЗ району. Слід відзначити наполегливу роботу практичних психологів Джуринської ЗОШ І-ІІІ ст. Нановської Л.М. та Ягільницької ЗОШ І-ІІІ ст. Хомяк С.В. що забезпечили належну підготовку учасників олімпіади Шкрібляк Діани та Козак Соломії. З метою підвищенню результативності надання психологічної допомоги кожному учасникові навчально-виховного процессу необхідно вирішити ряд проблем: • існує необхідність розвитку мережі психологічної служби та забезпечення належних умов праці відповідно до вимог Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, затвердженого наказом МОНУ N 691 від 19.10.2001, • підвищення якості роботи працівників психологічної служби:  потребує вдосконалення система психологічного і соціального супроводу дітей, схильних до прояву девіантної, делінквентної поведінки із застосуванням індивідуального підходу до кожного учня, кожного колективу,  формування засад здорового способу життя,  забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами,  підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу шляхом запровадження курсів за вибором та факультативів. Методична робота - один із важелів управління навчально-виховним процесом, спрямованим на виховання в учителів вимогливості до своєї педагогічної праці, бажання знаходити раціональніші методи навчання і виховання. Протягом 2013-2014 навчального року районне методичне об’єднання заступників директорів з виховної роботи та педагогів – організаторів працювало над проблемою «Формування загальнолюдських і національних морально-естетичних цінностей виховання гармонійної всебічно-розвиненої особистості учнів ». При проведені діагностичного опитування членів РМО з метою виявлення проблем в роботі заступників директорів з виховної роботи були виявлені утруднення з таких питань як педагогічне керівництво та організація дієвого самоврядування, єдність вимог школи і сім’ї, створення та впровадження проектних технологій у виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів, діагностика інтересів у виховному процесі. Постійно діючий семінар для заступників директорів з виховної роботи в своїй роботі використовує різноманітні форми проведення семінарів та інструктивно-методичних нарад. В Державній програмі «Основні орієнтири виховання учинів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладах України» визначені ціннісні ставлення особистостей майбутнього покоління нашої держави, які сьогодні в школі, а завтра стануть на шлях державотворення. Тому, педагоги – організатори, впроваджуючи у систему своєї роботи елементи, заходи, технології творчості мають певні здобутки у формуванні творчої компетентної життєдіяльної особистості школяра. На базі Бичківської ЗОШ І-ІІст. було проведено відкритий семінар для педагогів - організаторів: «Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власних світоглядних традицій». Метою семінару було створення умов для духовного розвитку учнівської молоді. Педагоги - організатори стали учасниками позакласного заходу, майстер - класу композицій, побували на екскурсії в духовній світлиці. З метою підвищення, теоретичного науково - методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки, забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання учнів, координації виховання, планування роботи, організації аналізу виховних заходів, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду класних керівників у районі діє методичне об’єднання класних керівників, яким керує Хорощак М.С. заступник директора з виховної роботи Чортківської ЗОШ І-ІІІст. №4. Робота методичного об’єднання здійснювалась за планом. У 2013-2014н.р. на засіданнях були розглянуті наступні питання: - Методи роботи з агресивними дітьми та підлітками.. -Виховання обдарованої дитини - Педагогічні умови формування культури здорового способу життя учнівської молоді. Відповідно до плану роботи проходили засідання м/о як в традиційній, так і не в традиційній формі. Педагоги – організатори під кервництвом Левченко Г.М. педагога –організатора Чортківсьої ЗОШ І-ІІІст. №4 та методиста РМК Петрів С.М. зібрали та упорядкували електронний посібник «Видатні люди нашого краю». Заступники директорів з виховної роботи мали можливість ознайомитися з методичним посібником «Нові шкільні КВК. Кращі сценарії» з досвіду роботи заступника директора з виховної роботи Колиндянської ЗОШ І-ІІІст. Довгань А.Л., рецензенти: С.М. Петрів, І.Л. Гикава. Структура методичної роботи з виховниками у районі, яку координує методист РМК Петрів С.М., забезпечує виконання запитів, потреб і побажань кожного вчителя, бо її модель створена з урахуванням рівня професійної майстерності кожного вчителя, на діагностичній основі. На належному рівні організована робота постійно діючих семінарів заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, методичних об’єднань класних керівників, опорних шкіл, консультаційного пункту, «Школи сприяння здоров’я», “Громадсько активної школи». Поряд із колективними й груповими формами методичної роботи особливої актуальності набуває індивідуальна робота, тому важливо, що педагоги працюють над індивідуальною науково-методичною темою, яка підпорядкована загальній проблемі школи та районного методичного об’єднання. Проблема, над якою працює вже третій рік постійно діючий семінар заступників директорів із виховної роботи, педагогів-організаторів: «Сприяння створенню й розвитку власної системи виховної роботи педагогів-організаторів шкіл району». Метою роботи постійно діючих семінарів заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів є ознайомлення з кращими зразками організації виховної роботи та впровадження їх у практику виховної діяльності у школі, вироблення індивідуального стилю в організації виховної роботи. А тому робота постійно діючих семінарів спрямовувалася не просто на процес передачі знань, а на результат, тобто підвищення фахового та методичного рівня виховників. Виходячи з цього, робота семінарів організовувалась, як правило, з урахуванням потреби в ознайомленні з новітніми досягненнями науки і передового досвіду. Традиційними для педагогів-організаторів стали методичні аукціони, ярмарки педагогічних ідей та інші види проведення методичних заходів. Як підсумок роботи членів методоб’єднання видано електронний посібник «Традиційні виховні заходи», зібрано матеріал «Відомі імена земляків». Невід’ємною частиною загальної освіти кожного учня є інформаційна культура, яка набуває актуальності в умовах інформатизації. Важливу роль у вихованні майбутніх освічених членів інформаційного суспільства відіграє шкільна бібліотека. Шкільна бібліотека є чи не єдиним осередком , що забезпечує юних читачів безкоштовним та оперативним доступом до інформаційних ресурсів бібліотеки. У сучасній шкільній бібліотеці дитина починає своє перше знайомство з інформаційною культурою, і завданням шкільної бібліотеки є не тільки створення та забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але й пошук нових підходів до підготовки користувачів, які б володіли сучасними методами багатоаспектної інформаційної діяльності. Сучасний школяр повинен розуміти, наскільки важливо володіти інформацією, зберегти її, систематизувати і передавати, а також він повинен розуміти, комп’ютери відіграють особливу роль у вирішенні цих завдань. Сьогодні в районі функціонують бібліотеки при 37 загальноосвітніх навчальних закладах. Усі вони паспортизовані і обслуговують 3917 читачів. Це учні, вчителі, батьки, працівники школи. Кращі з них – бібліотека Чортківської зош І-ІІІ ст. №4, Косівської, Пробіжнянської, Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст., Товстеньківської, Угринської ЗОШ І-ІІ ступеня (бібліотекарі – Кубасова Л.С.,Крушельницька М.Д., Саска Д.П., Кушнір К.Є., Каськів Л.І., Плішка Г.Є.).

