Користувач:Яворський Тарас

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Про себе

народився 20.01.1970р. с. Джурин Чортківський район Тернопільська область, закінчив Джуринську ЗОШ І-ІІІ ст.у 1987 році, з 1987 - 1988рр. навчався в Тернопільському СПТУ №9, з 1988 - 1990 рр. служба в армії, з 1995 - 2000 рр. навчався в Тернопільському педагогічному університеті заківчив у 2000р. спеціальність вчитель трудового навчання, креслення, ОБЖ і підприємницька діяльність, з 2000 року працюю в Джуринській ЗОШ І-ІІІ ступенів вчителем ЗВ, трудового навчання, креслення, інформатики, в 2010 році проатестований на вищу категорію, розлучений, маю дочку Андріану 1991р.н. і сина Сергія 1998 р.н., проживаю в селі Джурин,

Мої інтереси

Керую автомобілем, пасічник, мисливець, столяр, займаюся зеленим туризмом, голова церковного комітету, виховати достойних громадян України. Мої принципи як людини:

	Бути самим собою;
	Не пам'ятати зла;
	Стався до всіх так, як би хотів, щоб вони ставилися до тебе;
	Більше віддавай ніж отримуй;
	Уникай сварок, не заздри і не гнівайся;
	Принось щастя людям.

Мої педагогічні принципи: - Школа це – другий рідний дім дитини, який вона повинна любити. - Гуманізм. Я хочу, щоб мене поважали і любили , тому ставлюсь до дітей так, якби я хотів, щоб вони ставились до мене. - Справедливість, чесність з дітьми. Визнаю свої помилки і вчасно їх виправляю. - Я не тільки повинен навчити учня, але і навчити його вчитися. - Вселяти віру учня і радіти з ним за кожен його успіх.

Принципи моєї роботи як вчителя:

	Моя поведінка мій приклад;
	Не вимагай від дитини неможливого, будь терплячим;
	Підтримуй кожне досягнення учня;
	Хвали, не бійся перехвалити;
	Не забувай свого кредо

Проекти в яких беру участь

Висновок про педагогічну та методичну діяльність вчителя трудового навчання (технічна праця) Яворського Тараса Богдановича Яворський Тарас Богданович виявляє професійну компетентність у навчально – виховній роботі. Вчитель глибоко розкриває й показує практичне застосування положень предмета , який викладає. Стимулює активність школярів на занятті практичними і пізнавальними завданнями, формує потребу в самостійному оволодінні знаннями, у творчому переосмисленні засвоєного з художньої обробки деревини. Практикує інтерактивні та активні форми навчання. Досягає максимально можливих результатів, рівень засвоєння матеріалу учнями визначає обґрунтовано. Тарас Богданович вивчає за різними джерелами досягнення педагогічної науки і практики. Постійно вдосконалює свою методику викладання, шукає нові форми і методи організації занять з учнями з художньої обробки деревини. Розширює знання із свого предмета . Має досвід гурткової роботи з учнями 5 – 9 класів. Його вихованці мають навики роботи з деревиною, із способами її обробки та оформлення. Вчитель виховує художні смаки, практикує різні види роботи з деревиною: лакування, інкрустація, виготовлення з природного матеріалу виробів.

 Тарас Богданович сприяє професійному вибору випускників школи, готує їх до вступу у спеціалізовані навчальні заклади, де вони навчаються столярної справи, художньої різьби по дереву.
 Представляє вироби гуртківців на районні конкурси технічної творчості 
«Обєднаймося брати мої», «Таланти твої ,Україно», конкурс виробів технічної творчості до Дня УПА, «Дерево шкільної родини», ).
 Вчитель впроваджує у навчально-виховний процес комп’ютерні технології, використовує інтерактивні форми і методи роботи. Заняття з художньої обробки деревини трудового навчання (технічна праця) інтегрує з навчальними предметами : образотворче мистецтво, українознавство, українська література.

Мої роботи

Кожен урок з трудового навчання є частиною системи занять. Тому, плануючи свою роботу, треба передбачати розв'язання як локальних (кожного уроку) завдань, так і досягнення більш досягнених цілей, які можна реалізувати в наслідок вивчення усього розділу навчальної програмиі, безумовно, головної мети освіти – всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства.

