Гурткова робота

Матеріал з ТерноВікі

(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: Документація заступника директора з навчально-виховної роботи позашкільного закладу 1. ...)
Рядок 1: Рядок 1:
Документація заступника директора
Документація заступника директора
з навчально-виховної роботи позашкільного закладу
з навчально-виховної роботи позашкільного закладу
 +
1. План роботи заступника директора на місяць (план, план-сітка).
1. План роботи заступника директора на місяць (план, план-сітка).
 +
2. План роботи та протоколи засідань педагогічної ради.
2. План роботи та протоколи засідань педагогічної ради.
 +
3. План роботи та протоколи засідань науково-методичної ради закладу.
3. План роботи та протоколи засідань науково-методичної ради закладу.
 +
4. Щомісячні плани роботи навчально-виховних підрозділів закладу.
4. Щомісячні плани роботи навчально-виховних підрозділів закладу.
 +
5. Плани роботи в канікулярний час, звітна документація профільних таборів.
5. Плани роботи в канікулярний час, звітна документація профільних таборів.
 +
6. Розклад занять гуртків та інших творчих об’єднань.
6. Розклад занять гуртків та інших творчих об’єднань.
 +
7. План проведення відкритих занять гуртків та інших творчих об’єднань.
7. План проведення відкритих занять гуртків та інших творчих об’єднань.
 +
8. Книга контролю відвіданих занять, заходів.
8. Книга контролю відвіданих занять, заходів.
 +
9. Кошториси витрат на проведення масових заходів.
9. Кошториси витрат на проведення масових заходів.
 +
10. Звітна документація навчально-виховних підрозділів закладу.
10. Звітна документація навчально-виховних підрозділів закладу.
 +
11. Журнал обліку замін та перенесених занять.
11. Журнал обліку замін та перенесених занять.
 +
12. Зразки друкованих видань з досвіду роботи педагогів закладу (брошури, книги, альбоми, буклети тощо).
12. Зразки друкованих видань з досвіду роботи педагогів закладу (брошури, книги, альбоми, буклети тощо).
 +
13. Журнал видачі посвідчень про позашкільну освіту.
13. Журнал видачі посвідчень про позашкільну освіту.
 +
14. Матеріали підсумкових занять, заліків, кваліфікаційних іспитів
14. Матеріали підсумкових занять, заліків, кваліфікаційних іспитів
 +
15. Регіональні освітні програми та матеріали на їх виконання (заходи, інформації, звіти тощо).
15. Регіональні освітні програми та матеріали на їх виконання (заходи, інформації, звіти тощо).
 +
16. Матеріали атестації педагогічних працівників.
16. Матеріали атестації педагогічних працівників.
 +
17. Протоколи засідань батьківської ради.
17. Протоколи засідань батьківської ради.
 +
18. Банк даних про вихованців, різних соціальних категорій.
18. Банк даних про вихованців, різних соціальних категорій.
 +
19. Облік результативності.
19. Облік результативності.
 +
Основна документація та методичні матеріали
Основна документація та методичні матеріали
методичної служби закладу (кабінету, центру, відділу)
методичної служби закладу (кабінету, центру, відділу)
 +
1. Копії основних нормативно-правових документів, наказів МОН України, Всеукраїнських профільних центрів, місцевих управлінь (відділів) освіти.
1. Копії основних нормативно-правових документів, наказів МОН України, Всеукраїнських профільних центрів, місцевих управлінь (відділів) освіти.
 +
2. Плани, циклограми роботи.
2. Плани, циклограми роботи.
 +
3. Індивідуальні плани роботи завідуючого відділом методичною службою, методистів на рік, на місяць.
3. Індивідуальні плани роботи завідуючого відділом методичною службою, методистів на рік, на місяць.
 +
4. Тижневий графік роботи методистів.
4. Тижневий графік роботи методистів.
 +
5. Звітні, аналітично-статистичні матеріали.
5. Звітні, аналітично-статистичні матеріали.
 +
6. Інформаційний банк даних “Обдарованість”.
6. Інформаційний банк даних “Обдарованість”.
 +
7. Друковані видання педагогів закладу (брошури, альбоми, буклети тощо).
7. Друковані видання педагогів закладу (брошури, альбоми, буклети тощо).
 +
8. Аудіо- та відеоматеріали про роботу навчально-виховних підрозділів закладу.
8. Аудіо- та відеоматеріали про роботу навчально-виховних підрозділів закладу.
 +
9. План методичної роботи закладу на навчальний рік.
9. План методичної роботи закладу на навчальний рік.
 +
10. План роботи завідуючого методичною службою на місяць.