     Всі бібліотеки мають окремі приміщення, обладнані відповідними бібліотечними меблями. Ресурсна база бібліотек складається з двох структурних одиниць: основного фонду (галузевої та художньої літератури) та фонду навчальної літератури. Загалом фонди бібліотек навчальних закладів складають 233.8 тисячі одиниць, в тому числі 122.7 тисячі прим. підручників та навчальних посібників (що складає 52%). 

Кадровий потенціал бібліотечних працівників навчальних закладів складають 37 бібліотекарів, із яких 2 відповідають посаді “провідного бібліотекаря”, 3 - “бібліотекар І категорії”, 8 - “бібліотекар ІІ категорії”, 24 - “бібліотекар ”, Протягом минулого навчального року продовжувались благодійні акції «Книга в дарунок школі», «Родина – бібліотеці», «Підтримай бібліотеку». Найактивнішу участь в цих акціях взяли учнівські та педагогічні колективи Чортківської №4, Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ст., Милівецької, Угринської ЗОШ І-ІІ ст. За власні та батьківські кошти бібліотечні фонди поповнилися 1165 примірниками навчальної, методичної та художньої літератури. З метою посилення ролі книги у навчально-виховному процесі , поліпшення роботи щодо збереження підручників у загальноосвітніх навчальних закладах району проводяться відповідні заходи. На базі МНВК було проведено семінар-практикум «Організація, облік та збереження фонду шкільної бібліотеки». Стало доброю традицією актуальні проблеми навчально-виховного процесу вирішувати на спільних організаційно-методичних заходах бібліотекарів та інших категорій педагогічних працівників. Проведено низку семінарів-практикумів з вчителями-предметниками, вчителями початкової школи, наприклад: “Формування та використання фонду навчальної літератури: традиційні та інноваційні підходи”; “Бібліотека навчального закладу в системі безперервної освіти педагогічних кадрів”; “Вчитель-предметник – керівник читанням учнів”; “Формування системи роботи з книжкою в початковій школі” тощо. В 2013-2014 навчальному році проводився Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека». Призерами районного етапу стали Чортківська ЗОШ І-ІІІ ст. та Товстеньківська ЗОШ І-ІІ ст.(І місце – бібліотекарі Кубасова Л.С., Каськів Л.І.), Пробіжнянська ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ місце – бібліотекар Саска Д.П.), Білобожницька ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІІ місце – бібліотекар Кушнір К.Є.). Матеріали досвіду роботи бібліотекаря Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. Кубасової Л.С. стали переможцем обласного конкурсу та відправлені на ІІІ Всеукраїнський етап.Свою професійну майстерність бібліотечні працівники підвищують на курсах перепідготовки ( у 2013-2014н.р. свою кваліфікацію підвищили 3 бібліотечних працівники) та у методичних об’єднаннях. Проведено атестацію трьох бібліотечних працівників навчальних закладів. Презентуючи свої напрацювання на районній педагогічній виставці, бібліотекарі навчальних закладів не зупиняються на досягнутому, знаходяться в постійному пошуку шляхів удосконалення своєї діяльності, активно долучаються до питань модернізації навчально-виховного процесу, займають вагоме місце в системі освіти району. Усі бібліотекарі беруть активну участь у роботі методичного об’єднання. Кожна зустріч бібліотекарів – це обмін досвідом і взаємне навчання. Районне методичне об’єднання шкільних бібліотекарів працює над проблемою „Роль шкільної бібліотеки у підвищенні рівня навчально-виховного процесу ”. Шкільні бібліотекарі постійно підвищують фахову кваліфікацію на теоретичних і практичних семінарах, займаються самоосвітою, використовують досвід роботи кращих спеціалістів у галузі бібліотекознавства. Протягом 2013-2014н.