Конспект уроку. 7 клас

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

7 клас. Урок 8.

Тема: Виготовлення виробів на токарному верстаті. Мета: Формувати в учнів практичні навички роботи на токарному верстаті. Розвивати уважність та спостережливість. Виховувати акуратність в роботі, бережливе ставлення до інструментів і матеріалів. Об’єкт праці: Ручка для інструментів. Обладнання і матеріали: СТД – 120М, токарні різці, шліфувальний папір, ключі, ЩЦ –1, заготовка. Наочність: Зразок виробу. Методичне забезпечення : технологічна картка "Виготовлення ручки для інструментів" Тип уроку: Формування практичних умінь і навичок.


ХІД УРОКУ I. Організаційна частина.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Вступний інструктаж.  видача завдання (троє учнів працюють на токарних верстатах, решта за індивідуальними завданнями) ;  особливості виконання (технологічна карта, креслення виробів)  демонстрація окремих найскладніших елементів виробу (токарна обробка) ;  способи самоконтролю (токарна обробка): з допомогою лінійки, вимірювального інструменту тощо.  безпека праці (робочий одяг, кріплення заготовки, прийоми роботи).

V. Самостійна робота учнів.

VI. Поточний інструктаж. Виправлення типових помилок.  хватка інструменту ;  підготовка робочого місця ;  прийоми роботи ;

VII. Заключний інструктаж.  аналіз результатів ;  типові помилки ;  мотивація і виставлення оцінок ;

VIII. Домашнє завдання. Повторити конспект з робочого зошита.

IX. Прибирання майстерні.


       Варіант 1.

1. Опишіть будову токарного верстата для обробки деревини СТД – 120 М. 2. Розшифруйте букви в марці верстата СТД – 120 М. 3. Яке призначення передньої бабаки ? 4. Які вимоги ставляться до заготовок для токарної обробки. 5. Інструмент для чорнового точіння називається: a. єрунок; b. реєр; c. мейсель; d. підручник. 6. Які заготовки точать в "центрах" ?
Варіант 2. 1. Опишіть будову токарного верстата для обробки деревини СТД – 120 М. 2. Що означає число в марці верстата СТД – 120 М. 3. Яке призначення задньої бабаки ? 4. Які припуски повинна мата заготовка для токарної роботи ? 5. Інструмент для чистового точіння називається: a. півкругла стамеска; b. малка; c. мейсель; d. шпиндель; 6. Яке призначення планшайби ?
        Варіант 3.

1. Опишіть будову токарного верстата для обробки деревини СТД – 120 М. 2. Які три вузли верстата утворюють зону точіння ? 3. Для чого служить підручник ? a. для чорнового точіння; b. для закріплення заготовки; c. опора для різального інструменту; d. зміни частоти обертання; 4. Назвіть технологічні пристрої для токарної обробки. 5. Яка послідовність підготовки заготовки для точіння ? 6. Назвіть дві вимоги до встановлення підручника. 7 клас. Обробка деревини. Заняття 7.

Тема: Конструювання виробів з шиповим з’єднанням прямокутної форми. Мета: Розширити знання учнів про способи з’єднання деталей. Дати поняття про шипові з'єднання, їх види та особливості застосування. Ознайомити та проаналізувати вироби із шиповими з’єднаннями. Розповісти про особливості розрахунку шипових з’єднань. Навчити учнів прийомам розмічання прямокутних шипів і гнізд. Розвивати технічне мислення та практичні вміння з розмічання пиломатеріалів. Виховувати акуратність і дисциплінованість під час роботи. Обладнання і матеріали: Столярний верстак, розмічальний інструмент, заготовки. Наочність: Зразки виробів. Методичне забезпечення : плакат "Столярні з’єднання". Тип уроку: Комбінований.


ХІД УРОКУ I. Організаційна частина.