  Вважаю, що на першому уроці однією з найбільших спонук учнів до трудової діяльності є презентація вчителем яскравих , конкретних, предметних цілей їх діяльності на уроках трудового навчання. Оптимальною формою презентації, яка відповідає психолого – віковим особливостям учнів є виставка кращих творчих робіт їх однолітків минулих років. Це зацікавлює дітей і спричиняє бажання навчатися власноруч виготовляти нові корисні речі, якими захоплюватимуться інші учні. 
  На своїх уроках доводжу учням дотримання в житті певних правил, за допомогою гри «Немає правил». У цій грі кожен ряд складає одну команду; учні на перших партах – капітани команд. Капітани отримують від учителя наприклад маркер. Учитель оголошує «Гра почалась». Учні перебуватимуть у розгубленості через відсутніх указівок. Після хвилини такої «гри» вчитель зупиняє її словами : « стоп! Ви порушили правила!» - надає нові вказівки. Головне при цьому для вчителя не реагувати на емоції дітей. Після чергового старту вчитель знову дає якесь нове провило, наприклад: «маркер слід передавити правою рукою, а приймати лівою». Гра знову починається і продовжується до завершення. Після оголошення переможців більшість учнів будуть обуренні перебігом гри. Це оберення має стати для наступного обговорення. Учитель зазначає, що з початку гри справді не вистачало правил. Саме правила є необхідною умовою, щоб гра відбулася. Правила відіграють дуже важливу роль як в іграх, так і в інших важливих сетуаціях.
   На уроках трудового навчання я використовую метод «Відкритий мікрофон», учням пропоную поміркувати та закінчити речення, в 5 класі використовую «Вправи – загадки» (кожна группа учнів отримує опис реально існуючої в класі проблеми та характеристику виробу, який би допоміг вирішити цю проблему.

Характеристика має бути лаконічною та складатися з простих речень. Завдання групі: серед запропонованих об'єктів технологічної діяльності, знайти той, який найбільше відповідає наведеній характеристиці. Назву об'єкта учні записують собі в зошит, а я записую на дошці.)

  Особливу увагу приділяю урокам – екскурсіям , зокрема у музей «Берегиня», в якому розміщені вироби народних умільців нашого села , зокрема Винник Миколи Пилиповича і його роботи Франко, Шевченко, Л.Українка , роботи виконані випалюванням по девеву. Також на уроках практикую виставки робіт кращих учнів, які є прикладом для своїх товаришів.З учнями 9 класу здійснив урок – екскурсію на Тернопільську фабрику меблів «Нова», де учні мали змогу побачити інновації в процесі виготовлення меблів за участі комп'ютерної техніки. Також в навчальній практиці здійснюю уроки – зустрічі з народними умільцями. 
  Оцінювання якості трудової діяльності учнів здійснюю у двох аспектах:

1. Рівень теоретичних знань перевіряю в вигляді усного чи письмового опитування. 2. Практичні уміння і навички учнів перевіряю дотримуючись вимог; А) уміння організувати робоче місце й підтримувати порядок на ньому; Б) рівень сформованості трудових прийомів і вмінь виконувати

   технологічні операції; 
        В) дотримання правил безпеки праці, санітарно – гігієнічних вимог;
        Г) дотримання норм часу на виготовлення виробу;
        Д) рівень самостійності в процесі організації в процесі організації й виконання практичних робіт і творчих проектів.

Оперативну перевірку рівня навчальних досягнень учнів здійснюю наприкінцы вивчення кожної теми, згідно тестових завдань, запрононовани з підручника або розробляю сам.

   Методичними рекомендаціями передбачаю також ознайомлення учнів з окремими професіями, здійсненням профорієнтаційної роботи на уроках.
  Відповідно до вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» з учнями проводжу такі інстуктажі з охорони праці:

