Методичні рекомендації щодо підготовки до IІІ етапу XXIX Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Методичні рекомендації щодо підготовки до IІІ етапу XXIX Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання

Третій етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) складатиметься з 2-х турів: теоретичного та практичного (творче та домашнє завдання).

Теоретичний тур. Учасникам протягом 70 хвилин (1 астрономічна година (60 хв) до початку та 10 хв наприкінці виконання практичного туру) необхідно виконати пояснювальну записку до творчого проекту запропонованого виробу. Максимальна кількість балів за теоретичний тур – 40. Орієнтовні критерії оцінювання теоретичного туру (пояснювальної записки): – оригінальність, аргументованість, повнота та чіткість обґрунтування розробленої конструкції виробу – 9 балів; – якість виконання графічних зображень (креслеників, ескізів, технічних рисунків тощо) – 10 балів; – якість мінімаркетингового обґрунтування об’єкту проектування (характеристика товарних властивостей виробу, можливості просування продукції на ринку, варіанти стимулювання попиту та розширення асортименту продукції) – 6 балів. – характеристика екологічності та економічності спроектованого виробу – 6 балів; – змістовність, правильність і доцільність позицій технологічної карти – 6 балів; – повнота та чіткість формулювання висновку – 3 б.

Практичний тур: творче завдання. У процесі практичного туру учасникам (9 клас – 4 год., 11 клас – 4 год.) буде запропоновано виготовити комплексний виріб за розробленим власним проектом (перелік необхідних матеріалів, інструментів і пристроїв буде надіслано пізніше). Для виконання зазначеного завдання дівчатам потрібно мати набір для рукоділля (голки, нитки, нитки для вишивання та в’язання, гачок для плетіння, шпиці для в’язання тощо). Враховуючи те, що на четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання дівчата будуть виконувати практичні роботи тільки на побутових швейних машинах з електричним приводом, учасникам дозволяється привозити з собою такі швейні машини. Але про це необхідно попередньо повідомити (не пізніше ніж за 10 днів) методиста з трудового навчання Тернопільського ОКІППО. Хлопці матимуть можливість користуватися власними ручними інструментами і матеріалами для оздоблення (соломка, бісер, слюда, різці, випалювачі, штампи тощо). Під час опорядження виробів учням ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати електроінструмент і лакофарбові матеріали. Максимальна кількість балів за творче завдання – 80. Орієнтовні критерії оцінювання виготовленого виробу (в балах): А) дівчата:  якість обробки деталей (шви, застібка, обробка горловини, обробка з’єднань тощо – 8 позицій) – 35;  привабливість (акуратність, естетична цінність, оздоблення) виробу – 25;  відповідність заданим розмірам – 5;  функціональність виробу (зручність у користуванні) – 5;  культура праці – 5;  технологія розкроювання виробу – 5.

Б) хлопці:  оригінальність виробу – 20;  відповідність виготовленого виробу його технічним зображенням (ескізу, розмірам) виконаним у пояснювальній записці – 15;  привабливість (акуратність, естетична цінність, оздоблення) виробу – 25;  функціональність виробу (завершеність, ергономічність, зручність у користуванні) – 15;  сформованість трудових прийомів (рівень сформованості трудових прийомів та навичок при виконанні технологічних операцій), культура праці (організація робочого місця та дотримання порядку на ньому) – 5. Порушення правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог учнями при виконанні обслуговуючих чи технічних видів праці матиме наслідком зняття до 5 балів. Учасники олімпіади наприкінці практичного туру роблять висновки щодо виконаного ними проекту, які занотовують у пояснювальній записці.