10. План роботи завідуючого методичною службою на місяць.
 +
11. Плани та матеріали проведення методичних заходів (семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів професійної майстерності тощо).
11. Плани та матеріали проведення методичних заходів (семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів професійної майстерності тощо).
 +
12. Матеріали конкурсів авторських методичних матеріалів.
12. Матеріали конкурсів авторських методичних матеріалів.
 +
13. Матеріали планування методичних об’єднань навчально-виховних підрозділів закладу.
13. Матеріали планування методичних об’єднань навчально-виховних підрозділів закладу.
 +
14. Навчально-виховні програми роботи гуртків та інших творчих об’єднань закладу (МОН України, авторські, інші).
14. Навчально-виховні програми роботи гуртків та інших творчих об’єднань закладу (МОН України, авторські, інші).
 +
15. Методичний банк (розробки занять заходів, сценарії свят, методичні рекомендації, підбірки теоретичних та дидактичних матеріалів).
15. Методичний банк (розробки занять заходів, сценарії свят, методичні рекомендації, підбірки теоретичних та дидактичних матеріалів).
 +
16. План роботи з молодими та малодосвідченими спеціалістами.
16. План роботи з молодими та малодосвідченими спеціалістами.
 +
17. Матеріали висвітлення роботи закладу у ЗМІ.
17. Матеріали висвітлення роботи закладу у ЗМІ.
 +
18. Матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
18. Матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
 +
Документація психолога
Документація психолога
 +
1. Нормативно-правова документація.
1. Нормативно-правова документація.
Посадова інструкція.
Посадова інструкція.
 +
2. План роботи на рік.
2. План роботи на рік.
 +
3. Журнал обліку роботи.
3. Журнал обліку роботи.
 +
4. Журнал ведення колекційної роботи.
4. Журнал ведення колекційної роботи.
 +
5. Журнал спостережень, журнал індивідуальної консультації.
5. Журнал спостережень, журнал індивідуальної консультації.
 +
6. Перелік психодіагностичних методик.
6. Перелік психодіагностичних методик.
 +
7. Перелік корекційно-відновлювальних, розливальних, просвітницьких, тренінгових програм.
7. Перелік корекційно-відновлювальних, розливальних, просвітницьких, тренінгових програм.
 +
8. Навчально-методичні матеріали.
8. Навчально-методичні матеріали.
 +
9. Довідково-інформаційні матеріали (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти, буклети тощо).
9. Довідково-інформаційні матеріали (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти, буклети тощо).
 +
10. Матеріали для службового користування.
10. Матеріали для службового користування.
 +
Документація завідуючого навчально-виховним
Документація завідуючого навчально-виховним
підрозділом позашкільного закладу
підрозділом позашкільного закладу
(відділу, міжрівневого творчого об’єднання, школи тощо).
(відділу, міжрівневого творчого об’єднання, школи тощо).
 +
1. Плани роботи на рік, місяць, канікулярні періоди.
1. Плани роботи на рік, місяць, канікулярні періоди.
 +
2. Плани роботи завідуючого на місяць.
2. Плани роботи завідуючого на місяць.
 +
3. Положення про профільні Всеукраїнські, обласні, районні (міські) заходи.
3. Положення про профільні Всеукраїнські, обласні, районні (міські) заходи.
 +
4. Звітно-інформаційні матеріали (за навчальний рік, про проведені експедиції, акції, походи, подорожі, конкурси тощо)
4. Звітно-інформаційні матеріали (за навчальний рік, про проведені експедиції, акції, походи, подорожі, конкурси тощо)
 +
5. Матеріали роботи методичних об’єднань (плани, протоколи засідань, інші матеріали).
5. Матеріали роботи методичних об’єднань (плани, протоколи засідань, інші матеріали).
 +
6. Матеріали підготовки та проведення профільних заходів (плани, протоколи, підсумкові матеріали тощо).
6. Матеріали підготовки та проведення профільних заходів (плани, протоколи, підсумкові матеріали тощо).
 +
7. Річний звіт за попередній навчальний рік.
7. Річний звіт за попередній навчальний рік.
 +
8. Паспорти навчальних приміщень.
8. Паспорти навчальних приміщень.
 +
9. Інструкції з техніки безпеки та охорони праці.
9. Інструкції з техніки безпеки та охорони праці.
 +
10. Копії посадових інструкцій педагогів.
10. Копії посадових інструкцій педагогів.
 +
11. Розклад занять гуртків, груп та інших творчих об’єднань.
11. Розклад занять гуртків, груп та інших творчих об’єднань.