1. Вступний інструктаж – проводжу на початку навчального року, на початку занять, коли учнів перше приступають до роботи в шкільній майстерні. Цей вид інстуктажу реєструю в журналі обліку навчальних занять на сторінці классного керівника. 2. Первинний інструктаж – проводжу на початку занять в кожній навчальній майстерні, під час проведення заходів за межами території навчального закладу, а також перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаних з використанням різних машин, механізмів, матеріалів, інструментів. 3. Позаплановий інструктаж – при виявленні порушення вимог безпеки під час навчально – виховного процессу, при зміні умов виконання навчальних завдань, при виконанні практичних, лабораторно - практичних, лабораторних робіт та інших передбачених навчальною программою. 4. Цільовий інструктаж – проводжу з учнями під час організації і проведення з учнями масових позакласних і позашкільних заходів (екскурсії, практичні роботи в період літньої практики) у «Журналі реєстрації інструктажів з бузпеки життєдіяльності для учнів» У «Журналі реєстрації інструктажів з питрань охорони праці для учнів» складаю список учнів 9 – 11 класів і вони розписуються після проведення з ними цільового інструктажу з безпеки життєдіяльності. Учнів 5 – 8 класів у цьому журналі не позписуються. Ці списки завіряє директор навчального закладу, а його заступник зберігає в окремій папці.Школа – це простір життя дитини, в якому вона повинна мати можливість повноцінно розвиватися, і тому вона повинна мати можливість повноцінно розвиватися . Тому школа є одним з основних інститутів соціалізації дитини. Першочерговим її завданням є сприяння становленню особистості, здатної усвідомлювати процеси життєвої творчості, готової до активної участі в них. Дитина повинна не лише набувати знань, але й оволодівати засобами пізнавальної та практичної діяльності, брати участь у конструктивному діалозі, бути здатною визначити своє місце в суспільних процессах.

   Сьогодні вся система освіти перебуває в стані реформування, що обумовлено переходом до високотехнологічного інформаційного суспільства . все це потребує нових підходів до освіти в цілому, а сааме: оновлення її змісту, пошуку нових форм, методів навчання та виховання.
   Успішне засвоєння знань школярами залежить значною мірою від методів які використовує вчитель. Підчас проведення уроків з трудового навчання намагаюся використовувати різноманітні форми і методи роботи, гармонійно поєднуючи традиційні (лекції, бесіди, схеми, таблиці), проводжу уроки – практикуми, урок – гра, урок самостійної роботи.
   Розробляючи методику кожного заняття я прагну максимально враховувати завдання освітньої галузі «Технології » Державного стандарту базової і повної середньої освіти та навчальної програми з трудового навчання, а також нові методологічні та методичні підходи в освіті. Вважаю , що підготовка до проведення занять з трудового навчання має розпочатися заздалегідь. Насамперед потрібно подбати про підготовку матеріальної бази навчальних майстерень, вирішити питання щодо їх наповнення новими засобами навчання. Потрібно з'ясувати у классного керівника , хто з учнів має порушення зору чи слуху, кому з учнів тимчасово заборонені фізичні навантаження, крімого потрібно враховувати індивідуальні особливості можливості та інтереси учнів , доцільно з'ясовувати, хто з дітей виявив інтерес до вивчення техніки та технологій, відвідує технічні гуртки або вивчає народні ремесла.

Тарас Богданович співпрацює з вчителями трудового навчання і керівником МО вчителів трудового навчання (технічна праця) при Джуринському освітньому окрузі.

 Забезпечує навчальну майстерню необхідним матеріалом для виконання практичних робіт. Тарас Богданович бере активну участь у роботі громадських організацій, не відмовляється від громадських доручень. Займається художнім оформленням приміщень школи виробами виготовленими на уроках з трудового навчання і ХОД. Вчитель чітко дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. Оптимально організовує свою працю. Під час організації занять з художньої обробки деревини та трудового навчання дотримується техніки безпеки, гігієнічних і санітарних вимог. Вчитель досконало володіє методикою організації навчально – виховного процесу. Методична підготовка дозволяє йому легко змінювати форму проведення занять. Має необхідну педагогічну підготовку. Знає необхідні нормативні документи. Учитель цінує колективний досвід, уміє вчитися у колег, займається самоосвітою.

Тарас Богданович є провідним організатором позашкільних виховних заходів є організатором виховного впливу на учнів. Шкільна документація ведеться згідно з інструкцією. Тарас Богданович – висококваліфікований, ерудований фахівець із свого навчального предмету . Досконало володіє методикою організації навчально – виховного процесу глибокі знання поєднує з умінням видолати з наукової педагогічної теорії і практики все необхідне для творчої праці. Посадові обов’язки вчителя виконує добросовісно. Учитель має чітко вироблену життєву позицію.

Особисті інструменти