II. Мотивація навчальної діяльності. З'єднання деталей  клейове, цвяхами, шурупами Þ недоліки Þ столярні з'єднання.

III. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу. Основними видами з'єднання столярних елементів є споювання, зрощування, шипове з'єднання. Споювання – з'єднання вузьких заготовок у широкі; споюванням з’єднують дошки і бруски при виготовленні щитів і широких деталей (кришок стола, табурета, дверних тафель тощо). Види споювання: на гладку фугу, в чверть, в шпунт і гребінь, на вставних шипах, в шпунт із вставною рейкою. Зрощування – з'єднання коротких заготовок у довгі. Види зрощування: накладкою, в стик, з допомогою шипів. Шипове з'єднання (шипова в’язка) – з'єднання деталей під кутом одна до одної. Шипове з'єднання складається з двох елементів: шипа і гнізда або вушка. Бічні грані шипа називаються щічками, торцеві зрізи – торцем шипа, заплечики. Закрита чотирибічна заглибина в з’єднуваній деталі називається гніздом, а відкрита – вушком. Шип, який проходить наскрізь, називається відкритим або наскрізним. Якщо гніздо не наскрізне, то шип називають глухим. Шипові з'єднання та їх умовні позначення визначені стандартами і поділяються на 3 види: 1. Кутові кінцеві з’єднання: КК-1 … КК-11. 2. Кутові серединні з’єднання: КС-1 … КС-8. 3. Кутові ящикові з’єднання: КЯ-1 … КЯ-3.

Розрахунок шипового з'єднання КК-1 (з'єднання на шип відкритий наскрізний одинарний) : 1) довжина шипа і глибина вушка відповідають товщині з’єднуваних деталей; 2) товщина шипа S1 повинна дорівнювати 0,4 товщини бруска;

                                S0-S1

3) ширина заплечика S2= --------- .

                                  2

V. Вступний інструктаж.  видача завдання;  особливості виконанням;  безпека праці;

VI. Самостійна робота учнів.

VII. Поточний інструктаж. Виправлення типових помилок :  хватка інструменту;  підготовка робочого місця;  прийоми роботи;

VIII. Заключний інструктаж.  аналіз результатів;  типові помилки;  мотивація і виставлення оцінок;

IX. Домашнє завдання. Вивчити конспект.

X. Прибирання майстерні.

7 клас. Обробка деревини. Заняття 9.

Тема: Довбання і різання деревини. Мета: Розповісти про операцію довбання деревини, ознайомити з будовою інструментів, що використовуються при цьому. Пояснити і продемонструвати прийоми довбання і різання деревини; звернути увагу на особливості виконання. Зосередити увагу на дотриманні правил безпеки праці. Формувати в учнів початкові вміння роботи із столярним інструментом. Виховувати акуратність та дисциплінованість під час роботи. Обладнання і матеріали: Столярний верстак, долото, стамеска, заготовки, контрольно-вимірювальний інструмент. Наочність: Долото, стамеска, шипове з'єднання. Методичне забезпечення : Плакат "Довбання і різання деревини". Тип уроку: Комбінований.


ХІД УРОКУ I. Організаційна частина.

II. Актуалізація опорних знань. 1. Які столярні з'єднання вам відомі? 2. Що таке зрощування і споювання, для чого їх проводять ? 3. З яких елементів складається шипове з’єднання? 4. На які групи поділяються шипові з’єднання? 5. Що означає КК-1, КС-2, КЯ-1? 6. В чому полягає розрахунок шипового з’єднання? III. Мотивація навчальної діяльності. Шип  пиляння, вушко (гніздо)  довбання.

IV. Повідомлення теми і мети уроку.

V. Вивчення нового матеріалу. При виготовленні шипових з’єднань вручну, отвори прямокутної форми роблять за допомогою долота і стамески. Долото – ручний інструмент для видовбування в деревині отворів, гнізд і пазів прямокутної форми. Стержень долота виготовляють з інструментальної сталі. Лезо заточують з одного боку під кутом 25...40º. Стамеска – ручний інструмент для зачищання поверхонь, пазів і гнізд, підгонки шипів, зняття фасок. Застосовують плоскі і півкруглі стамески. Кут заточування стамесок 20...25º. Прийоми роботи долотом і стамескою...