р. були проведені семінари: «Формування професійної компетентності шкільного бібліотекаря», «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес шкільної бібліотеки», «Сучасні тенденції розвитку інформаційно-бібліотечного простору», «Шляхи ефективного використання фондів бібліотек» та ін. Усі працівники бібліотек ведуть «Портфоліо бібліотекаря», ними розроблені електронні презентації роботи шкільних бібліотек. З метою підтримки фахового вдосконалення молодих та малодосвідчених бібліотекарів на базі Білобожницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (керівник Кушнір К.Є.) працювала “Школа бібліотечної майстерності”. Програма роботи Школи побудована на діагностичній основі і пропонує розв’язання проблемних питань всіх аспектів діяльності бібліотеки навчального закладу. На базі Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№4 (керівник Кубасова Л.С.) працювала опорна школа передового досвіду шкільних бібліотекарів з проблеми “Система роботи бібліотеки ЗОШ у збереженні навчальної книги та формуванні читацької компетентності школярів”. На її засіданнях презентувалася система роботи бібліотеки із збереження навчальної книги; обговорювалися проблеми співпраці бібліотеки, педагогічного і батьківського колективів у розвитку у школярів мотивації та інтересу до читання, інноваційних підходів до моделювання системи роботи бібліотеки щодо збереження навчальної книги та формування читацької компетентності школярів, інтерактивних методик залучення школярів до книги. Проводились фестивалі бібліотечно-бібліографічних уроків. Налагоджена спільна робота класних керівників, класоводів, вчителів-предметників з бібліотекарями. Проводились предметні тижні, олімпіади, масові заходи, бібліотечно-бібліографічні уроки. Бібліотекарі шкіл надавали кваліфіковану допомогу в роботі з обдарованими дітьми, які є членами МАН. У роботі шкільних бібліотек були поширені такі масові форми роботи, як: книжкові виставки різноманітної тематики, бібліотечні огляди літератури, презентації книг, вечори поезії, предметні тижні, вікторини, брейн-ринги, диспути, дні інформації, вечори-зустрічі з місцевими поетами та письменниками, читацькі конференції. Ефективність бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів перш за все залежить від того, наскільки добре бібліотекар знає читацькі симпатії та запити. Тому щороку бібліотекарі вивчають читацькі інтереси за допомогою анкетування, опитування, читацького інтерв`ю, тестування. Традиційно в навчальних закладах практикується випуск бібліотечним активом стінгазет „Читач”, «Друзі книги», «Книголюб». Довідково - бібліографічне забезпечення на¬вчально - виховного процесу, вивчення та розвиток читацьких інтересів, керівництво читанням дітей, інформаційне забезпечення навчально - вихов¬ного процесу, популяризація літератури - це основні завдання кожної шкільної бібліотеки, які виконуються через різноманітні форми та методи роботи з дітьми. У кожному навчальному закладі проводяться виставки - конкурси підручників „Який я гарненький, коли я чистенький”, „Збережи мене і передай молодшому”, „Найкраща закладинка”, «Учись і ти, як книгу берегти». У всіх шкільних бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів діють постійні виставки: «Стій! Зупинись! На нову книжку подивись», „Нові підручники”, „Нові надходження”, „Книга – твій друг”. Велика робота проводиться і з батьківськими колективами по вихованню в учнів бережливого ставлення до художньої та навчальної книги. Для батьків організовуються виставки „Книга плаче – книга сміється”, «Мої улюблені герої казок», «Для вас, батьки», проводяться бесіди та лекції. Діти разом з батьками беруть активну участь у акції «Моя родина – шкільній бібліотеці», «Подаруй книгу бібліотеці!».