Практичний тур: домашнє завдання. Домашні роботи учасники виконують у вигляді проекту. Вони привозять із собою виготовлений виріб і пояснювальну записку, яку подають на паперових та електронних носіях. Пояснювальна записка повинна містити:  титульну сторінку (зазначається назва навчального закладу з зазначенням району, тема проекту, автор (повністю прізвище, ім’я та по батькові), клас, керівник (прізвище та ініціали). Після титульної сторінки необхідно вставити 1 (один) чистий аркуш для шифрування роботи.  зміст (перелік матеріалів пояснювальної записки);  короткий опис виробу (галузь застосування, особливості конструкції власного виробу (креслення, ескіз, технічний рисунок, клаузура тощо), обґрунтування переваги об’єкта проектування над аналогами;  зображення зразків, які коротко розкривають еволюцію об’єкта проектування (у т. ч. історичні відомості);  зображення зразків виробів (вироби-аналоги), на основі яких відбувалося комбінування конструкції чи форми проектованого виробу (фото, малюнки тощо) та їх аналіз;  елементарне екологічне та економічне обґрунтування (у т. ч. розрахунок собівартості виготовленого виробу, маркетинг);  проектно-технологічна документація (креслення, ескіз, технічний рисунок, технологічна карту (розробка технологічної послідовності виготовлення виробу з обов’язковим зазначенням часу, витраченого на виконання кожної операції тощо) обсягом не більше 6 аркушів формату А4.  добір матеріалів, інструментів та устаткування;  загальні висновки. Текстова частина пояснювальної записки оформляється на аркушах формату А 4 (210 297 мм). Роботу виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. У тексті роботи (крім титульної сторінки) не повинно бути наступної інформації: прізвища та імені учня, назви району, назви школи, фотографій на яких видно обличчя учня чи керівника. Порушення учасником вказаних вище вимог матиме наслідком зняття до 5 балів. Пояснювальні записки (на паперових і електронних носіях) і виготовлені вироби учасники олімпіади або керівники команд здають голові оргкомітету до початку проведення олімпіади. Після завершення олімпіади пояснювальні записки на паперових та електронних носіях обов’язково залишаються в оргкомітеті олімпіади, а виготовлені вироби за бажанням повертаються учасникам олімпіади або керівникам команд (але тільки відразу ж після завершення олімпіади. Оргкомітет за зберігання виробів відповідальності не несе). Домашні завдання учасники мають виконати за такими напрямами: - хлопці 9 класу – «Садово-огородній інвентар» (1 шт.); - дівчата 9 класу – «Вимпел присвячений технологічній освіті»; - хлопці 11 класу – «Інструмент та пристосування для шкільної майстерні» (1 шт.); - дівчата 11 класу – «Моя жилетка». Вироби мають бути не громіздкими та виконуватись у межах 12–14 годин для 9 класу та 18–20 годин для 11 класу. До виробу потрібно додати пояснювальну записку в друкованому та електронному виглядах. Кожен виріб повинен мати дві картонні таблички (50 × 80 мм) приклеєні скотчем або пришиті до виробу. Одна табличка з інформацією про автора, заклад, в якому він навчається, керівника проекту; друга – чиста для шифрування. На сам виріб наносити будь-яку інформацію про автора, навчальний заклад, керівника чи район забороняється! Порушення учасником вказаних вище вимог матиме наслідком зняття до 5 балів. Презентація проекту передбачає висвітлення актуальності проблеми. Якщо проект був замовленням, то його розробник повинен вказати, які проблеми чи практичні завдання можна вирішувати за його допомогою. У змісті проекту мають бути представлені зображення зразків, які коротко розкривали б еволюцію об’єкта проектування. Розвиток форми, конструктивних елементів, використаних матеріалів чи інструментів є свідченням еволюції техніки на прикладі даного об’єкта проектування. Учасник проекту повинен це розуміти, і обов’язково представити щонайменше два-три зразки виробів, що були прототипом його об’єкту. У презентації учень може показати, чи відбулись еволюційні зрушення в його об’єкті відносно їхніх історичних попередників. Якщо об’єкт не є технічним (наприклад вишивка чи інший декоративно-прикладний виріб), то принцип історичної детермінації реалізується через розкриття історико-культурних основ того регіону, для якого даний виріб є характерним. Пояснювальна записка (портфоліо) проекту також має містити зображення зразків виробів (вироби-аналоги), на основі яких відбувалося комбінування конструкції чи форми проектованого виробу. Об’єкти, обрані для комбінування, не обов’язково можуть бути однотипними чи з однієї галузі. У змісті портфоліо також мають бути представлені чорнові замальовки та ескізи, на основі яких було обрано остаточний варіант форми чи конструкції об’єкту проектування. Ця частина процесу проектування на виробництві називається клаузурою. Клаузура створюється на основі зразків аналогів і показує безпосередній процес народження форми майбутнього виробу. Об’єкт проектування повинен мати елементарне екологічне та економічне обґрунтування. Тобто має бути доведено, що виріб є екологічно безпечним, а також існує потенційний ринок збуту для таких об’єктів. Отож, якщо спроектований виріб ставити на серійне виробництво, то він знайде свого споживача. Звідси – проект в цілому повинен бути недорогим. Однак, якщо проект все-таки потребує значних коштів, то має бути зазначено у який спосіб можна знайти спонсорів чи інвесторів для такого проекту, які аргументи можуть переконати інвесторів вкладати кошти у даний проект тощо. Для цього можна презентувати результати мінімаркетингового дослідження (опитування), яке б переконувало, що виріб матиме свого споживача, або рекламу, яка зацікавить потенційних інвесторів. Публічний захист (презентація) проекту проводитися не буде. Учасникам необхідно коротко (не більш як на 1 аркуші формату А4) висвітлити свій виступ, а саме, подати відомості про оригінальність та новизну виробу тощо (дані учасника на аркуші з виступом – не зазначаються). Аркуш з виступом поміщуються другим після титульної сторінки (після чистого аркуша для шифрування) пояснювальної записки проекту. Максимальна кількість балів за виконання завдань домашнього завдання – 40. Оцінюватись домашні роботи будуть за такими орієнтовними критеріями (в балах):  відповідність вимогам умов проекту (напрям, пояснювальна записка, виступ (презентація)) – 10;  функціональність виробу та зручність у користуванні – 10;  привабливість (естетична цінність) виробу – 10;  оригінальність роботи та новизна у підході до вирішення завдань – 10. Текст пояснювальної записки друкують використовуючи Microsoft Office Word 2003 через півтора інтервали (у виступі – через інтервал) додержуючись таких розмірів берегів: верхній, нижній і лівий – 20 мм, правий – 10 мм. Слід використовувати тип шрифту Times New Roman, розмір кегля – 14, шрифт звичайний, інтервал шрифту звичайний.