Правила безпечної роботи долотом і стамескою...

Довбання вручну – трудомісткий і малопродуктивний процес. На деревообробних підприємствах отвори й гнізда роблять на свердлильно-пазувальних і ланцюгово-довбальних верстатах. При виконанні отворів, пазів і гнізд на верстатах продуктивність зростає в 10-15 разів.

VI. Вступний інструктаж.  видача завдання;  особливості виконанням;  безпека праці;

VII. Самостійна робота учнів.

VIII. Поточний інструктаж. Виправлення типових помилок :  хватка інструменту;  підготовка робочого місця;  прийоми роботи;

IX. Заключний інструктаж.  аналіз результатів;  типові помилки;  мотивація і виставлення оцінок;

X. Домашнє завдання. Вивчити конспект.

XI. Прибирання майстерні.
7 клас. Обробка деревини. Заняття 10.

Тема: Прийоми підготовки і припасування елементів шипового з’єднання. Мета: Розповісти учням про особливості припасування шипового з'єднання та варіанти фіксації елементів шипа. Продемонструвати та пояснити призначення пристроїв для склеювання деревини. Розвивати технічне мислення та конструкторські здібності. Виховувати акуратність та дисциплінованість в роботі. Обладнання і матеріали: Столярний верстак, деталі виробу, обушкова ножівка, долото , стамеска, рашпіль, нагелі, затискні пристрої. Наочність: Нагелі, затискні пристрої. Методичне забезпечення : Трудове навчання: Навч. пос. для 6 кл. загально- освіт. шк./ В. М. Мадзігон, Г. Є. Левченко, А. І. Воловиченко та ін. – 3-тє вид. К.: Освіта, 1997. – 191 с., Плакат "Довбання і різання деревини". Тип уроку: Комбінований.


ХІД УРОКУ I. Організаційна частина.

II. Актуалізація опорних знань. 1. Які інструменти використовують для довбання та різання деревини? 2. Опишіть будову долота і назвіть його призначення. 3. Опишіть будову стамески і назвіть її призначення. 4. В чому полягає різниця між стамескою і долотом? 5. Опишіть основні прийоми роботи із долотом і стамескою. 6. Яких правил техніки безпеки потрібно дотримуватись при довбанні та різанні деревини?

III. Мотивація навчальної діяльності. Шипові з'єднання  неточності виготовлення  підгонка і припасування  фіксування  склеювання, нагелі.

IV. Повідомлення теми і мети уроку.

V. Вивчення нового матеріалу. При ручному виготовленні шипових з’єднань можливі невеликі відхилення за розміром, які можна усунути підгонкою та припасуванням. Підгонку шипа до гнізда виконують за допомогою рашпіля, при нещільному приляганні за плечиків їх припасовують ножівкою. Складаючи шипові з'єднання їх фіксують з допомогою нагелів або склеюванням. Нагелі – дерев’яні або металеві штирі з круглим чи квадратним перерізом. Для затискання виробів з шиповими з'єднаннями використовують струбцини, вайми, преси. Режими склеювання деревини...

VI. Вступний інструктаж.  видача завдання;  особливості виконанням;  безпека праці;

VII. Самостійна робота учнів.

VIII. Поточний інструктаж. Виправлення типових помилок:  хватка інструменту;  підготовка робочого місця;  прийоми роботи;

IX. Заключний інструктаж.  аналіз результатів;  типові помилки;  мотивація і виставлення оцінок;

X. Домашнє завдання. Вивчити конспект.

XI. Прибирання майстерні.


7 клас. Обробка деревини. Заняття 11,12.