    Шкільними бібліотеками надавалась інформація вчителям та учням щодо вдосконалення якості навчання і виховання. Це реалізується через постійне надання педагогічному колективу інформації про нові наукові, методичні і практичні дослідження і досягнення освітянської галузі. Бібліотекарі готували бібліографічні бюлетені та інформаційні списки про нові надходження до фондів шкільних бібліотек, систематично проводять огляди фахової періодики на засіданнях методичних обєднань, педагогічних радах шкіл. Бібліотекарі надавали належну допомогу вчителям у проведенні в закладах освіти тематичних тижнів, організовують книжкові виставки для розкриття фондів бібліотек з метою пропаганди літератури.

Щорічно шкільними бібліотеками проводиться „ Тиждень дитячої книги”. Учні знайомляться з книжковими багатствами бібліотечних фондів, вчаться орієнтуватися і знаходити потрібну інформацію.

   У районі введено електронну систему обліку підручників. Що дає можливість кожній загальноосвітній школі знати про потребу, наявність та перерозподіл навчальних книг між закладами району.
   У 6 навчальних закладах району шкільні бібліотеки обладнані комп’ютерною технікою та 5 під’єднані до мережі інтернет
   Тому на сьогодні завданням бібліотеки залишається не тільки створення і забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але і виховання інформаційної культури, перетворення бібліотеки в центр інтелектуального розвитку дитини. 
   У цілому можна ствержувати, що чітко спланована методична робота з педагогічними працівниками різних категорій сприяє росту педагогічної майстерності, про що свідчить творчий звіт педагогів, які атестувалися на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та звання, що проходить щорічно у березні. Слід зазначити, що методична робота у 2013 – 2014 н. р. проводилася на достатньому рівні.
    Але поряд із конструктивними процесами в організації методичної роботи в районі спостерігаються негативні тенденції:

 недостатньою була координація роботи методичних установ усіх рівнів: РМК, РМО, ММО в освітніх округах;  через діяльність окремих методичних об’єднань не проводилася робота з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів-предметників;  не завжди була ефективною організація методичної роботи з молодими фахівцями;  не в повному обсязі реалізовувалася можливість психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки учнів 8 – 9-х класів та профільного навчання старшокласників. Слід зазначити, що в організації методичної роботи мають місце певні недоліки та прорахунки. Не всі педагоги з вищою кваліфікаційною категорією займаються дослідницькою діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній пресі. Не завжди проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається їх результативність. Не презентується результативність реалізації проектів. Отже, поряд із вагомими здобутками та досягненнями в роботі методичної служби району є питання і проблеми, над вирішенням яких слід працювати у новому навчальному році, а саме:  ефективна методична допомога позашкільним навчальним закладам щодо організації та якісного проведення науково-дослідницької, туристсько-краєзнавчої роботи, створення авторських програм;  організація вивчення та оформлення матеріалів ППД вчителів-предметників з метою використання їх у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів району;  організація більш результативної та ефективної роботи методистів РМК, керівників РМО, ММО, «учителів-методистів», «старших учителів» щодо результативності виступів учнів на олімпіадах із базових навчальних дисциплін;  створення інформаційно-методичних центрів у загальноосвітніх навчальних закладах із докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів;  урізноманітнення форм і видів організації методичної роботи: педагогічна майстерня, школа ефективного прогресивного педагогічного досвіду, гурток якості, відкритий педагогічний клуб, методична панорама, наукова конференція та ін.