 +
12. Матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
12. Матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.
 +
13. Профільна бібліотечка.
13. Профільна бібліотечка.
 +
14. Кращі методичні матеріали педагогів відділу (методичні рекомендації, розробки занять та масових заходів тощо).
14. Кращі методичні матеріали педагогів відділу (методичні рекомендації, розробки занять та масових заходів тощо).
 +
15. Журнали обліку перенесених та замінених занять.
15. Журнали обліку перенесених та замінених занять.
 +
16. Матеріали висвітлення досвіду роботи у ЗМІ.
16. Матеріали висвітлення досвіду роботи у ЗМІ.
 +
17. Облік результативності участі у міжнародних Всеукраїнських, обласних, районних, міських заходах.
17. Облік результативності участі у міжнародних Всеукраїнських, обласних, районних, міських заходах.
 +
18. Книга обліку (книга контролю) відвіданих занять та заходів.
18. Книга обліку (книга контролю) відвіданих занять та заходів.
 +
Перелік документів та методичних матеріалів
Перелік документів та методичних матеріалів
керівників гуртків та інших творчих об’єднань
керівників гуртків та інших творчих об’єднань
 +
1. Програми, за якими організується навчально-виховний процес  
1. Програми, за якими організується навчально-виховний процес  
 +
2. Журнали обліку роботи гуртків та інших творчих об’єднань (за кількістю гуртків).
2. Журнали обліку роботи гуртків та інших творчих об’єднань (за кількістю гуртків).
 +
3. Матеріали організації та проведення масових заходів (виховних, розважально-пізнавальних, тематичних свят тощо).
3. Матеріали організації та проведення масових заходів (виховних, розважально-пізнавальних, тематичних свят тощо).
 +
4. Висвітлення результатів навчально-виховної, дослідницької, наукової та суспільно-корисної роботи у ЗМІ.
4. Висвітлення результатів навчально-виховної, дослідницької, наукової та суспільно-корисної роботи у ЗМІ.
 +
5. Конспекти занять.
5. Конспекти занять.
 +
6. План самоосвіти.
6. План самоосвіти.
 +
7. Матеріали узагальнення власного досвіду роботи, друковані матеріали.
7. Матеріали узагальнення власного досвіду роботи, друковані матеріали.
 +
8. Тематичні папки.
8. Тематичні папки.
 +
9. Інструкції з техніки безпеки під час занять та заходів.
9. Інструкції з техніки безпеки під час занять та заходів.
 +
Документація начальника профільного літнього табору
Документація начальника профільного літнього табору
 +
1. Наказ про організацію літнього оздоровлення.
1. Наказ про організацію літнього оздоровлення.
 +
2. Акт прийомки табору.
2. Акт прийомки табору.
 +
3. Санітарний паспорт оздоровчого табору.
3. Санітарний паспорт оздоровчого табору.
 +
4. Угода з підприємством громадського харчування на організацію харчування дітей.
4. Угода з підприємством громадського харчування на організацію харчування дітей.
 +
5. План роботи табору.
5. План роботи табору.
 +
6. Списки дітей.
6. Списки дітей.
 +
7. Журнали обліку роботи табору.
7. Журнали обліку роботи табору.
 +
8. Режим роботи табору.
8. Режим роботи табору.
 +
9. Медичні довідки про стан здоров’я дітей.
9. Медичні довідки про стан здоров’я дітей.
 +
10. Списки та медичні книжки працівників табору.
10. Списки та медичні книжки працівників табору.
 +
11. Регламент роботи працівників табору.
11. Регламент роботи працівників табору.
 +
12. Довідки, інформації, статистичні звіти про роботу профільних загонів табору.
12. Довідки, інформації, статистичні звіти про роботу профільних загонів табору.
 +
13. Перелік медикаментів аптечки табору.
13. Перелік медикаментів аптечки табору.
 +
14. Журнал реєстрації прибирання приміщень та закріпленої території.
14. Журнал реєстрації прибирання приміщень та закріпленої території.
 +
15. Облік миючих та санітарно-гігієнічних засобів.
15. Облік миючих та санітарно-гігієнічних засобів.
 +
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК  
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК  
НАКАЗІВ КЕРІВНИКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НАКАЗІВ КЕРІВНИКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 +
Накази з основної діяльності
Накази з основної діяльності
 +
Загальні питання
Загальні питання
- Про затвердження посадових обов'язків працівників закладу.
- Про затвердження посадових обов'язків працівників закладу.