Тема: Виготовлення виробів на токарному верстаті. Мета: Формувати в учнів практичні навички роботи на токарному верстаті. Розвивати уважність та спостережливість. Виховувати акуратність в роботі, бережливе ставлення до інструментів і матеріалів. Об’єкт праці: Ручка для інструментів. Обладнання і матеріали: СТД – 120М, токарні різці, шліфувальний папір, ключі, ЩЦ –1, заготовка. Наочність: Зразок виробу. Методичне забезпечення : технологічна картка "Виготовлення ручки для інструментів" Тип уроку: Формування практичних умінь і навичок.


ХІД УРОКУ I. Організаційна частина.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Вступний інструктаж.  видача завдання (троє учнів працюють на токарних верстатах, решта за індивідуальними завданнями) ;  особливості виконання (технологічна карта, креслення виробів)  демонстрація окремих найскладніших елементів виробу (токарна обробка) ;  способи самоконтролю (токарна обробка): з допомогою лінійки, вимірювального інструменту тощо.  безпека праці (робочий одяг, кріплення заготовки, прийоми роботи).

V. Самостійна робота учнів.

VI. Поточний інструктаж. Виправлення типових помилок.  хватка інструменту ;  підготовка робочого місця ;  прийоми роботи ;

VI. Заключний інструктаж.  аналіз результатів ;  типові помилки ;  мотивація і виставлення оцінок ;

VII. Домашнє завдання. Повторити конспект з робочого зошита.

VIII. Прибирання майстерні.


7 клас. Обробка деревини. Заняття 13.

Тема: Оздоблення виробів із шиповим з’єднанням . Мета: Повторити мету оздоблення; розширити знання учнів про види оздоблення, матеріали та інструменти, що використовуються при цьому Розповісти учням про послідовність підготовки та особливості оздоблення виробів. Вдосконалювати уміння і навички учнів з оздоблення виробів. Розвивати уявлення про професії деревообробного виробництва. Виховувати в учнів смаки до технічної естетики і навички акуратності в процесі оздоблення виробів. Обладнання і матеріали: Матеріали та інструменти для оздоблення. Наочність: Зразки матеріалів та інструментів для оздоблення. Методичне забезпечення : Трудове навчання: Навч. пос. для 6 кл. загально- освіт. шк./ В. М. Мадзігон, Г. Є. Левченко, А. І. Воловиченко та ін. – 3-тє вид. К.: Освіта, 1997. – 191 с., плакат "Оздоблення деревини". Тип уроку: Комбінований.


ХІД УРОКУ V. Організаційна частина.

VI. Мотивація навчальної діяльності. Остання операція з виготовлення виробу  оздоблення.

VII. Повідомлення теми і мети уроку.

VIII. Вивчення нового матеріалу. Оздоблення деревини – це створення на її поверхні декоративно-захисних покриттів лакофарбовими або плівковими матеріалами для поліпшення зовнішнього вигляду і захисту від впливу навколишнього середовища (забруднення, дії світла, вологи, повітря, шкідників тощо). Залежно від декоративних властивостей покриття поділяють на прозорі і непрозорі.

Види оздоблення деревини та матеріали, що використовуються при цьому: 1. Лаки і політури ( спиртові, масляні, нітроцелюлозні, поліефірні); 2. Фарби ( олійні, нітроцелюлозні, водоемульсійні, емалі); 3. Прозорі барвники ( байци і морилки); 4. Ґрунтовки; 5. Шпаклівки; 6. Розчинники та розріджувачі ( скипидар, уайт-спіріт, сольвент, бензин, гас, спирт, ацетон, оліфа).

Лакофарбові матеріали наносять на поверхню вручну (пензлями, тампонами, валиками, щітками, шпателями), і механізованим способом ( зануренням, розпилюванням, наливанням). Послідовність підготовки та особливості оздоблення виробів...

IX. Вступний інструктаж.  видача завдання;  особливості виконанням;  безпека праці.

X. Самостійна робота учнів.

XI. Поточний інструктаж.

XII. Заключний інструктаж.  аналіз результатів;  типові помилки;  мотивація і виставлення оцінок.

XIII. Домашнє завдання. Вивчити конспект.

XIV. Прибирання майстерні.7 клас. Обробка деревини. Заняття 14.

Тема: Оздоблення готового виробу. Мета: Виявити рівень знань з попередньо вивчених тем.