Слід особливу увагу звернути на квоту учасників олімпіади. Якщо квота регіону, згідно з рейтингом, становить четверо учасників, то мають бути представлені порівну обидві паралелі (9 клас і 11 клас), хлопці та дівчата. Заміна учасника з 9-го класу додатковим учасником з 11-го класу не допускається. Якщо квота району згідно з рейтингом становить більшу кількість учасників (5, 6, 7), то розподіл учасників проводиться рівномірно по всіх паралелях. Заміна учасника з 9 класу додатковим учасником з 11 класу чи навпаки не допускається. Заміна учасника з обслуговуючих видів праці додатковим учасником з технічних видів праці чи навпаки не допускається.

До місця проведення олімпіади учні повинні прибувати організовано тільки в супроводі керівника команди, обов’язково маючи при собі:  паспорт або свідоцтво про народження (та їх копії для правильного заповнення дипломів);  учнівський квиток (у випадку, якщо учень не має паспорта, додатково копію учнівського квитка);  медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними хворими;  довідку про допуск до роботи на обладнанні навчальних майстерень, яку може видати адміністрація школи, районний або обласний орган управління освітою. Просимо звернути увагу на правильне оформлення документації на учасників заключного етапу олімпіади (прізвище, ім’я, по-батькові в називному відмінку – з документа, що засвідчує особу; повна назва закладу в називному відмінку – з гербової печатки закладу, в якому навчається учасник олімпіади). Відповідальність за правильне оформлення документації на учасників ІІІ етапу олімпіади (ПІП учасника, назва закладу тощо) несе керівник команди.

Враховуючи особливості проведення учнівської олімпіади з трудового навчання (проведення турів олімпіади в навчальних закладах, які знаходяться на значній відстані один від одного) керівник (керівники) команди обов’язково повинен мати номери мобільних телефонів учасників олімпіади, а учасники олімпіади – номер мобільного телефону керівника.

Прохання до методистів РМК (ІМЦО) з трудового навчання повідомити про отримання методичних рекомендацій методиста ТОКІППО Колодійчука О. Я.

Контактні телефони: 0352 435782; 093 4950544; 067 2964267.

Особисті інструменти