Версія 16:45, 24 лютого 2015

Документація заступника директора з навчально-виховної роботи позашкільного закладу

1. План роботи заступника директора на місяць (план, план-сітка).

2. План роботи та протоколи засідань педагогічної ради.

3. План роботи та протоколи засідань науково-методичної ради закладу.

4. Щомісячні плани роботи навчально-виховних підрозділів закладу.

5. Плани роботи в канікулярний час, звітна документація профільних таборів.

6. Розклад занять гуртків та інших творчих об’єднань.

7. План проведення відкритих занять гуртків та інших творчих об’єднань.

8. Книга контролю відвіданих занять, заходів.

9. Кошториси витрат на проведення масових заходів.

10. Звітна документація навчально-виховних підрозділів закладу.

11. Журнал обліку замін та перенесених занять.

12. Зразки друкованих видань з досвіду роботи педагогів закладу (брошури, книги, альбоми, буклети тощо).

13. Журнал видачі посвідчень про позашкільну освіту.

14. Матеріали підсумкових занять, заліків, кваліфікаційних іспитів

15. Регіональні освітні програми та матеріали на їх виконання (заходи, інформації, звіти тощо).

16. Матеріали атестації педагогічних працівників.

17. Протоколи засідань батьківської ради.

18. Банк даних про вихованців, різних соціальних категорій.

19. Облік результативності.


Основна документація та методичні матеріали методичної служби закладу (кабінету, центру, відділу)

1. Копії основних нормативно-правових документів, наказів МОН України, Всеукраїнських профільних центрів, місцевих управлінь (відділів) освіти.

2. Плани, циклограми роботи.

3. Індивідуальні плани роботи завідуючого відділом методичною службою, методистів на рік, на місяць.

4. Тижневий графік роботи методистів.

5. Звітні, аналітично-статистичні матеріали.

6. Інформаційний банк даних “Обдарованість”.

7. Друковані видання педагогів закладу (брошури, альбоми, буклети тощо).

8. Аудіо- та відеоматеріали про роботу навчально-виховних підрозділів закладу.

9. План методичної роботи закладу на навчальний рік.

10. План роботи завідуючого методичною службою на місяць.

11. Плани та матеріали проведення методичних заходів (семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів професійної майстерності тощо).

12. Матеріали конкурсів авторських методичних матеріалів.

13. Матеріали планування методичних об’єднань навчально-виховних підрозділів закладу.

14. Навчально-виховні програми роботи гуртків та інших творчих об’єднань закладу (МОН України, авторські, інші).

15. Методичний банк (розробки занять заходів, сценарії свят, методичні рекомендації, підбірки теоретичних та дидактичних матеріалів).