 Вдосконалювати в учнів уміння і навички обробки деревини на токарному верстаті та при виконанні столярних опарацій. 

Розвивати творчі здібності при виготовленні виробів.

         Виховувати смаки до технічної естетики і навички акуратності в       процесі оздоблення виробів , бережливе ставлення до обладнання та інструментів.

Об’єкт праці: Точені вироби та вироби з фанери. Обладнання і матеріали: Матеріали та інструменти для оздоблення. Наочність: Зразки виробів. Методичне забезпечення : Плакат "Оздоблення деревини". Тип уроку: Комбінований.


ХІД УРОКУ I. Організаційна частина.

II. Повторення вивченого матеріалу. Самостійна робота з таких тем: 1. Конструювання виробів з шиповим з’єднанням прямокутної форми. 2. Довбання та різання деревини. 3. Прийоми підготовки і припасування елементів шипового з’єднання. 4. Оздоблення виробів із шиповим з’єднанням .


Варіант 1. 1. (1) Назвіть основні види столярних з’єднань. 2. (2)Що таке споювання? Наведіть приклади деталей, в яких використовується споювання. 3. (1)Який елемент шипового з'єднання зображений на малюнку?
4. (2)Розшифруйте таке позначення шипового з'єднання КК-6. 5. (1)Якою буде довжина шипа (при з'єднанні КК-1), якщо ширина з’єднуваних деталей 60 мм. 6. (2)Дайте повну характеристику долота. 7. (1)Яку операцію слід провести, якщо шип не заходить в гніздо – припасування чи підгонку? 8. (2)Дайте найширше визначення терміну “оздоблення деревини”.

Варіант 2. 1. (1) Назвіть основні види столярних з’єднань. 2. (2) Що таке зрощування? З якою метою його проводять? 3. (1) Який елемент шипового з'єднання зображений на малюнку?
4. (2) Розшифруйте таке позначення шипового з'єднання КС-2. 5. (1) Якою буде товщина шипа , якщо товщина бруска 100 мм.? 6. (2) Дайте повну характеристику стамески. 7. (1) Яку операцію слід провести, якщо нещільно прилягають заплечики – припасування чи підгонку? 8. (2) Назвіть всі відомі вам види оздоблення та матеріали, що використовуються при цьому.

Варіант 3. 1. (1) Назвіть основні види столярних з’єднань. 2. (2) Що таке шипове з'єднання? З яких елементів воно складається? 3. (1) Який елемент шипового з'єднання зображений на малюнку?
4. (2) Розшифруйте таке позначення шипового з'єднання ККЯ-3. 5. (1) Якою буде ширина за плечика, якщо товщина бруска 50 мм. 6. (2) Вкажіть 4 різниці між долотом і стамескою. 7. (1) Для чого використовують нагелі, які вони бувають? 8. (2)Якими способами наносять лакофарбові матеріали?

III. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Вступний інструктаж.  видача завдання;  особливості виконанням;  безпека праці.

V. Самостійна робота учнів.

VI. Поточний інструктаж.

VII. Заключний інструктаж.  аналіз результатів;  типові помилки;  мотивація і виставлення оцінок.

VIII. Прибирання майстерні.
              Тематичне оцінювання № 2.

Варіант 1. 1. (1) Назвіть основні види столярних з’єднань. 2. (2)Що таке споювання? Наведіть приклади деталей, в яких використовується споювання. 3. (1)Який елемент шипового з'єднання зображений на малюнку?
4. (2)Розшифруйте таке позначення шипового з'єднання КК-6. 5. (1)Якою буде довжина шипа (при з'єднанні КК-1), якщо ширина з’єднуваних деталей 60 мм. 6. (2)Дайте повну характеристику долота. 7. (1)Яку операцію слід провести, якщо шип не заходить в гніздо – припасування чи підгонку? 8. (2)Дайте найширше визначення терміну “оздоблення деревини”.
              Тематичне оцінювання № 2.

