Анкета учасника

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Анкета учасника Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”

1. Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________

2. Дата і місце народження ________________________________________________________

3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail _________________________

4. Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації) _____________________


5. Ідентифікаційний код ___________________________________________________________

6. Які навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом __________


7. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон, e-mail закладу) _________________________

8. Стаж роботи: загальний __________________________________________________________

9. у тому числі педагогічний ____________________________________________

10. Кваліфікаційна категорія ________________________________________________________

11. Звання ______________________________________________________________________

12. Державні нагороди, відзнаки (обов'язково рік нагородження) ________________________

13. Класи, в яких викладаєте _______________________________________________________

14. Мова викладання ______________________________________________________________

15. Проблема (тема), над якою працюєте ____________________________________________

16. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються ______________________

17. Навчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку ___________________

18. Ваше педагогічне кредо _______________________________________________________

21. Підпис учасника

               Дата
Особисті інструменти