16. План роботи з молодими та малодосвідченими спеціалістами.

17. Матеріали висвітлення роботи закладу у ЗМІ.

18. Матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.

Документація психолога

1. Нормативно-правова документація. Посадова інструкція.

2. План роботи на рік.

3. Журнал обліку роботи.

4. Журнал ведення колекційної роботи.

5. Журнал спостережень, журнал індивідуальної консультації.

6. Перелік психодіагностичних методик.

7. Перелік корекційно-відновлювальних, розливальних, просвітницьких, тренінгових програм.

8. Навчально-методичні матеріали.

9. Довідково-інформаційні матеріали (матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти, буклети тощо).

10. Матеріали для службового користування.


Документація завідуючого навчально-виховним підрозділом позашкільного закладу (відділу, міжрівневого творчого об’єднання, школи тощо).

1. Плани роботи на рік, місяць, канікулярні періоди.

2. Плани роботи завідуючого на місяць.

3. Положення про профільні Всеукраїнські, обласні, районні (міські) заходи.

4. Звітно-інформаційні матеріали (за навчальний рік, про проведені експедиції, акції, походи, подорожі, конкурси тощо)

5. Матеріали роботи методичних об’єднань (плани, протоколи засідань, інші матеріали).

6. Матеріали підготовки та проведення профільних заходів (плани, протоколи, підсумкові матеріали тощо).

7. Річний звіт за попередній навчальний рік.

8. Паспорти навчальних приміщень.

9. Інструкції з техніки безпеки та охорони праці.

10. Копії посадових інструкцій педагогів.

11. Розклад занять гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

12. Матеріали вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду.

13. Профільна бібліотечка.

14. Кращі методичні матеріали педагогів відділу (методичні рекомендації, розробки занять та масових заходів тощо).

15. Журнали обліку перенесених та замінених занять.

16. Матеріали висвітлення досвіду роботи у ЗМІ.

17. Облік результативності участі у міжнародних Всеукраїнських, обласних, районних, міських заходах.

18. Книга обліку (книга контролю) відвіданих занять та заходів.


Перелік документів та методичних матеріалів керівників гуртків та інших творчих об’єднань

1. Програми, за якими організується навчально-виховний процес

2. Журнали обліку роботи гуртків та інших творчих об’єднань (за кількістю гуртків).

3. Матеріали організації та проведення масових заходів (виховних, розважально-пізнавальних, тематичних свят тощо).

4. Висвітлення результатів навчально-виховної, дослідницької, наукової та суспільно-корисної роботи у ЗМІ.

5. Конспекти занять.

6. План самоосвіти.

7. Матеріали узагальнення власного досвіду роботи, друковані матеріали.

8. Тематичні папки.

9. Інструкції з техніки безпеки під час занять та заходів.


Документація начальника профільного літнього табору

1. Наказ про організацію літнього оздоровлення.

2. Акт прийомки табору.

3. Санітарний паспорт оздоровчого табору.

4. Угода з підприємством громадського харчування на організацію харчування дітей.

5. План роботи табору.

6. Списки дітей.

7. Журнали обліку роботи табору.

8. Режим роботи табору.

9. Медичні довідки про стан здоров’я дітей.

10. Списки та медичні книжки працівників табору.

11. Регламент роботи працівників табору.

12. Довідки, інформації, статистичні звіти про роботу профільних загонів табору.

13. Перелік медикаментів аптечки табору.

14. Журнал реєстрації прибирання приміщень та закріпленої території.