Варіант 2. 1. (1) Назвіть основні види столярних з’єднань. 2. (2) Що таке зрощування? З якою метою його проводять? 3. (1) Який елемент шипового з'єднання зображений на малюнку?
4. (2) Розшифруйте таке позначення шипового з'єднання КС-2. 5. (1) Якою буде товщина шипа , якщо товщина бруска 100 мм.? 6. (2) Дайте повну характеристику стамески. 7. (1) Яку операцію слід провести, якщо нещільно прилягають заплечики – припасування чи підгонку? 8. (2) Назвіть всі відомі вам види оздоблення та матеріали, що використовуються при цьому.

              Тематичне оцінювання № 2.

Варіант 3. 1. (1) Назвіть основні види столярних з’єднань. 2. (2) Що таке шипове з'єднання? З яких елементів воно складається? 3. (1) Який елемент шипового з'єднання зображений на малюнку?
4. (2) Розшифруйте таке позначення шипового з'єднання КЯ-3. 5. (1) Якою буде ширина за плечика, якщо товщина бруска 50 мм. 6. (2) Вкажіть 4 різниці між долотом і стамескою. 7. (1) Для чого використовують нагелі, які вони бувають? 8. (2)Якими способами наносять лакофарбові матеріали?              Тематичне оцінювання № 2.

Варіант 3. 1. (1) Назвіть основні види столярних з’єднань. 2. (2) Що таке шипове з'єднання? З яких елементів воно складається? 3. (1) Який елемент шипового з'єднання зображений на малюнку?
4. (2) Розшифруйте таке позначення шипового з'єднання ККЯ-3. 5. (1) Якою буде ширина за плечика, якщо товщина бруска 50 мм. 6. (2) Вкажіть 4 різниці між долотом і стамескою. 7. (1) Для чого використовують нагелі, які вони бувають? 8. (2)Якими способами наносять лакофарбові матеріали?

7 клас. Електротехнічні роботи. Заняття 1.

Тема: Побутові електронагрівальні та освітлювальні прилади. Мета: Ознайомити учнів з електрообладнанням, яке використовується в побуті; дати його коротку характеристику. Розповісти про технічний паспорт, його значення і характеристики, що вказуються в ньому. Розширити знання учнів про освітлювальні прилади. Повторити правила безпечного користування приладами. Розвивати спостережливість і увагу під час засвоєння матеріалу. Виховувати дисциплінованість під час роботи. Практична робота: Ознайомлення з паспортними даними побутових електроприладів. Обладнання і матеріали: Технічні паспорти побутових електроприладів. Методичне забезпечення : Трудове навчання: Навч. пос. для 6 кл. загально- освіт. шк./ В. М. Мадзігон, Г. Є. Левченко, А. І. Воловиченко та ін. – 3-тє вид. К.: Освіта, 1997. – 191 с. Тип уроку: Комбінований.


ХІД УРОКУ I. Організаційна частина.

II. Мотивація навчальної діяльності.

III. Повідомлення теми і мети уроку.

IV. Вивчення нового матеріалу. Побутове електрообладнання (прилади) – технічні вироби, котрі експлуатуються в умовах побуту. Побутові електроприлади можна класифікувати за такими загальними ознаками: 1. Електронагрівальні: праска, плитка, паяльник, жаровня, духовка, кип’ятильник, чайник. 2. прилади для створення мікроклімату: вентилятор, камін, радіатор, кондиціонер, конвектор. 3. Машини для механізації робіт: насос, дриль, пила, рубанок, пральна і швейна машина, пилосос. 4. Кухонні електромеханічні прилади: міксер, м’ясорубка, кавомолка, соковижималка, кухонний комбайн, мікрохвильова піч. 5. Прилади особистої гігієни: щітка, бритва, рушник. 6. Прилади для зберігання продуктів: холодильники, морозильні камери. 7. Освітлювальні прилади: світильники. Побутові електронагрівальні прилади поділяються на: 1. Для приготування їжі: плита, жаровня, каструля, тостер. 2. Для додаткового опалення житлових приміщень: радіатор, конвектор, камін. 3. Для нагрівання рідини: чайник, самовар, кип’ятильник. 4. Для особистої гігієни: праска, фен, бігуді 5. Нагрівальні електроінструменти: паяльник, випалювач, вулканізатор.