     Враховуючи результати методичної роботи з педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів району,   

Н А К А З У Ю: 1. Роботу районного методичного кабінету по організації методичної роботи з педагогічними кадрами у 2013 – 2014 н. р. вважати реалізованою на достатньому рівні. 2. Відзначити роботу методистів Гевко І.М., Гедеон Л.М., Гикавої І.Л., Кастранець Л.М., Петрів С.М., Волошиної Л.І., Кашуби Р.О.,Гайовської Н.Д. з педагогічними кадрами свого фаху по підвищенню кваліфікації, удосконаленню педагогічної майстерності, впровадженню інноваційних технологій та моніторингових досліджень у навчально-виховний процес. 3. Нагородити Грамотою відділу освіти Чортківської райдержадміністрації директорів шкіл за високий рівень професіоналізму, управлінської компетенції в організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, що зайняли І місця за результатами «Рейтингової оцінки результативності навчально-виховного процесу освітніх закладів району за 2013 – 2014 навчальний рік»: - Кушніра В.Б.., директора Чортківської ЗОШ І-ІІІст. №4; - Віват О.Б., директора Давидківської ЗОШ І – ІІ ступенів. 4. Нагородити Грамотою відділу освіти Чортківської райдержадміністрації директорів шкіл за високий рівень професіоналізму, управлінської компетенції в організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, що стали призерами за результатами «Рейтингової оцінки результативності навчально-виховного процесу освітніх закладів району за 2013 – 2014 навчальний рік»: за ІІ місце: - Довгань А.Л., директора Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ступенів; - Гермак Б.Є., директора Шманьківської ЗОШ І – ІІ ступенів; - Йосифів Н.Р., директора Бичківської ЗОШ І-ІІступенів. за ІІІ місце: - Лесик Л.А., директора Білобожницької ЗОШ І-ІІІ ступенів; - Дідик А. Г., директора Улашківської ЗОШ І-ІІІ ступенів; - Скриник Б.Л., директора Милівецької ЗОШ І-ІІ ступенів. 5. Методистам райметодкабінету: 5.1. Надавати конкретну, дієву і своєчасну допомогу керівникам загальноосвітніх навчальних закладів в організації методичної роботи з педагогічними працівниками. 5.2. Сприяти створенню інформаційно-методичних центрів у загальноосвітніх навчальних закладах із докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів. 5.3. Скоординовувати роботу методичних установ усіх рівнів: РМК, РМО, ММО в освітніх округах. 5.4. Продовжувати роботу з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів-предметників та пропагування його на сторінках педагогічних видань. 5.5. Організовувати ефективну систему методичної роботи з молодими фахівцями. 5.6. В повному обсязі реалізовувати можливість психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки учнів 8 – 9-х класів та профільного навчання старшокласників. 5.7. Надавати ефективну методичну допомогу позашкільним навчальним закладам щодо організації та якісного проведення науково-дослідницької, туристсько-краєзнавчої роботи, створення авторських програм. 5.8. Організувати більш результативну та ефективну роботу керівників РМО, ММО, «учителів-методистів», «старших учителів» щодо результативності виступів учнів на олімпіадах із базових навчальних дисциплін. 5.9. Урізноманітнювати форми і види організації методичної роботи з педагогічними працівниками. 6. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району: 6.1. Підтримувати постійний зв'язок із методистами райметодкабінету з питань організації внутрішкільної методичної роботи. 6.2. До 05 вересня 2014 року подати в РМК пропозиції щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами та заявки на адресну методичну допомогу вчителям. 6.3. До 10 вересня 2014 року подати графіки та плани роботи освітніх округів та міжшкільних методичних об’єднань на погодження із методистами відповідного фаху. 6.4. Організувати наставництво, консультації для молодих учителів. 6.5. Організувати взаємовідвідування уроків, вивчити і створити умови для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій. 7. Визнати таким, що втратив чинність наказ відділу освіти Чортківської районної державної адміністрації № 270 від 07.08.2013. 6. Контроль за виконанням даного наказу доручити т.в.о.завідувачу РМК Петрів С.М.

Начальник відділу освіти І.М. Гулька

Петрів С.М.2-02-54

Особисті інструменти