15. Облік миючих та санітарно-гігієнічних засобів.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ КЕРІВНИКА ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


Накази з основної діяльності

Загальні питання - Про затвердження посадових обов'язків працівників закладу. - Про підготовку до нового навчального року (серпень). - Про медичне обстеження працівників закладу. - Про створення комісій з трудових спорів. - Про призначення відповідального за веденням ділової документації в закладі. Адміністративно-господарська робота - Про призначення відповідального за збереження електроенергії. - Про підготовку закладу до зимового періоду (листопад). - Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей. - Про створення комісій для списання непридатних до подальшого використання матеріальних цінностей. - Про організацію роботи з охорони праці. - Про організацію роботи з протипожежної безпеки. - Про проведення річної інвентаризації. Організація навчально-виховного процесу - Про режим роботи закладу в поточному навчальному році. - Про розподіл педагогічного навантаження у навчальному році. - Про закріплення навчальних приміщень за керівниками гурткової роботи. - Про організацію роботи педагогів за індивідуальною формою навчання. - Про режим роботи закладу в літній період. - Наказ про проведення кваліфікаційних іспитів у випускних гуртках, групах та творчих об’єднаннях третього навчального рівня. - Наказ про заміну та перенесення занять гуртків та інших творчих об'єднань. - Наказ про видачу посвідчень про позашкільну освіту випускникам гурткнів та інших творчих об'єднань. Організаційно-масова робота - Про участь у міжнародних, Всеукраїнських, обласних семінарах, конкурсах, акціях, змаганнях. - Про підсумки участі у міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних (міських) заходах. - Про проведення екскурсій, походів, змагань, експедицій та зборів. - Про організацію та проведення оздоровчих таборів під час канікул. Методична робота та атестація педагогічних працівників - Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у навчальному році (серпень). - Про створення атестаційної комісії у навчальному році. - Про проведення атестації педагогічних працівників у навчальному році (жовтень). - Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у навчальному році (квітень). - Про вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогічних працівників. - Про проведення конкурсів педагогічної майстерності. - Про участь педагогів закладу у Всеукраїнських та обласних конкурсах на кращий методичний матеріал.

Накази з особового складу - Про зарахування на роботу. - Про звільнення з роботи. - Про зменшення (збільшення) тижневого навантаження медпрацівників. - Про переміщення посад. - Про відпуски (щорічні, без збереження заробітної плати, у зв’язку з навчанням, по догляду за дитиною до 3 років, 6 років). - Про відзначення педагогічних працівників (преміювання, нагородження грамотами, цінними подарунками). - Про надання матеріальної допомоги. - Про винесення доган.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА РІЧНОГО ПЛАНУ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ I. Вступ Аналіз роботи за минулий рік, пріоритетні напрямки роботи закладу. II. Заходи на виконання наказів, постанов та рішень вище стоящих органів ІІІ. Інформаційно-методична робота Тематика методичних рекомендацій, розробок, посібників; виїзди по наданню методичної допомоги закладам освіти; розробка та апробація авторських навчально-виховних програм. IV. Підвищення фахового рівня педагогічних працівників Робота з педагогічними кадрами (семінари, семінари-практикуми, курси підвищення педагогічної майстерності, конференції, участь в обласних конкурсах професійної майстерності, творчі звіти, відкриті заняття тощо). V. Науково-дослідницька робота педагогічних кадрів. Тематика науково-дослідницьких робіт, проектування авторських програм, нових форм роботи закладу тощо.) VI. Навчально-виховна робота VII. Видавнича робота VIII. Участь у Всеукраїнських, обласних, районних - (міських) заходах, експедиціях, конкурсах IX. Тематика засідань - педагогічної ради; - методичної ради X. Організаційно-масова робота XI. Адміністративно-господарська діяльність XII. Контроль та керівництво

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПЛАНУ РОБОТИ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА МІСЯЦЬ 1. Організаційно-методична робота - методичні заходи, виїзди до інших (обласних, районних, міських) позашкільних навчальних закладів; - проведення методичних нарад, проектування методичних

матеріалів тощо.

2. Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду 3. Видавнича робота 4. Навчально-виховна робота - Відкриті заняття, зустрічі з батьками, конкурси в системі МАН, створення матеріальної бази, оформлення тематичних стендів, експозицій, виставок, відкриття музеїв, кімнат-музеїв, тощо. 5. Участь у масових заходах закладу 6. Участь у Всеукраїнських обласних, районних (міських) конкурсах, змаганнях, експедиціях тощо 7. Господарська робота - Ремонт, оформлення кабінетів, обладнання спортивних майданчиків, прибирання території тощо.

Особисті інструменти