Будь-який побутовий прилад має технічний паспорт, в якому вказуються такі дані:  робоча напруга – 220В, 220V;  рід і сила струму - ~5А, –5А;  потужність – 500Вт, 500W;  номер стандарту – ГОСТ...;  серійний номер;  клас ізоляції: 0,01,1,2,3, ,  ;  дата випуску;  завод-виготовлювач.

Нагрівальні елементи приладів виготовляють із спеціальних сплавів (нікелін, ніхром, фехраль, вольфрам), і вони можуть бути відкритими, захищеними і схованими. Як ізолятор використовують фарфор, слюда, кварцовий пісок.

Освітлювальний прилад (світильник) – це електроустановка призначена для штучного освітлення приміщень. Світильники бувають таких видів: люстра, бра, торшер, настільна лампа, нічник. Основною частиною світильника є лампа – розжарення або люмінесцентна. Лампа розжарення створена Лодигіним і вдосконалена Едісоном має таку будову: 1. Скляна колба. 2. Цоколь (боковий контакт). 3. Центральний контакт. 4. Електроди. 5. Траверси. 6. Нитка розжарення.

Переваги і недоліки лампи розжарення...

Правила безпечного користування приладами...

V. Вступний інструктаж.  видача завдання;  особливості виконанням;

VI. Самостійна робота учнів.

VII. Заключний інструктаж.  аналіз результатів;  типові помилки;  мотивація і виставлення оцінок.

VIII. Домашнє завдання. Вивчити конспект, переписати і розшифрувати технічний паспорт побутового електроприладу; принести провідники, електротехнічну арматуру та електромонтажний інструмент.7 клас. Електротехнічні роботи. Заняття 2.

Тема: Побутова освітлювальна мережа. Мета: Ознайомити учнів із призначенням побутової освітлювальної мережі. Розповісти про способи підведення електричної енергії до житлових приміщень. Розглянути і пояснити принципову та монтажну схеми фрагмента квартирної освітлювальної мережі. Дати початкові уявлення про послідовність монтажу побутової освітлювальної мережі. Навчити учнів складати фрагмент квартирної мережі. Розвивати технічне мислення та конструкторські здібності. Виховувати бережливе ставлення до матеріалів та інструментів. Практична робота: Монтаж фрагмента освітлювальної мережі. Обладнання і матеріали: Побутова електроарматура, проводи, електромонтажний інструмент. Наочність: Освітлювальна мережа майстерні. Методичне забезпечення : Трудове навчання: Навч. пос. для 6 кл. загально- освіт. шк./ В. М. Мадзігон, Г. Є. Левченко, А. І. Воловиченко та ін. – 3-тє вид. К.: Освіта, 1997. – 191 с., плакат “ Освітлювальна мережа”. Тип уроку: Комбінований.


ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина.

II. Актуалізація опорних знань. Один учень зображає на дошці технічний паспорт побутового електроприладу і потім розшифровує його. З рештою проводжу фронтальне опитування . Запитання: 1. Що таке побутове електрообладнання ? 2. За якими ознаками можна класифікувати побутові електроприлади? 3. Як поділяються електронагрівальні прилади ? 4. Що використовують в якості нагрівальних елементів та ізоляторів в побутових електронагрівальних приладах ? 5. Дайте визначення та характеристику видів освітлювальних приладів. 6. Хто винайшов лампу розжарення? Опишіть її будову.

III. Мотивація навчальної діяльності. Побутові прилади  Побутова освітлювальна мережа.

IV. Повідомлення теми і мети уроку.

V. Вивчення нового матеріалу. Побутова освітлювальна мережа призначена для освітлювання житлових приміщень, а також для забезпечення електроенергією побутових приладів. Електричну енергію до будинку підводять кількома способами: через стіну, стелю та попід землю; при цьому використовують спеціальні ізоляційні воронки, трубки, трубостойки тощо. Шлях електроенергії від ліній електропередачі до квартири в багатоповерховому будинку виглядає таким чином: Лінії електропередачі

Головний розподільний щит

Стояки

Поверховий розгалужувальний щит

Квартирний щиток

      Квартира

У квартирному щитку встановлені: лічильник електричної енергії, запобіжники, вимикачі живильних ліній. В квартирах створюють розгалужене електротехнічне коло, в якому стаціонарні освітлювальні прилади, кухонні вентилятори, електродзвінки приєднують до мережі з допомогою з’єднувальних колодок, а переносні – через штепсельні розетки. При конструюванні побутової освітлювальної електромережі використовують принципову схему:

Принципова схема відображає повний склад елементів електричної мережі. На ній зображені лампи, вимикачі, запобіжники, розетки, лічильники ті їх взаємозв’язок. Але вона не відображає розміщення цих елементів, тому для монтажу електричної мережі використовують монтажну схему. Послідовність монтажу побутової освітлювальної мережі... Правила безпечної роботи при виконанні електромонтажних робіт...


VI. Вступний інструктаж.  видача завдання;  особливості виконанням;

VII. Самостійна робота учнів.


VIII. Заключний інструктаж.  аналіз результатів;  типові помилки;  мотивація і виставлення оцінок.

IX. Домашнє завдання. Підготуватись до тематичного оцінювання: вивчити конспект, 6 кл. § – 6-9.

X. Прибирання майстерні.
Тематичне оцінювання № 3. Варіант 1.

1. (1) Що таке побутове електрообладнання? 2. (2) На які групи поділяються побутові електроприлади? 3. (2) Хто винайшов лампу розжарення? Опишіть її будову. 4. (2) Яке призначення побутової освітлювальної мережі? 5. (3) Зобразіть принципову схему фрагмента освітлювальної мережі квартири. 6. (1) Як прокладають проводи при закритій проводці?: a. найкоротшим шляхом; b. паралельно архітектурним лініям (стелі, стінам); c. будь-як. 7. (1) Із якої схеми можна довідатись про повний склад електричних елементів мережі та їх взаємозв’язок?


              Тематичне оцінювання № 3.

Варіант 2.

1. (1) Що таке освітлювальний прилад? 2. (2) Як поділяються електричні нагрівальні прилади? Наведіть приклади. 3. (2) З чого виготовляють нагрівальні елементи побутових приладів? 4. (2) Яка арматура міститься в квартирному щитку? 5. (3) Зобразіть принципову схему фрагмента освітлювальної мережі квартири. 6. (1) Де встановлюють вимикачі ванної кімнати?: a. всередині приміщення; b. зовні цього приміщення; c. будь-як. 7. (1) Про розміщення електричного обладнання та місця прокладання електропроводів можна довідатися з ................................... схеми.
Тематичне оцінювання № 3. Варіант 3.

1. (1) Назвіть відомі вам світильники. 2. (2) Які основні дані вказуються в технічному паспорті побутових електроприладів? 3. (2) Які матеріали використовують в якості ізолятора в побутових електроприладах? 4. (2) В розрив якого проводу повинен ставитись вимикач – фазного чи нульового? 5. (3) Зобразіть принципову схему фрагмента освітлювальної мережі квартири. 6. (1) За якої умови можна змінювати електричну лампу в торшері?: a. коли вимкнено штепсельну вилку з мережі; b. коли вимкнено вимикач; c. коли вимкнено запобіжники. 7. (1) Місця з'єднання проводів схованої проводки повинні бути обов’язково розміщені в ........................................................... .

Особисті інструменти